Ködös kilátás a TV-toronyból
Forrás: Fotó: Trócsányi András

Frissítve

2023. jan. 30.

TDK, OTDK

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával kétévente, páratlan években valósul meg az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK). A Földrajzi és Földtudományi Intézetben diákköri kutatást végző hallgatók az országos konferencia Fizika, Földtudományok és Matemetika (FiFöMa) Szekciójában indulhatnak el pályamunkájukkal, de lehetőség van kimondottan szakmódszertanos témával a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióban is indulni.

A Földrajzi és Földtudományi Intézeten belül folyó kutatómunka a környezettudományok különböző területeit is érintheti, így a diákköri hallgatók a páros években megrendezésre kerülő Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián (OFKD) is be tudják mutatni eredményeiket.

Az eredményes diákköri tevékenység kimenetelében célunk a kutatói életpálya modell kidolgozása, a BSc-MSc-PhD ív támogatása, belső utánpótlás nevelés. Szeretnénk lehetőséget adni a tehetséges hallgatók szakmai eredményeinek további bővítéséhez, a megkezdett kutatásuk folytatásához, biztosítva a sikeres PhD felvételihez szükséges felkészülést is.

Az egyes kutatócsoportokban meghirdetett TDK kutatási témákat megtalálhatja Kutatás menüpontunkban.

A kutatási témákra való jelentkezéshez keresse a kiválasztott téma témavezetőjét!

Ha kérdése van a TDK-val kapcsolatban, keresse Intézetünk TDK felelősét
Dr. Reményi Péter, egyetemi docenst.

A Földrajzi és Földtudományi Intézetben meghirdetett konferenciákkal, valamint az OTDK és OFKD rendezvényekkel kapcsolatos dokumentumokat itt találja.

Dokumentumok (intézeti TDK konferenciák meghívója, programja, eredmények, fényképek)

A Kari TDK oldalt itt találja.