Frissítve

2022. jún. 22.

OGA-PC1-T – Fizikai kémia 1.

angol zászlóElőadások anyaga (pdf):

Ideális és reális gázok
A termodinamika első főtétele
Termokémia
A termodinamika második és harmadik főtétele
Kémiai potenciál, egykomponensű rendszerek termodinamikája
Kétkomponensű rendszerek termodinamikája
Fázisszabály. Kémia egyensúlyok termodinamikai leírása
A kémiai egyensúlyt befolyásoló körülmények
Egyensúlyi elektrokémia
Transzport sajátságok
Formális reakciókinetika
Reakciómechanizmusok és sebességi elméletek
Dinamikus elektrokémia és heterogén reakciókinetika

Ábraelemzések (WOLFRAM Demonstrations):

Boltmann-gáz
Gáznyomás-szimuláció
Maxwell-eloszlás
Kompresszibilitási együtthatók
van der Waals-gázok kompresszibilitása
Reális gázok van der Waals-egyenlete
Reverzibilis és irreverzibilis térfogati munka
Ideális gáz Carnot-ciklusa
Reverzibilis és irreverzibilis Carnot-ciklus
Hőmérsékletváltozások ideális gázokban
Ideális gázok statisztikus termodinamikája
A hidrogén moláris hőkapacitása
Látens hők
Kritikus állapotú folyadékok
Egykomponensű fázisdiagramok
Clausius-Clapeyron-egyenlet
Elegyedési entrópia
Fázisszabály
Henry-tövény
Kétkomponensű folyadékelegyek gőznyomása
Emelőszabály
Reális folyadékelegyek
Nem elegyedő folyadékok
Gőz-folyadék-folyadék egyensúly
Szilárd-szilárd-folyadék egyensúly
Komponenshozzáadás gőz-folyadék rendszerhez
Komponenshozzáadás azeotróp elegyhez
Galvánelem citromból

Osztályozás:

Jegymegajánló ZH-n megszerzett jegy (4-es vagy 5-ös) vagy szóbeli vizsga alapján.

Jegymegajánló ZH részletei:

Időpontja: 2022. május 27., 10:00-12:00
Helye: C5/1 terem (Ifjúság úti campus, C épület, legfelső emelet)

A jegymegajánló ZH-n nem kötelező részt venni, de ha valaki nem vesz részt rajta, akkor későbbi időpontban már nem írhatja meg a ZH-t.

A jegymegajánló ZH-n alapösszefüggéseket, definiciókat, ábrákat kell megadni, feleletválasztós kérdésekre válaszolni, valamint a tételsorban szereplő témák közül általunk megadottakról rövid esszét írni.
Amennyiben a jegymegajánló ZH-n elért teljesítmény 75% feletti, akkor ez alapján a hallgató megajánlott jegyet kap (75% felett jó (4), illetve 90% felett jeles (5) érdemjegyet); ennek elfogadása esetén szóbeli vizsgát már nem kell tennie.

Jegymegajánló ZH minta

Szóbeli vizsga részletei:

A vizsga egy rövid (5 perces) zárthelyi dolgozattal kezdődik. Ennek során a hallgató alapösszefüggések, definíciók megadásával igazolja felkészültségét. A zárthelyi dolgozat sikertelensége (50% alatti eredmény) elégtelen osztályzatot eredményez.
A zárthelyi kérdések 50%-át sikerrel megoldó hallgató a tételsorból tétel húz és felkészülési idő után ebből a tételből felel, a feltett kérdésekre válaszol. A vizsgajegyet ez alapján a felelet alapján kapja.
A vizsgát megelőző rövid zárthelyi dolgozatot nem kell megírni abban az esetben, ha a hallgató a jegymegajánló ZH-n legalább 50%-ot ért el.

Aki szóbeli vizsgát szeretne tenni, az jelentkezzen a neki megfelelő vizsgaidőpontra a NEPTUN-on keresztül.