Frissítve

2023. nov. 24.

Rövid ciklusú tanárképzés

Ezen az oldalon tájékoztatót talál a Természettudományi Karon folyó közismereti tanárképzés keretében a rövid ciklusú (2-4 féléves) tanárképzésről

A közismereti tantárgynak megfelelő tanárszakok körét a Nemzeti alaptanterv alapján a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékérő szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.pontja sorolja fel.

Mesterképzések, amelyek alapján párhuzamosan vagy a mesterképzésre épülően folytatható és szerezhető közismereti tanári szakképzettség

közismereti tanárszak képzési idő (félév) mesterképzések
biológiatanár 2 biológus, állatorvosi, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági biotechnológus, növénytermesztő mérnöki, molekuláris biológia, számítógépes és kognitív idegtudomány, orvosi biotechnológia, biomérnöki, info-bionika mérnöki, egészségügyi mérnöki, hidrobiológus, általános orvos, kutató zoológus
fizikatanár 2 fizikus, csillagász, biomérnöki, egészségügyi mérnöki, autonóm járműirányítási mérnöki, energetikai mérnöki, gépészeti modellezés, gépészmérnöki, űrmérnöki
földrajztanár 2 geográfus, geológus, geofizikus, meteorológus, csillagász, hidrológus, környezettudomány, környezetmérnöki, természetvédelmi mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki
informatikatanár (digitális kultúra tanára) 2 mérnökinformatikus, programtervező informatikus, könyvtártudomány (informatikus könyvtáros), könyvtár- és információtudomány, autonómrendszer-informatikus, adattudomány, geoinformatika, biotechnológia, számítógépes és kognitív idegtudomány, info-bionika mérnöki
kémiatanár 2 vegyész, gyógyszervegyész-mérnöki, vegyészmérnöki, gyógyszerész, növényorvosi, info-bionika mérnöki, egészségügyi mérnöki
matematikatanár 2 matematikus, alkalmazott matematikus, biztosítási és pénzügyi matematika, közgazdász (kizárólag matematika alapképzési bemenettel), gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (osztatlan), programtervező informatikus, mérnökinformatikus, gazdaságinformatikus, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, közgazdasági elemző, pénzügy, számvitel, mechatronikai mérnöki, villamosmérnöki
természettudomány-környezettan tanár 2 környezettudomány, biotechnológia, földtudomány, geofizikus, geológus, meteorológus
természettudomány-környezettan tanár 4 biológus, fizikus, vegyész, csillagász, anyagtudomány, geográfus, környezetmérnök
testnevelő tanár 2 szakedző
Magyarázat: a fenti táblázat szerinti közismereti tanárszakra az jelentkezhet, aki a fenti táblázat „mesterképzések” oszlopában megadott valamelyik képzésen szerzett mesterfokozatot és szakképzettséget, vagy jelenleg folytat tanulmányokat valamelyik megadott képzésen.

Alapképzések, amelyeken szerzett oklevél birtokában tanári mesterszakon szerezhető közismereti tanári szakképzettség

A közismereti tanárszakra az jelentkezhet, aki az alábbi táblázatok „megfelelő alapképzések”, vagy „részben megfelelő alapképzések” oszlopában megadott valamelyik képzésen szerzett alapfokozatot és szakképzettséget.
Megfelelő alapképzések, amelyeken szerzett oklevél birtokában 2 féléves képzésben szerezhető közismereti tanári szakképzettség
közismereti tanárszak képzési idő Megfelelő alapképzések
biológiatanár 2 biológia
fizikatanár 2 fizika
földrajztanár 2 földrajz
informatikatanár (digitális kultúra tanára) 2 gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, programtervező informatikus
kémiatanár 2 kémia, vegyészmérnöki
matematikatanár 2 matematika
testnevelő tanár 2 edző, testnevelő-edző

Részben megfelelő alapképzések, amelyeken szerzett oklevél birtokában 3 féléves képzésben szerezhető közismereti tanári szakképzettség
közismereti tanárszak képzési idő részben megfelelő alapképzések
biológiatanár 3 biotechnológia, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki
fizikatanár 3 fizikus-mérnöki, gépészmérnöki
földrajztanár 3 földtudományi
matematikatanár 3 alkalmazott közgazdaságtan, gazdálkodás és menedzsment, pénzügy és számvitel, programtervező informatikus, mechatronikai mérnöki, villamosmérnöki, közgazdasági adatelemzés

Újabb, tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés

Szerkesztés alatt...

Mesterfokozatú tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés ugyanazon a szakon szerzett főiskolai szintű tanári szakképzettséget követően

Szerkesztés alatt...

Szaktanár képzések

Szerkesztés alatt...