kémia könyv molekula
Forrás: https://www.istockphoto.com/hu/fot%C3%B3k/chemistry-book

Frissítve

2022. szept. 5.

Szakdolgozat és diplomamunka

angol zászlóSzakdolgozat- és diplomamunka témák BSc és MSc hallgatóknak (témavezető szerint ABC-sorrendben):

A témavezető elérhetőségeit megtalálja a nevére kattintva.

Részletesebb témaleírásért kattintson a téma címére.

A szakdolgozati témák a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben kerülnek meghirdetésre.

Témavezető(k): Téma címe:
Dr. Agócs Attila Hidrofil karotinoidszármazékok előállítása
Dr. Agócs Attila Kurkumin-karotin konjugátumok előállítása
Dr. Boros Borbála Folyadékkromatográfia
Dr. Boros Borbála Mézek polifenolos vegyületeinek tanulmányozása LC-MS vizsgálati módszerrel
Dr. Bognár Balázs Funciós csoportok szelektív redukciója H-cube berendezéssel, nitroxidok jelenlétében
Dr. Czéh Árpád Kismolekula-alapú analitikai módszerek kidolgozása, tesztelése
Dr. Dörnyei Ágnes Bakteriális endotoxinok tömegspektrometrián alapuló szerkezetmeghatározása
Dr. Felinger Attila Kromatográfia
Dr. Gulyás Gergely Karotinoidok és egyéb bioaktív vegyületek hibridjeinek előállítása
Dr. Horváth Attila Oldatkinetika
Dr. Horváth Attila Összetett kinetikai jelenségeket mutató kémiai rendszerek vizsgálata
Dr. Kálai Tamás Paramágneses foszfor-tartalmú vegyületek szintézise
Dr. Kálai Tamás Paramágneses acetecetészter származékok szintézise és továbbalakításai
Dr. Kégl Tamás Energiadekompenzációs analízis a fémorganikus kémiában
Dr. Kiss András Elektroanalitika
Dr. Kiss László Szerves bevonatok elektrokémiai úton történő előállítása különböző alkalmazásokhoz
Dr. Kollár László Imidazopiridin alapvázas vegyületek szintézise és funkcionalizálása palládium-katalizált karbonilezési reakciókban
Dr. Kollár László Foszfa-koronaéterek mint ligandumok alkalmazása átmenetifém komplexekben
Dr. Kollár László Karbonilezési reakciók új szén-monoxid forrásokkal
Dr. Kollár László Új N-nukleofilek alkalmazása palládium-katalizált aminokarbonilezési reakciókban
Dr. Kollár László Benzofurán származékok biológiai hatásának vizsgálata
Dr. Kollár László Liponsav származékok biológiai hatásának vizsgálata
Kőnigné Dr. Péter Anikó Potenciálisan veszélyes környezeti szennyezők vizekben
Dr. Lambert Nándor Csaba Mikotoxinok elemzése tomegspektrometriával kapcsolt folyadékkromatográfiával.
Dr. Lente Gábor Diffúziógátolt folyamatok elvi modellezése
Dr. Nagy Veronika Természetes karotinoidok szintetikus módosítása és a termékek farmakológiai vizsgálata
Dr. Nagyné Dr. Zengő Lívia Korszerű ötvözetekben alkalmazott fémek meghatározása specifikus elemanalitikai módszerekkel
Dr. Ősz Katalin Fotoreakciók kinetikai vizsgálata
Pápayné Dr. Sár Cecilia Paramágneses aminosavak szintézise
Dr. Pernyeszi Tímea Természetes és mesterséges tároló magminták jellemzése műszeres analitikai módszerekkel, és azok adszorpciós tulajdonságai szervetlen és szerves anyagokra vonatkozóan
Dr. Pongrácz Péter Módosított koronaéterek platina és ródium komplexeinek vizsgálata
Dr. Pongrácz Péter Homogénkatalitikus kapcsolási és karbonilezési reakciók vizsgálata vegyes nukleofilekkel
Dr. Takács Attila Jód-(hetero)aromások palládium-katalizált aminokarbonilezési reakcióinak vizsgálata
Dr. Takács Attila Gyakorlati jelentőségű N-nukleofilek alkalmazása modellvegyületek palládium-katalizált aminokarbonilezési reakciókban

A szakdolgozat és diplomamunka követelményei:

A kémia BSc szakdolgozat követelményei

Bírálati szempontrendszer hagyományos, kutatáson alapuló dolgozathoz (a bírálati űrlapot a NEPTUN rendszerben kell kitöltenie a témavezetőnek és a bírálónak, az ebben a dokumentumban található szempontrendszer alapján.)

A szakdolgozatok elkészítésével kapcsolatos kari dokumentumok, illetve az aktuális védések időpontja (a TTK oldalán)