Ösztöndíjak hallgatóknak
Forrás: PTE TTK DH

Frissítve

2023. máj. 31.

Ösztöndíjak/Pályázati felhívások

Az alábbi oldalon összegyűjtöttük az évente várhatóan kiírásra kerülő ösztöndíj és pályázati lehetőségeket a BSc / egységes tanárképzés / MSc / PhD hallgatók számára. Az ösztöndíjak, pályázatok áttekintésében egy összefoglaló táblázat segít, a kiírások részleteit lásd az adott pályázat címére kattintva. A tanulmányi, kutatói ösztöndíjak rövid tartalmát lásd a táblázatot követően. Kérjük, hogy figyelje az aktuális felhívásokat!

BSc, MSc, egységes tanárképzés és PhD hallgatóknak

*A megjelölt képzések hallgatóinak szól

Szociális támogatás Tanulmányi | Kutatói ösztöndíjak Szakmai út
Rendszeres Szociális Ösztöndíj Időpont: szemeszter első hónapja
*BSc, MSc, egységes tanárképzés
Tanár szakos hallgatói ösztöndíj Időpont: szeptember
*egységes tanárképzés
Szakmai Gyakorlati Ösztöndíj
Időpont: szeptember
*BSc, MSc, egységes tanárképzés
Rendkívüli Szociális ösztöndíj
Időpont: szemeszter során folyamatosan
*BSc, MSc, egységes tanárképzés
Klebelsberg Képzési Ösztöndíjprogram pedagógusoknak
Időpont: szeptember
*egységes tanárképzés
Erasmus+
Időpont: szeptember során folyamatosan
*BSc, MSc, egységes tanárképzés, PhD
Esélyegyenlőségi pályázat
Időpont: szemeszter első hónapja
*BSc, MSc, egységes tanárképzés
Új Nemzeti Kiválóság Program
Intézményi befogadó nyilatkozat
Időpont: június 14. (szerda) 12 óra
*BSc, MSc, egységes tanárképzés, PhD
CEEPUS csereprogram
Időpont: június
*BSc, MSc, egységes tanárképzés, PhD
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Időpont: szemeszter első hónapja
*BSc, MSc, egységes tanárképzés
ISZTÖ - Intézményi, szakmai, tudományos ösztöndíj
Időpont: szeptember
*BSc, MSc, egységes tanárképzés, PhD
Elsősök kiegészítő alaptámogatása
Időpont: szeptember
*BSc, egységes tanárképzés
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
Pályázati kiírás
Pályázati adatlap
Pályázat elbírálási rend

Időpont: június 26. (hétfő) 12 óra
*BSc, MSc, egységes tanárképzés
Pályázat állami ösztöndíjas képzésbe történő átvételre
Időpont: június 30. (péntek) 24 óra
*BSc, MSc, egységes tanárképzés
Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Program
Időpont: július
*BSc, MSc, egységes tanárképzés
Szabadfi Krisztina Tehetséggondozó Program
Időpont: szeptember, november
*BSc, MSc, egységes tanárképzés
Államközi ösztöndíjak
Időpont: január, február
*BSc, MSc, egységes tanárképzés, PhD
Tanítsunk Magyarországért Program
Időpont: szeptember, január-február
*BSc, MSc, egységes tanárképzés
SZINAPSZIS Hallgatómentor Ösztöndíj
Időpont: október
*BSc, MSc, egységes tanárképzés
Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram
Időpont: április
*BSc, MSc, egységes tanárképzés
Kiemelkedő Közéleti Ösztöndíj pályázat
Időpont: folyamatos
*BSc, MSc, egységes tanárképzés, PhD
László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj
Időpont: október
*PhD
Rektori ösztöndíj
Időpont: szeptember
*BSc, egységes tanárképzés
Tanulmányi ösztöndíj
Időpont: folyamatos
*BSc, MSc, egységes tanárképzés
PTE Soron Kívüli Sport és Parasport Ösztöndíj
Időpont: június
*BSc, MSc, egységes tanárképzés, PhD
Mathias Corvinus Collegium Juniorképzés
Időpont: június
*középiskolai tanulmányaikat befejező diákok részére

Tanulmányi, kutatói ösztöndíjak rövid leírása

ÚJ! A PTE BTK és PTE TTK közös új tanár szakos hallgatói ösztöndíj programja

A Pécsi Tudományegyetem tanárképzést hirdető két legnagyobb kara, a BTK, valamint a TTK közös kezdeményezéseként létrejött ösztöndíjat az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma is támogatja. Az ösztöndíj célja, hogy növeljék a tanári pálya népszerűségét és a tanárképzésben résztvevő hallgatók létszámát, támogassák tanulmányaik előrehaladását. Az ösztöndíj megfelelő előrehaladás esetén öt éven keresztül félévenként 100.000 Ft, amit a sikeres diplomaszerzéskor 400.000 forintos pályakezdési támogatás kísér, tehát a képzés során megfelelően teljesítő hallgatók összesen akár 1,4 millió forint támogatásban részesülhetnek. Az ösztöndíj először 2023. szeptemberében kerül kiírásra.

További információ az ösztöndíjról: Ösztöndíjjal támogatjuk a leendő tanárokat | Hírek | PTE TTK

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

Célja a tanári vagy gyógypedagógus pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően részükre álláshely biztosítása. Az ösztöndíj megállapítása az ösztöndíjas jogviszony első félévében a program értékelési szempontjai alapján differenciáltan 125.000 és 375.000 forint/félév/fő közötti összegben történik.

Új Nemzeti Kiválóság Program

Az Új Nemzeti Kiválóság Program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját.

ISZTÖ - Intézményi, szakmai, tudományos ösztöndíj

Az Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíjban és az intézményi közéleti ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet finanszírozási formától függetlenül.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz - tanévenként - a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Program

A Program részeként olyan kiemelkedő ösztöndíjat, kedvezményes kollégiumi elhelyezést, tutori támogatást, egyéni készség- és képességfejlesztő szolgáltatásokat, valamint kiemelkedő szakmai lehetőségeket nyújt a hallgatók számára, amelyek segítik tehetségük kibontakoztatását, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.

Szabadfi Krisztina Tehetséggondozó Program

A PTE Természettudományi Kar tehetséggondozó programja Szabadfi Krisztina nevét viseli.

Államközi ösztöndíjak

Magyarországnak a világ számos országával van kormányközi vagy tárcaközi oktatási, tudományos és kulturális egyezménye. A kétoldalú megállapodásokban rögzített munkatervek többek között egyetemi részképzéseken való részvételt tesznek lehetővé a pályázók számára. Ösztöndíj típusok: részképzésre, teljes képzésre, nyári egyetemre.

Tanítsunk Magyarországért Program

A Tanítsunk Magyarországért program 4 fő pilléren nyugszik: egyetemi mentorprogram, középiskolás mentor-program, HÖOK mentorprogram és vállalati mentorprogram.

Ösztöndíj: 35.000 Ft + egyéb juttatások.

SZINAPSZIS Hallgatómentor Ösztöndíj

A PTE Központi Regionális Tehetségpontjának szakemberei SZINAPSZIS hallgató-mentor programot irányítanak középiskolás tehetségek felkutatására és egyetemünkre vonzására a tehetséges szakkollégiumi hallgató (hallgatómentor) és a tehetséges középiskolás diák összekapcsolásával.

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/ paralimpiai érmet szerezzenek.

Kiemelkedő Közéleti Ösztöndíj pályázat

A PTE Doktorandusz Önkormányzatának kiemelkedő közéleti ösztöndíj-pályázatára jogosultak azok a doktori képzésben, illetve teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, valamint doktorjelöltek, akik a PTE DOK tisztségviselői, a PTE DOK ügyvivői, illetve a PTE DOK által egyedileg meghatározott közéleti tevékenységet végeznek.

László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj

A László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj célja, hogy elősegítse a doktoranduszokban rejlő tehetség kibontakozását, valamint egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.

Rektori Ösztöndíj

A Pécsi Tudományegyetem Rektori Ösztöndíja a 250 legjobb jelentkező számára! A juttatásra pályázók közül a PTE minden karán azokat választják ki, akik a legjobb pontszámmal jutnak be és első helyen jelölték meg Pécs egyetemét a felvételi során. Az ösztöndíj összege: 100.000 Ft.

Tanulmányi ösztöndíj

Pályázathoz nem kötött, automatikusan folyósított juttatás, amennyiben a tanulmányi átlagod eléri a meghatározott, jogosultsági határt. Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott képzési formájú, nappali tagozatos hallgatók maximum 50%-a részesül.

PTE Soron Kívüli Sport és Parasport Ösztöndíj

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot ír ki a PTE Soron Kívüli Sport és Parasport Ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíj célja, hogy támogatást nyerjen azoknak a hallgatóknak a kiemelkedő sportolói vagy sportszakmai tevékenysége, akik valamilyen nemzetközi versenyre kiajánlást nyernek el.

Mathias Corvinus Collegium Juniorképzés

Az MCC Magyarország legnagyobb multidiszciplináris tehetséggondozó intézménye, amely 2021-től a Pécsi Tudományegyetem leendő elsőéves hallgatói számára is megnyitja kapuit.