PTE-TTK-BTK madártávlatból
Forrás: Balogh Richárd

Frissítve

2022. máj. 9.

Intézetünkről

A PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézete napjainkban az ország egyik legnagyobb földtudományi műhelye, amely oktatási és kutatási tevékenységet folytat a természet- és társadalomföldrajz, valamint a földtudományok számos ágában, továbbá K+F tevékenység keretei között segíti gyakorlati kihívások megoldását a földrajzi teret, a geoszférát érintő problémák kapcsán.

Hagyományaink immár évszázados múltra, az 1923-tól Pécsett működő Erzsébet Tudományegyetem Prinz Gyula által alapított Földrajzi Tanszékéig nyúlnak vissza. Később, a Pedagógiai, majd Tanárképző Főiskolán, a Janus Pannonius Tudományegyetemen és végül a Pécsi Tudományegyetemen olyan kimagasló képességű és emberi kvalitású oktatók és kutatók határozták meg a tanszék fejlődését, mint Szabó Pál Zoltán, Bona Imre vagy Lehmann Antal. Mai formájában az intézet Tóth József rector és professor emeritus munkája nyomán 1998-ban jött létre. Az intézetet 2005–2010 között Dövényi Zoltán, 2011–2016 között Aubert Antal, majd 2017-től Geresdi István vezette. Jelenleg, 2020-tól Fábián Szabolcs Ákos tölti be az igazgatói pozíciót.

Az intézetben mintegy 40 fő- vagy részállású oktató, illetve kutató, valamint négy adminisztratív munkatárs, illetve laboráns dolgozik. Az intézet munkájában, mind a kutatás, mind az oktatás területén aktív szerepet vállal a változó létszámú, általában 20-25 nappali tagozatos doktorandusz hallgató.

Az intézet a gazdája a földrajzi és a földtudományi alapképzési (BSc), a geográfus, földtudományi és geoinformatikai mesterképzési (MSc) szakoknak, valamint az osztatlan földrajz szakos tanári képzésnek. Továbbá intézetünk oktatói és kutatói részt vállalnak, a szőlész-borász mérnök alapszak (BSc), valamint a rekreáció, illetve a Balkán szakértő mesterszakok (MSc/MA) programjaiban. Amennyiben részletesebben is kíváncsi képzéseinkre, kattintson ide.

Valljuk, hogy színvonalas képzést csak akkor tudunk nyújtani, ha a tudományos tevékenységet is magas szinten műveljük. A tudományos kutatás iránt érdeklődő hallgatók aktív résztvevői lehetnek az intézetben folyó, a geográfia és a földtudományok széles spektrumát lefedő kutatási projektek valamelyikének. Az intézet által kínált képzések átfogják a doktori szintet is. A Földtudományok Doktori Iskola – az eddigi sikeres doktori védéseket tekintve – összességében a második, a társadalomföldrajzi kutatási irányok tekintetében pedig a legnagyobb műhely az országban. A tudományos munka alapvetően az intézet tanszékeinek szervezésében folyik. Jelenlegi hat tanszékünk hat tudományos műhelynek feleltethető meg. Részletesebb információk az egyes tanszékek oldalain találhatók, innen érdemes indulni.

Intézet robbantott térkép

Prinz Gyula díj
HunGeoContest
Földrajzi Szakkönyvtár
Kiadványaink
Modern Geográfus Alapítvány
Magyar Földrajzi Társaság