Mer de Glace
Forrás: Mánfai György

Frissítve

2022. jan. 12.

Osztatlan tanárképzés

2013 szeptemberében a PTE-n is, ahogy mindenhol az országban elindultak az egyciklusú, osztatlan, kétszakos tanárképzések. Menet közben az elvárások, a programok is sokat alakultak, és 2022 őszétől újra nagyobb átalakuláson megy keresztül a tanárképzés. A korábbi általános- és középiskolai képzés helyét egységes, 10 féléves rendszer váltja fel, de a rendszer másik alappillére, a kétszakos jelleg megmaradt. Ennek megfelelően a képzésünk egy tanári mesterképzés, amelynek egyik választható szakterülete a földrajz.

Kiket várunk?

Nagyon egyszerűen azokat, akik a tanári hivatást kívánják választani. Olyan osztatlan képzésről van szó, amely érettségi után indul (mint az alapképzések), de mesterszintű végzettséget ad. A tanárképzés ideális jelöltje kettős: egyfelől legyen elkötelezett a tanári hivatás iránt, empatikus, nyitott, önmagát folyamatosan tovább képezni hajlandó személyiség. Másfelől: ismerje és szeresse a választott szaktudomány(ok) alapjait, legyen képes és hajlandó ezek lényegének és számos részletének elsajátítására.

Mire lesz jó mindez?

Ez a kérdés nagyon egyszerűen megválaszolható, hiszen a tanári képzésnek világos célja van: elsajátítani két szaktárgy elméletét, illetve a tanári mesterséghez szükséges elméleti (pedagógiai, pszichológiai) és gyakorlati (például szakmódszertani) elemeit. Csak a szakma magabiztos ismerete teszi lehetővé azt, hogy eredményesen helytállj majd a közoktatásban.

Mi vár Rád a képzés folyamán?

Osztatlan tanárképzés

A tanárképzés struktúrája, amint az ábra is mutatja, meglehetősen összetett. Először is, szükséged lesz még egy tárgyra a földrajz mellett, amit azzal azonos kreditszámban fogsz

tanulni. Ez lehet jelenleg a TTK szinte bármely tanárképes szaka, illetve a BTK szervezésében több különböző szak, például a történelem, vagy a leggyakoribb nyelvszakok (angol, német, horvát stb.) – lásd még az ábránkat is. Továbbá lehetőség és precedens is van) párosítani a földrajzot a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hittanár-nevelőtanár képzésével.

A képzés tantervét úgy alakítottuk ki, hogy párhuzamosan, egyenletes terheléssel tudsz haladni a két szakterületen és a tanári képzési programon. Az első három évben alapozó és szakmai tárgyakat tanulsz majd, esetünkben ez a földrajzon túl némi egyéb természettudományt és földtudományi tárgyakat is jelent majd. Földrajz tanárképzésünk során hangsúlyt fektetünk a természet- és társadalomföldrajz összefüggéseire, a modern világ természeti, társadalmi, gazdasági problémáinak sokoldalú bemutatására.

A szakos képzés kilenc félév után lezárul egy zárószigorlattal. A két szakterület valamelyikén szakdolgozatot kell készítened, amelyet az érintett intézetben meg is kell majd védened.

A szakterületi képzéssel párhuzamosan halad majd a tanári képzésed, szocializációd. A korábbi évek tapasztalatai alapján ezt úgy alakítottuk át, hogy kezdettől fogva jelentős szerepet játszanak benne a gyakorlati elemek: előbb pályaszocializáció, majd csoportos és egyéni tanítási gyakorlat során mélyítheted el tapasztalataidat. Az utolsó, 10. félévben önálló iskolai gyakorlatot kell teljesítened. A tanárképzés egy portfolió (egyfajta szakdolgozat) elkészítésével és tanári záróvizsga letételével zárul, a diplomádat itt is egy nyelvvizsga birtokában kapod csak kézhez.

Tanárjelöltejeink a többi hallgatónkhoz képest jelentősebb támogatásra jogosultak képzésük alatt. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program keretei között havi 75.000 Ft juttatás is a Tiéd lehet, amennyiben a földrajz mellé egy kiemelten támogatott (termésezttudományos) szakpárt választasz.

Természetesen a tanári képzés sok szempontból éppen olyan lesz, mint bármely egyetemi képzés: előadásaidat többnyire a nem tanár szakos alapképzési hallgatókkal együtt hallgatod majd, a gyakorlatokon azonban leginkább önálló csoportban lesztek. A félévek végén esedékes vizsgák és a félévközi teljesítések számát és eloszlását igyekeztük úgy alakítani, hogy viszonylag egyenletes, ezáltal könnyebben teljesíthető legyen. A tanárképzésben részt vevőknek sem kell lemondaniuk olyan lehetőségekről, mint amilyen a külföldi részképzések által kínált nyelvi, szakmai és kulturális tapasztaltszerzés, valamely tudományos probléma önálló feldolgozása TDK-munka keretein belül, vagy éppen a továbbhaladás a tudományos pálya felé, ha időközben ehhez kapnak kedvet: a doktori iskola számukra is nyitva áll.

Mihez kezdhetsz a diplomáddal?

Elsősorban taníthatsz. Magyarországon a tanárképzés lángja alig-alig pislákolt az elmúlt években. Sokkal kevesebb tanár végzett az egyetemeken, mint ahányan nyugdíjba mentek, és ez a tendencia folytatódik, hiszen jelenleg népes korosztályok készülődnek a nyugállományba vonulásra, akiket pótolni kell. Tapasztalataink szerint a régióban a vannak betöltetlen tanári állások, amelyeket egy jó szakpárosítással könnyű lesz elnyerni. Természetesen, szerencsét próbálhatsz a munkaerőpiac más szegmenseiben: noha speciális végzettséged nem lesz, de általános földrajzi képességeid és készségeid nem lesznek sokkal rosszabbak a geográfusként végzetteknél.

További információ Dr. Pirisi Gábor oktatási koordinátortól kérhető.

Tudj meg többet!