Frissítve

2023. ápr. 19.

OGA-PC1-T – Fizikai kémia 1.

angol zászlóElőadások anyaga (pdf):

Ideális és reális gázok
A termodinamika első főtétele
Termokémia
A termodinamika második és harmadik főtétele
Kémiai potenciál, egykomponensű rendszerek termodinamikája
Kétkomponensű rendszerek termodinamikája, illékony folyadékok elegyei
Fázisszabály. Kémia egyensúlyok termodinamikai leírása.
Az egyensúlyt befolyásoló körülmények
Egyensúlyi elektrokémia
Transzport sajátságok
Formális reakciókinetika
Reakciómechanizmusok és sebességi elméletek
Dinamikus elektrokémia és heterogén reakciókinetika

Ábraelemzések (WOLFRAM Demonstrations):

Boltmann-gáz
Gáznyomás-szimuláció
Maxwell-eloszlás
Kompresszibilitási együtthatók
van der Waals-gázok kompresszibilitása
Reális gázok van der Waals-egyenlete
Reverzibilis és irreverzibilis térfogati munka
Ideális gáz Carnot-ciklusa
Reverzibilis és irreverzibilis Carnot-ciklus
Hőmérsékletváltozások ideális gázokban
Ideális gázok statisztikus termodinamikája
A hidrogén moláris hőkapacitása
Látens hők
Kritikus állapotú folyadékok
Egykomponensű fázisdiagramok
Clausius-Clapeyron-egyenlet
Elegyedési entrópia
Fázisszabály
Henry-tövény
Kétkomponensű folyadékelegyek gőznyomása
Emelőszabály
Reális folyadékelegyek
Nem elegyedő folyadékok
Gőz-folyadék-folyadék egyensúly
Szilárd-szilárd-folyadék egyensúly
Komponenshozzáadás gőz-folyadék rendszerhez
Komponenshozzáadás azeotróp elegyhez
Galvánelem citromból

Osztályozás:

Jegymegajánló ZH-n megszerzett jegy vagy szóbeli vizsga alapján.

Jegymegajánló ZH részletei:

Időpontja: 2023. május 10., 13:00-14:30
Helye: Rókus utca K épület - 001. előadó terem

A jegymegajánló ZH-n nem kötelező részt venni, de ha valaki nem vesz részt rajta, akkor későbbi időpontban már nem írhatja meg a ZH-t.

A jegymegajánló ZH-n alapösszefüggéseket, definiciókat, ábrákat kell megadni, feleletválasztós kérdésekre válaszolni, valamint a tételsorban szereplő témák közül általunk megadottakról rövid esszét írni.

Az elért pontszám alapján az alábbi skála szerint történik a jegy megajánlása:

  • 50-59% – elégséges (2)
  • 60-74% – közepes (3)
  • 75-89% – jó (4)
  • 90% felett – jeles (5)

Jegymegajánló ZH minta

Szóbeli vizsga részletei:

A vizsga egy rövid (5 perces) zárthelyi dolgozattal kezdődik. Ennek során a hallgató alapösszefüggések, definíciók megadásával igazolja általános felkészültségét. A zárthelyi dolgozat sikertelensége (50% alatti eredmény) elégtelen osztályzatot eredményez.
A zárthelyi kérdések legalább 50%-át sikerrel megoldó hallgató a tételsorból tétel húz és felkészülési idő után ebből a tételből felel, a feltett kérdésekre válaszol. A vizsgajegyet ez alapján a felelet alapján kapja.

A vizsgát megelőző rövid zárthelyi dolgozatot nem kell megírni abban az esetben, ha a hallgató a jegymegajánló ZH-n legalább 50%-ot ért el (azaz legalább elégséges (2) megajánlott jegyet szerzett, de azt nem fogadta el).

Aki szóbeli vizsgát szeretne tenni, az jelentkezzen a neki megfelelő vizsgaidőpontra a NEPTUN-on keresztül!