Modern Geográfus
Forrás: MGA

Frissítve

2023. jan. 27.

Modern Geográfus Alapítvány

A Modern Geográfus Alapítványt 2003. december 12-én hozta létre a néhai Dr. Tóth József, illetve Dr. Aubert Antal, intézetünk professzorai, akiknek célja a földrajzoktatás és kutatás támogatása, a földrajzi tehetséggondozás segítése volt. Az alapítványt közérdekű célra létesítették és 2005. április 8-án közhasznúvá nyilvánították, jellegében nyílt, így ahhoz bármilyen jogi személy, társaság, vagy magánszemély csatlakozhat. Az alapító okirat itt tekinthető meg.

Az alapítvány céljai:

  • Az általános-, közép- és felsőoktatásban a tehetséggondozás elősegítése, a tehetséges fiatalok felkutatása, képzése, folyamatos segítése az egyetemi oktatás során.
  • A geográfus hallgatók és oktatók szakmai tevékenységének támogatása (ösztöndíjak, tanulmányutak, kutatási költségek kiegészítése, nyelvtanulás segítése stb.).
  • A földrajzoktatás és kutatás korszerűsítésének segítése (oktatáshoz szükséges anyagi eszközök, könyvek, folyóiratok, oktatási segédletek, beszerzésének támogatása, oktatási anyagok készítése, bel- és külföldi oktatók fogadása stb.).
  • Tudományos tevékenység, kutatás.
  • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

A Modern Geográfus Alapítvány a fenti célok érdekében nyilvános pályázatokat hirdet, az aktuális lehetőségekről a kuratórium titkára nyújt tájékoztatást. Az alapítvány legfontosabb rendszeres tevékenysége jelenleg, hogy évről évre megrendezi a Földrajzi és Földtudományi Intézettel együttműködve a HunGeoContest középiskolai tanulmányi versenyt.

Az alapítványt a kuratórium vezeti, amelynek tagjai:

Az alapítvány legfontosabb adatai:

Székhelye: 7624 Pécs, Szent István tér 17.

Levelezési címe: Modern Geográfus Alapítvány, PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Számlaszáma: 50800111-11105570 (kérjük, támogatási szándékát jelezze a kuratórium titkáránál)

Adószáma: 18324053-1-02

Segítségét, támogatását, érdeklődését előre is köszönjük!