Pireneusokban
Forrás: Fotó: Mánfai György, 2017

Frissítve

2024. ápr. 12.

Felvételizőknek

Az 1994-ben indult „A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái” című PhD-programból fejlődött ki a PTE Földtudományok Doktori Iskolája, amely doktori képzés 2001 óta rendelkezik akkreditációval. A tudományos iskola munkájába bekapcsolódók két finanszírozási formában végezhetik tevékenységüket: állami ösztöndíjas és önköltséges.

Az iskola érdemi munkájában jellemző egyes tudományterületek körüli oktatási és kutatási műhelyek kialakulása. A hallgatók témaválasztásai, a képzési tematikák, valamint az elméleti és alkalmazott kutatások is ezekhez a programokhoz és témacsoportokhoz és azok vezetőihez kapcsolódnak.

Az ösztöndíjas képzésre évente mintegy 8-12 magyar és korlátozott számú külföldi állampolgár vehető fel. Az elmúlt mintegy két évtized alatt közel 200 fő szerzett PhD-fokozatot.

A doktorandusz hallgatók tevékenyen részt vesznek az intézet és a tanszékek életében. Az elméleti képzés mellett számos gyakorlati tevékenységet is folytatnak. A doktoranduszok többsége szemináriumok vezetésével bekapcsolódnak a graduális hallgatók oktatásába, szerepet vállalnak a tanszékek kiadványainak (sorozatok, jegyzetek, tankönyvek) szerkesztésében, terepgyakorlatok vezetésében, valamint konferenciák szervezésében.

A doktoriskola fontos célul tűzte ki törzstagjai, témavezetői publikálási lehetőségeinek elősegítését és támogatását, a szakmai műhelyben születő új tudományos eredmények nemzetközi porondra történő eljuttatását. E tevékenységének keretében megjelenést biztosítottunk mind a doktoranduszoknak, mind témavezetőiknek a szerkesztett kiadványokban. Az elmúlt egy évtizedben több alkalommal töltötték meg hallgatóink és munkatársaink írásai a Földrajzi Értesítő, illetve Földrajzi Közlemények a tematikus számait. Emellett jelen vannak a hazai és a nemzetközi geográfia térszínein, rendszeresen részt vesznek belföldi és külföldi konferenciákon. A doktorandusz képzés során nagyon jó kapcsolat alakult ki intézetünk és az ország több egyeteme, kutatóhelye között. A képzésben részt vevő oktatóink mellett rendszeresen tartanak vendégelőadást neves hazai és külföldi szaktekintélyek. Hallgatóink Tempus-, Ceepus-, Erasmus és egyéb állami ösztöndíjak támogatásával többször vettek részt külföldi szakmai gyakorlaton Európa számos országában, és tanulmányutak keretében a világ távolabbi területeire is eljutottak.

Jelentkezési határidő: 2024. május 31.

Felvételi elbeszélgetés: 2024. június 27. (csütörtök)

Programok:

  • Geopolitika – Pap Norbert
  • Társadalomföldrajz – Trócsányi András
  • Természetföldrajz-földtan-meteorológia – Kovács János

Fontos információk a doktori képzéssel kapcsolatban

Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26097. oldalon. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakult.


A legfontosabb változások a következők:
A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév.
A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt (A komplex vizsga általános elvei és szabályai a friss doktoriskolai szabályzat vonatkozó részében érhetőek el).
A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.
A doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén az államilag finanszírozott képzésben részt vevő doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül.
Az új szabályokat először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.
A 2024/2025-ös tanévre kiírt doktori témák az alábbi linken érhetők el.

Jelentkezési felület (online): itt érhető el!