hidrobi_2
Forrás: CsZ

Frissítve

2023. szept. 5.

Kutatás

angol zászló

A tanszék kutatásainak központi kérdései mindig a vízi makrogerinctelen szervezetekről, mint a vízi bióta egyik legdiverzebb és legsokrétűbb szerepeket betöltő élőlényegyütteséről, szólnak. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne foglalkoznánk a többi élőlénycsoporttal, avagy a vizes és vízi élőhelyek környezeti jellemzőinek feltásárával, hiszen ezek együttes vizsgálatával érthetők meg e veszélyeztetett élőhelyeken lezajló komplex változások. Arra törekszünk, hogy a klasszikus vizsgálati stratégiákat ötvözzük a legújabb és leghatékonyabb módszerekkel, ideértve az integratív taxonómiát, a DNS barcoding és a metabarcoding technikákat.

Jelenlegi kutatási aktivitásunkat négy csoportra oszthatjuk:

A legfőbb irányvonalunk jelenleg a kisvízfolyások globális felmelegedés következtében bekövetkező, egyre fokozódó kiszáradásának a vízi életközösségekre gyakorolt hatásának megértése, beleértve azok szerveződésére, metaközösségi folyamataira, az általuk végzett ökoszisztéma folyamatokra és az ezek által meghatározott ökoszisztéma szolgáltatásokra kifejtett hatásokat. E kutatásaink jelenleg egy H2020 és két OTKA pályázat keretében zajlanak.

A másik fő irányvonalat – témáját tekintve részben a kiszáradás témaköréhez is kapcsolódva, de más megközelítést és módszertant alkalmazva, – a laboratóriumi kísérletek fémjelzik. Teljesen kontrolált körülmények között, a mesterséges patak laborunkban olyan kísérletsorozatokat végzünk, amelyek eredményei közelebb visznek minket egyes természetvédelem szempontjából kiemelten fontos (védett vagy éppen idegenhonos) fajok életmenetének, élőhelypreferenciájának, környezeti változásokra adott reakcióinak megértéséhez, vagy az egyes fajok egymásra vagy a közösségek szerveződésére gyakorolt hatásának feltárásához, esetleg a szennyezések és a kiszáradás szinergisztikus kapcsolatának igazolásához.

Kutatásaink harmadik csoportjában a már hosszú ideje futó, részben kutatóink előéletéből örökölt ’saját’ projekteket sorolhatjuk: faunisztikai, avagy biodiverzitás felmérések Magyarországon és a Mediterráneumban, természetvédelem számára kiemelt fontosságú fajok életmenetének nyomon követése terepi monitorozással, élőhelyi beavatkozások előtti/utáni hatásmonitorozások. Ezek legtöbbje kisebb költségvetésű, mintaszámú és területi kiterjedésű projekt, amelyek gyakran az elérhető forrás és felkérés alapján, ad hoc jelleggel valósulnak meg, ugyanakkor összekapcsolódva igen nagy tömegű, egyedülálló adathalmazt képeznek.

A negyedik csoportba soroljuk a kapcsolódásainkat olyan nagyobb, európai vagy akár globális kutatási projektekhez, ahol az adott kérdéskör vizsgálatához leginkább a korábbi adataink biztosításával vagy valamilyen tervezett terepi/félterepi vizsgálat/kísérlet lokális mintavételeivel csatlakozunk, így is biztosítva adataink minél szélesebb körű és irányú hasznosulását. Ilyen módon csatlakoztunk a FunAqua, BiodiversIRES, GloBioTrends és további nagy térléptékű projektekhez.