Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék

angol zászló

Tanszékvezető: Dr. habil. Pirisi Gábor

A tanszék az intézetnek mintegy két évtizede markáns profilt biztosító társadalomföldrajzi diszciplínák oktatási és kutatási feladatait látja el. A földrajz és geográfus szakos hallgatók számára kínált társadalomföldrajzi kollégiumainkon túl munkatársaink más karok képzéseibe is bekapcsolódnak, igazolva ezzel a geográfia interdiszciplinaritását. Szakmánk népszerűsítésének és folyamatos megújításának érdekében középiskolai tehetséggondozást, tanártovábbképzést is szervezünk, kollégáink hazai és nemzetközi versenyeken látnak el szakértői feladatokat.

Tanszékünk a Földtudományi Doktoriskola alappillérének számít, felvállalva a legtágabban értelmezhető társadalomföldrajzi kutatások koordinációját is. Vizsgálataink homlokterében a népesség- és településföldrajz, a fenntartható fejlődés, valamint legújabb diszciplínaként a kulturális földrajz áll. Kurrens kutatási témáink a településhálózat változásaival, a várossá nyilvánítás kérdéseivel, a kisvárosok átalakulásával, a munkaerőpiac területi problémáival, a határmenti térségek társadalmi viszonyaival, a kulturális gazdasággal, a városi térhasználat egyes kérdéseivel, valamint egészségföldrajzi kérdésekkel foglalkoznak. Az elméleti jelleg mellett munkatársaink konkrét programok és projektek kidolgozásában is gyakran működnek közre.

Lesd meg főbb kutatási irányainkat is!