Budapest, Erzsébet-híd
Forrás: Fotó: Mánfai György, 2016

Frissítve

2022. szept. 23.

Dokumentumok

A MAB 2016. december 9.-i ülése során a Földtudományok Doktori Iskolát akkreditálta, az erről szóló MAB 2019/3/VIII/8/2/1289. sz. határozat itt olvasható.

Felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy a TDHT elé terjesztendő pályázati anyagokat (pl. szigorlati kérelem, nyilvános vita kérelem, stb.) ezentúl legkésőbb az aktuális ülést megelőző hónap utolsó napjáig (pl. a májusi ülés esetén legkésőbb április 30-ig) kérjük eljuttatni a phdkoord címre.

Egyéb dokumentumok

A Földtudományok Doktori Iskola szabályzata és szervezett képzésének rendszere 2019-től
A Földtudományok Doktori Iskola szervezett képzésének rendszere 2016-tól
A Földtudományok Doktori Iskola szervezett képzésének rendszere 2015
A Földtudományok Doktori Iskola szervezett képzésének rendszere 2015 előtt
A Földtudományok Doktori Iskola működési szabályzata
Szakmai folyóiratnak tekintett folyóiratok listája
Szigorlati tárgyak
Tudományos közlemények és PhD-értekezések tipográfiája, szerkezete és módszertana
Application information
A Földtudományok Doktori Iskola törzstagjai és Tanácsa
A Földtudományok Doktori Iskola habilitációs követelményei