Photo by Markus Spiske on Unsplash
Forrás: https://unsplash.com/photos/hvSr_CVecVI

Frissítve

2022. jan. 6.

Programtervező informatikus BSc

 1. Szak neve: Programtervező informatikus BSc
 2. Képzési forma, tagozat: Alapképzés, nappali és levelező tagozaton
 3. Képzési idő: Alapképzésben: 6 félév
 4. A képzés célja: Olyan informatikai szakemberek képzése, akik matematikai és számítástudományi alapokra épülő - elsősorban szoftver jellegű - szakismeretek birtokában képesek részt venni programfejlesztési, számításítechnikai rendszerfejlesztési, rendszerüzemeltetési munkákban, illetve graduális képzés keretében folytatni tanulmányaikat a szakirányú egyetemi végzettség (MSc) megszerzéséért. Az e szakon végzettek képesek szoftverorientált információs technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, bevezetési, működtetési, szervizelési, fejlesztési, alkalmazási tevékenységét önállóan és csoportmunkában ellátni.
 5. A diploma megnevezése: Programtervező informatikus
 6. Az ideális jelentkező: Aki érdeklődik mind a szoftveres, mind a hardveres ismeretek elméleti alapjai és alkalmazásai iránt, aki magas szinten és alkotó módon kívánja mindezeket elsajátítani.
 7. Tantárgyak:
  • Bevezetés a matematikába, Diszkrét matematika
  • Analízis
  • Lineáris algebra
  • Numerikus analízis
  • Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
  • Operációkutatás
  • Logikai alapok a programozáshoz, Bevezetés a programozásba
  • Számításelmélet, Számítástudományi alapismeretek
  • Numerikus algoritmusok
  • Komputeralgebra
  • Algoritmusok és adatszerkezetek, Algoritmusok tervezése, elemzése
  • Formális nyelvek és automaták
  • Mesterséges intelligencia
  • Programozási módszertan
  • Programozás technológia
  • Programozási nyelvek
  • Programozás
  • Fordítóprogramok és assemblerek
  • Alkalmazások fejlesztése
  • Programozási környezet
  • Számítógépek felépítése, Számítógép architektúrák
  • Operációs rendszerek
  • Számítógép hálózatok, architektúrák
  • Osztott rendszerek, Párhuzamos programozás
  • Internet eszközök és szolgáltatások
  • Adatbázisok elméleti alapjai
  • Adatbázisok tervezése, megvalósítása, menedzselése
  • Információs rendszer architektúrák
  • Térinformatika
  • Vezérlés és irányítástechnológia
  • Számítógépes hálózatok biztonságtechnikája
  • Valamint számos választható speciálkollégium
 8. Szakirányok, specializációk: Akadémiai szakirány "A", Alkalmazói szakirány "B", Térinformatika szakirány
 9. Továbbtanulási lehetőségek: Pécsi Tudományegyetemen illetve az ország vagy az EU bármelyik egyetemén, ahol a kiválasztott MSc előfeltétele a Programtervező informatikus BSc diploma megszerzése.
  Például: Pécsett az Intézet képzési programjában található Gazdaságinformatikus mesterképzési szak, az Alkalmazott matematikus mesterképzési szak vagy a tervezett Informatika tanári MSc, az Informatikus fizikus MSc, vagy az ELTÉ-n induló Programtervező Informatikus MSc szak, stb.
 10. "A szakmai szépségei": A programtervező informatikus (BSc) szakon végzettek képesek:
  • algoritmusok tervezésére, elemzésére és megvalósítására a legfontosabb programozási paradigmák figyelembe vételével;
  • szoftverfejlesztési módszertanok és technológiák alkalmazására;
  • adatmodellezésre, adatbázisok tervezésére, létrehozására, módosítására korszerű adatbázis-kezelő rendszerben, és az SQL használatára;
  • mesterséges intelligencia technikák, eszközök alkalmazására, logikai programozására;
  • osztott rendszerek használatára, WEB programozásra;
  • numerikus számítási rendszerek modellezésére és megvalósítására;
  • az informatikai rendszerek fejlesztésével, használatával kapcsolatos jogi szabályozás alkalmazására, a jogi adatbázisok készségszintű használatára;
  • az alkalmazási területek informatikai feladatainak megoldásához szükséges modellalkotásra.
  • vállalati információs rendszerek tervezésére és készítésére valamely korszerű modellező eszköz segítségével;
  • döntéstámogató rendszerek tervezésére, készítésére, működtetésére;
  • szakértői rendszerek fejlesztésére és működtetésére;
  • az informatika formális modelljeinek alkalmazására;
  • multimédia alkalmazások tervezésére, fejlesztésére és működtetésére.
 11. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: Az általános- és középiskolákban a számítástechnika oktatásának egyre javuló feltételei következtében jelentősen nő azon fiatalok száma, akik érettségi után számítástechnikát, informatikát kívánnak tanulni. Ugyanez a tendencia figyelhető meg az újabb diplomát szerzők körében is. Az informatikai szakterületen belül különösen nagy a programtervező informatikus szak iránti hallgatói érdeklődés.
  Ugyanakkor az ilyen szakemberek iránti kereslet több éve, és várhatóan hosszú távon is, igen nagy. A dél-dunántúli régió fejlesztési feladatok végzésére alkalmas szakembereket, köztük informatikai szakembereket igényel egy igen széles szakmai spektrumban (hálózatok, információs rendszerek, termelésirányítás, logisztikai informatika, számítógépes minőségbiztosítás, számítógéppel segített tervezés, műszaki számítások, algoritmikus programozás, stb.). A közigazgatás, a kommunális szolgáltatások ugyancsak nagy számban igénylik az informatikusokat.
 12. A képzéssel kapcsolatos további információk:

  PTE TTK Tanulmányi Osztály
  7624 Pécs Ifjúság útja 6.
  E-mail: felveteli
  Tel.: (72)-503-600/24841, Fax.: (72)-503-600/24833