rekreáció mesterszak - borító
Forrás: LuckyImages

Frissítve

2024. febr. 13.

Rekreáció mesterszak

a képzés 2024. szeptembertől indul

________________________________________________________________

Képzés időtartama: 4 félév

Nappali képzés: állami ösztöndíjas és önköltséges

Levelező képzés: állami ösztöndíjas és önköltséges

Képzés nyelve: magyar

Szakképzettség megnevezése: okleveles rekreáció irányító

MIÉRT FONTOS A REKREÁCIÓ MESTERKÉPZÉS?

A modern társadalmak tagjai egyre távolabb kerülnek természetes életterüktől, a természettől. A ma természeti népekként számon tartott populációk tagjai még a természet részeként ismerik, használják, de nem kihasználják a környezetet. Mindennapi tevékenységeik része a mozgás, fizikai aktivitás, fizikai munka. Mozgás, egészséges táplálkozás, ingergazdag, de nem megterhelő környezet nélkül az ember egészsége meggyengül, vagy betegséggé válik. A rekreációs szakemberek feladata az ember testi, lelki és kognitív tevékenységeinek serkentése, az aktív, vagy passzív pihenés jótékony hatásainak kihasználása, azok megtervezése a hétköznapi emberek minden korosztálya számára. Akár preventív, akár rehabilitációs célú aktív tevékenységet kíván végezni az egyén, akár a szabadságát szeretné érdekes, jól megtervezett, egészséges módon eltölteni, az általunk képzett rekreációs szakemberek támogatásával megfelelő élményekhez juthat, tehet egészségéért.

A KÉPZÉS CÉLJA

A képzés célja rekreáció menedzser szakemberek képzése, akik az aktív, egészségorientált szabadidő kultúra kialakításán keresztül képesek a lakosság életmódját pozitív irányba befolyásolni, és ezáltal hatékonyan hozzájárulni a különböző célcsoportok és egyének életminőségének javulásához. Továbbá képesek a vezetői, irányítói, menedzseri és tanácsadói szerepek, feladatkörök betöltésére a sport, kiemelten a szabadidősport, valamint a rekreáció és az egészségfejlesztés területén sportszervezetekben, egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben. A szakon végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A KÉPZÉS SZAKMAI TARTALMA

 • Az emberi szervezet biológiai, részben orvosi hátterének tanulmányozása
 • A fizikai aktivitás és rekreációsedzés emberi szervezetre és személyiségre gyakorolt hatásának megismerése
 • A fizikai aktivitás pszichológiai és társadalmi vonatkozásainak megismerése
 • Életkor-specifikus sportági rekreációs mozgásformák, programok tervezése
 • Ismerni az életminőség, az életmód és a rekreáció-kutatások legfontosabb területeit, elméleti kereteit, módszereit és eredményeit, valamint a hazai és a nemzetközi innováció főbb trendjeit.
 • Ismerni a pszichoszomatikus fejlesztés jellemzőit, megérteni az egészségmagatartást és a szabadidős viselkedést befolyásoló biológiai, lélektani, társadalmi és környezeti tényezők szerepét és komplex hatásmechanizmusát.
 • Felismerni a civilizációs ártalmakból, életmódhibákból adódó, egészségkárosító tényezőket, azok következményeit, és megtervezni az optimális korrekciós megoldásokat.
 • Az egészséges életmód megvalósításához és a testkultúra fejlesztéséhez szükséges ismeretek megszerzése, ismerni a különböző életkorok, személyiségtípusok, speciális élethelyzetek rekreációs tevékenységet befolyásoló jellemzőit.
 • A rekreáció egyes területeinek szervezéséhez, vezetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a vállalkozások működtetéséhez, projektek menedzseléséhez és események szervezéséhez szükséges szaktudás elsajátítása.
 • Módszertani és stratégiai tudással rendelkezni a rekreáció területén felmerülő konfliktusok és egyéb interakciós helyzetek hatékony megoldásához.
 • Hallgatók önálló kutatási lehetőségének biztosítása, Országos Tudományos Diákköri tevékenységbe való bevonása.
 • ERASMUS mobilitáson keresztül külföldi tapasztalatszerzés elősegítése
 • Angol nyelvű kurzusainkban részvételi lehetőség

TANTÁRGYAK, ISMERETKÖRÖK

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • sporttudomány 40-60 kredit;
 • egészségtudomány 20-30 kredit;
 • neveléstudomány és pszichológia 10-20 kredit;
 • társadalomtudomány 10-20 kredit;
 • gazdálkodás- és szervezéstudományok 10-20 kredit;
 • a rekreáció szervezés, rekreáció vezetés szabadon válaszható szakmai ismeretei 10-15 kredit.

MIÉRT ÉRDEMES NÁLUNK REKREÁCIÓ SZAKEMBERNEK TANULNI?

 • Megjelentek az életszínvonal növekedésével párhuzamosan a rekreáció igényeinek megfelelő feladatok. Az EU elvárásainak megfelelően a preferált területek közé tartoznak a szabadidősport, a diáksport és a lakosság sportja. Mindezek élményközpontú oktatást és munkát biztosítanak.
 • Lendületes, motivált, empatikus és nagy szaktudású oktatói stáb vár
 • Színvonalas tudományos képzést kínálunk, minősített oktatókkal
 • Széleskörű, életkor-specifikus ismereteket tanítunk
 • Az életmódkultúra „tudósaivá” nevelünk, szakspecifikus képességeket és készségeket, a szakképzettség gyakorlásához szükséges attitűdöket tanítunk.
 • Jól felszerelt laboratóriumokban oktatunk teljesítménydiagnosztikát
 • Magas szintű hallgatói mentorálást végzünk
 • Kutató tanáraink tudományos munkáiban részvételi lehetőség
 • Tudományos- és sportösztöndíjak széles köre áll rendelkezésre
 • Magas szintű sporttevékenység esetén kedvezményes tanulmányi rendet biztosíthatunk
 • Mintegy 20 Erasmus partnerintézményünkben szerezhet kreditet az elhivatott hallgató

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉG DIPLOMASZERZÉS UTÁN

 • Doktori képzésben való részvétel
 • Tanárszakos diploma megszerzése

KARRIERLEHETŐSÉGEK

 • Szabadidőközpontok vezetése
 • a sport-, és gyógyturizmus szervezése, irányítása
 • életmód-, testépítőklub vezetése
 • tömegsport rendezvények szervezése
 • idegenforgalmi-, szálloda-, wellness-, fitneszszolgáltatás, stb.

SZAKFELELŐS

Dr. Tóth Ákos, habilitált egyetemi docens

Sporttudományi és Testnevelési Intézet

Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar

E-mail: totha