hidrobi_2
Forrás: CsZ

Frissítve

2023. okt. 25.

2007-2003

angol zászló

2007 - Kumulatív impakt faktor: 1.133

Csabai, Z. – Kovács, K. 2007: Vízibogarak faunisztikai vizsgálata Északnyugat-Magyarországon (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea, Elmidae) [Contribution to the Aquatic beetle fauna of North-Western Hungary]. – Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica 16: 47–54.
PDF letöltés (ResearchGate)

Csabai, Z. – Nosek, J.N. – Oertel, N. 2007: Contribution to the macroinvertebrate fauna of the Hungarian Danube II. Aquatic beetles (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea). – Folia historico-naturalia Musei Matraensis 31: 139–147.
PDF letöltés (ResearchGate)

Csabai, Z. – Sár, J. 2007: Stenelmis consobrina Dufour, 1835 (Coleoptera: Elmidae): first record from Hungary – Folia entomologica hungarica 68: 81–82.
PDF letöltés (ResearchGate)

Kálmán, Z. – Kálmán, A. – Soós, N. – Csabai, Z. 2007: A palackcsapdák alkalmazásának lehetőségei és korlátai a csíkbogár-populációk vizsgálatában I [Possibilities and restrictions in using of bottle trap method for investigations on diving beetle populations I]. – Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica 16: 77–87.
PDF letöltés (ResearchGate)

Kálmán, Z. – Kálmán, A. – Soós, N. – Csabai, Z. 2007: A széles tavicsíkbogár [Graphoderus bilineatus (DeGeer, 1774)] előfordulása és természetvédelmi helyzete Magyarországon [Occurrence and Conservation status of Graphoderus bilineatus in Hungary]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 87: 72–75.
PDF letöltés (ResearchGate)

Móra, A. – Barnucz, E. – Boda, P. – Csabai, Z.Cser, B. – Deák, Cs. – Papp, L. 2007: A Balaton környéki kisvízfolyások makroszkopikus gerinctelen faunája [On the macroinvertebrate fauna of inflows of Lake Balaton]. – Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica 16: 105–167.
PDF letöltés (ResearchGate)

Majer, J. – Krčmar, S. 2007: Geographical distribution of Tabanids (Diptera: Tabanidae) of the Drava river along the Somogy County (Hungary), the Koprivničko-križevačka and one part Virovitičko-podravska County (Croatia). – Somogyi Múzeumok Közleményei 17: 183–198.
PDF letöltés (kiadónál)

Molnár, Zs. – Bartha, S. – Seregélyes, T. – Illyés, E. – Botta-Dukát, Z – Tímár G. – Horváth, F. – Révész, A. – Kun, A. – Bölöni, J. – Biró M. – Bodonczi L. – Áron Deák, J. – Fogarasi, P. – Horváth, A. – Isépy, I. – Karas, L. – Kecskés, F. – Molnár, Cs. – Ortmann‐Ajkai, A. – Rév, Sz. 2007: A Grid-Based, Satellite-Image Supported, Multi-Attributed Vegetation Mapping Method (MÉTA) – Folia Geobotanica 42: 225–247.
IF= 1.133, SJR= Q2
DOI: 10.1007/BF02806465

Ortmann-Ajkai, A. 2007: Necessity and possibility of using up-to-date scientific results in sustainable development: GIS and community participation. In: Kiss, T. – Somogyvári, M. (szerk.): Fenntartható fejlődés a gyakorlatban - Sustainable development in practice: A Via Futuri 2006-os konferencia válogatott, lektorált tanulmányai. – Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyesület, Pécs, pp. 73–79.

Ortmann-Ajkai, A. 2007: A "botanikus szakma nagy terve" megvalósulása: kötődések a Növényrendszertani és Botanikai Tanszékhez. In: Salamon-Albert, É. (szerk.): Növénytani kutatások a Pécsi Tudományegyetemen. – Pécsi Tudományegyetem, Pécs, pp. 125–130.

Ortmann-Ajkai, A. 2007: Tudományos kutatási eredmények felhasználásának szükségessége és lehetőségei a fenntartható vidékfejlesztésben: térinformatika és közösségi tervezés. In: Kiss, T. – Somogyvári, M. (szerk.): Fenntartható fejlődés a gyakorlatban - Sustainable development in practice: A Via Futuri 2006-os konferencia válogatott, lektorált tanulmányai. – Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyesület, Pécs, pp. 73–79.


2006 - Kumulatív impakt faktor: 8.281

Csabai, Z. 2006: Vízibogár lárvaadatok Magyarországról (Coleoptera: Dytiscidae) [Larva records of aquatic beetles from Hungary]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 86: 24–26.
PDF letöltés (ResearchGate)

Csabai, Z. – Boda, P. – Bernáth, B. – Kriska, Gy. – Horváth, G. 2006: A “polarization sun-dial” dictates the optimal time of day for dispersal by flying aquatic insects. – Freshwater Biology 51(7):1341–1350.
IF= 2.502, SJR=D1/Q1
DOI: 10.1111/j.1365-2427.2006.01576.x

Csabai, Z. – Nosek, J.N. 2006: Aquatic beetle fauna of Gemenc Landscape Protection Area, South Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea). – Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica 14: 67–76.
PDF letöltés (ResearchGate)

Csabai, Z. – Nosek, J.N. 2006: Aquatic beetle fauna of Szigetköz, NW Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea). – Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica 14: 77–90.
PDF letöltés (ResearchGate)

Boda, P. – Csabai, Z. 2006: A Sigara lateralis vándorlási sajátosságai (2000, 2005) [Characteristics of the dispersal of Sigara lateralis (2000, 2005)]. – Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica 14: 39–46.
PDF letöltés (ResearchGate)

Kálmán, A. – Páll-Gergely, B. – Cser, B. – Boda, P. – Csabai, Z. 2006: Makroszkopikus vízi gerinctelenek faunisztikai vizsgálata a Déli-Bakony és a Balaton-felvidék víztereiben [Aquatic macroinvertebrate fauna of the waterbodies in Southern Bakony Mountains and Balaton Uplands]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 86: 161–164.
PDF letöltés (ResearchGate)

Kriska, Gy. – Csabai, Z. – Boda, P. – Malik, P. – Horváth, G. 2006: Why do red and dark-coloured cars lure aquatic insects? The attraction of water insects to car paintwork explained by reflection-polarisation signals. – Proceedings of the Royal Society London, B. 273: 1667–1671.
IF= 3.612, SJR=D1/Q1
DOI: 10.1098/rspb.2006.3500

Kriska, Gy. – Malik, P. – Csabai, Z. – Horváth, G. 2006: Why do highly polarizing black burnt-up stubble-fields not attract aquatic insects? An exception proving the rule. – Vision Research 46: 4382–4386.
IF= 2.167, SJR=Q1
DOI: 10.1016/j.visres.2006.08.020

Cser B. – Révész Á. 2006: Makrofauna-vizsgálatok a Tápión. – Hidrológiai Közlöny 86: 159–160.

Cser, B. – Kovács, K. 2006: Kérész-faunisztikai vizsgálatok Észak-Dunántúlon. – Acta Biologia Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica 14: 107–114.
PDF letöltés (EG)

Krčmar, S. – Mikuska, A. – Majer, J. 2006: Ecological notes on horse-flies of some flooded areas in the middle course of the Drava river (Diptera: Tabanidae). – Entomologia Generalis 28(4): 275–282.
PDF letöltés (ResearchGate)


2005

Cser, B. – Erős, T. 2005: A börzsönyi Kemence- és Bernecei-patak kérészfaunájának értékelése. – Hidrológiai Közlöny 85: 29–32.

Cser, B. 2005: A Börzsönyi-patak kérészfaunájának vizsgálata. – Acta Biologica Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica 13: 49–53.
PDF letöltés (EG)

Csabai, Z. 2005: Határozási segédlet a Dytiscinae alcsalád lárváinak azonosításához I. (Coleoptera: Dytiscidae) [Guide to the identification of larval stages of the species in the Dytiscinae subfamily]. – Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica 13: 43–48.
PDF letöltés (REAL)

Csabai, Z. – Boda, P. 2005: Effects of the wind speed on the migration activity of aquatic insects (Coleoptera, Heteroptera). – Acta Biologia Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica 13: 37–42.
PDF letöltés (ResearchGate)

Csabai, Z. – Boda, P. 2005: Vízibogarak és vízipoloskák vándorlási ritmusának vizsgálata IV. - szín, méret, távolság – különböző tulajdonságú fóliák alkalmazhatósága [Investigations on the flight dispersal of aquatic beetles and bugs IV – colour, size, distance: applicability of the different plastic sheets]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 85: 26–28.
PDF letöltés (ResearchGate)

Csabai, Z. – Boda, P. – Móra, A. – Tóthmérész, B. 2005: Comparative analysis of aquatic beetle and bug assemblages of sedge stands of an alcalic lowland marsh in Hungary. – Verhandlungen der Internationalen Vereinigung für Limnologie 29: 1011–1014. DOI:
DOI: 10.1080/03680770.2005.11902836

Csabai, Z. – Móra, A. – Boda, P. – Cser, B. – Málnás, K. 2005: Contribution to the aquatic insect fauna of north part of Bakony mountains (Ephemeroptera, Coleoptera, Heteroptera, Trichoptera). – Folia Musei historico-naturalis Bakonyiensis 22: 69–100.
PDF letöltés (ResearchGate)

Csabai, Z. – Nosek, J.N. – Oertel, N. 2005: Aquatic beetle fauna of Béda–Karapancsa Landscape Protection Area, South Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea). – Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica 13: 29–35.
PDF letöltés (ResearchGate)

Csabai, Z. – Szél, Gy. – Kutasi, Cs. 2005: A Bakonyi Természettudományi Múzeum vízibogár gyűjteménye (Coleoptera: Hydradephaga és Hydrophiloidea) [Aquatic beetles in the Bakony Natural History Museum]. – Folia Musei historico-naturalis Bakonyiensis 22: 101–112.
PDF letöltés (ResearchGate)

Erős, T. – Schmera, D. – Cser, B.Csabai, Z. – Murányi, D. 2005: Makrogerinctelen együttesek összetétele két középhegységi patakban, a patak rendűség és a gázló-medence szerkezet szerepe [Composition of macroinvertebrate assemblages in two submontane streams – the influence of stream order and riffle-pool structure]. – Acta Biologia Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica 13: 85–94.
PDF letöltés (ResearchGate)

Merdić, E. – Keźa, N. – Csabai, Z. 2005: Aquatic insects in Nature Park Kopacki rit (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha and Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea). – Natura croatica 14(4): 263–272.
PDF letöltés (ResearchGate)

Móra A. – Boda, P. – Csabai, Z. – Deák Cs. – Málnás, K. – Csépes, E. 2005: Contribution to the mayfly, aquatic and semiaquatic bug, aquatic beetle, caddisfly and chironomid fauna of the River Tisza and its main inflows (Ephemeroptera, Heteroptera: Nepomorpha and Gerromorpha, Coleoptera: Hydradephaga and Hydrophiloidea, Trichoptera, Diptera: Chironomidae). – Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 29: 151–164.
PDF letöltés (ResearchGate)

Móra, A. – Csabai, Z. – Deák, Cs. 2005: A Tricholeiochiton fagesii (Guinard, 1879) (Trichoptera: Hydroptilidae) tér- és időbeli mennyiségi előfordulási viszonyai egy alföldi mocsárban [Spatial and temporal distribution of the Tricholeiochiton fagesii in a lowland marsh]. – Acta Biologia Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica 13: 141–145.
PDF letöltés (ResearchGate)

Tóth, M. – Móra, A. – Csabai, Z. – Dévai, Gy. 2005: Kétszárnyúak (Diptera) minőségi és mennyiségi előfordulási viszonyai egy alföldi mocsárban [Qualitative and quantitative characteristics of the distribution of Diptera in a lowland marsh]. – Acta Biologia Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica 13: 213–223.
PDF letöltés (ResearchGate)

Csabai, Z. 2005: Aquatic beetle fauna of the Tisza region (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea in part and Hydraenidae). In: Gallé, L. (ed.): Vegetation and Fauna of Tisza River Basin I. – Tiscia Monograph Series 7, Tisza Research Group of the HAS and University of Szeged, Szeged, pp. 45–96.
PDF letöltés (ResearchGate)


2004

Csabai, Z. – Boda, P. – Móra, A. 2004: Contribution to the aquatic beetle, aquatic and semiaquatic bug fauna of Szuha stream and its environment, NE Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea; Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) – Folia historico-naturalia Musei Matraensis 28: 157–164.
PDF letöltés (ResearchGate)

Csabai, Z. – Deák, Cs. – Móra, A. 2004: Kérész-fajok mennyiségi viszonyai egy alföldi mocsár két különböző struktúrájú sásállományában (Ephemeroptera) [Quantitative survey on mayflies (Ephemeroptera) in two different sedge stands in a lowland marsh]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 84: 26–28.
PDF letöltés (ResearchGate)

Csabai, Z. – Gidó, Zs. – Boda, P. – Móra, A. 2004: Vízibogarak és vízipoloskák vándorlási ritmusának vizsgálata (Coleoptera, Heteroptera) III. Az egyes fajok migrációjának időbeli alakulása [Investigations on the flight dispersal of aquatic beetles and bugs III – flight dispersal of selected species]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 84: 28–30.
PDF letöltés (ResearchGate)

Csabai, Z. – Móra, A. – Boda, P. – Málnás, K. 2004: Contribution to the mayfly, aquatic beetle, aquatic and semiaquatic bug and caddisfly fauna of watercourses of Bihari-plain, E Hungary (Ephemeroptera larvae; Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea; Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha; Trichoptera larvae). – Folia historico-naturalia Musei Matraensis 28: 141–148.
PDF letöltés (ResearchGate)

Boda, P. – Csabai, Z. – Móra, A. – Dévai, Gy. 2004: Vízi- és vízfelszíni-poloskák mennyiségi előfordulása egy alföldi mocsár két különböző struktúrájú sásállományában (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) [Quantitative distribution of aquatic and semiaquatic bugs in two differently structured sedge stands of a lowland marsh]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 84: 23–25.
PDF letöltés (ResearchGate)

Móra, A. – Bíró, K. – Csabai, Z. 2004: Non-biting midges (Diptera: Chironomidae) from some oxbows along the upper section of River Tisza with two new species to the Hungarian fauna. – Acta Biologica Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica 12: 27–34.
PDF letöltés (ResearchGate)

Móra, A. – Csabai, Z. – Boda, P. 2004: Larval data to the caddisfly fauna of the Szuha stream and its environments, NE Hungary (Trichoptera) – Folia historico-naturalia Musei Matraensis 28: 165–170.
PDF letöltés (ResearchGate)

Móra, A. – Csabai, Z. – Müller, Z. 2004: Contribution to the dragonfly, aquatic beetle and caddisfly fauna of Jászság (Odonata larvae; Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea; Trichoptera larvae). – Folia historico-naturalia Musei Matraensis 28: 149–156.
PDF letöltés (ResearchGate)

Majer, J. 2004: Contribution to the Rhagionidae (Diptera) fauna of Hungary. – Folia entomologica hungarica 65: 121–128.
PDF letöltés (kiadónál)

Majer, J. 2004: Bevezetés az ökológiába. – Dialog Campus, Budapest, pp. 254.


2003

Csabai, Z. 2003: Ritka és elfelejtett vízibogaraink II. A Berosus génusz Enoplurus alnemének fajai [Rare and forgotten water beetles from Hungary II Species of the Enoplurus subgenus in Berosus genus]. – Folia historico-naturalia Musei Matraensis 27: 211–216.
PDF letöltés (ResearchGate)

Csabai, Z. 2003: A csarodai Báb-tava vízibogár-faunája (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae, Spercheidae, Hydrochidae, Hydrophilidae) [Aquatic beetle fauna of the Báb-tava, Csaroda, NE Hungary]. – Annales Musei Debreceniensis de Friderico Déri nominati (2002-2003): 11–22.
PDF letöltés (ResearchGate)

Csabai, Z. – Boda, P. – Móra, A. 2003: Contribution to the aquatic beetle, aquatic and semiaquatic bug fauna of Hernád and its environments, NE Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Palpicornia; Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha). – Folia historico-naturalia Musei Matraensis 27: 91–100.
PDF letöltés (ResearchGate)

Csabai, Z. – Boda, P. – Móra, A. 2003: A Makkos-vízrendszer alapállapot-értékelése a Makroszkopikus vízi gerinctelen együttes alapján [Assessment of the Makkos water system based on the aquatic macroinvertebrate assemblages]. In: Somogyvári, O. (ed.): Élet a Duna-ártéren – természetvédelemről sokszemközt című tudományos tanácskozás összefoglaló kötete [Proceedings of the ’Life on Danube floodplain – about nature conservation in public’ meeting]. – DDNP Igazgatóság, BITE, Pécs, pp. 245–250.
Teljes szöveg (kiadónál)

Csabai, Z. – Boda, P. – Móra, A. – Müller, Z. 2003: Aquatic beetles, aquatic and semiaquatic bugs, dragonfly and caddisfly larvae from 32 backwaters in Upper-Tisza-region, NE Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Palpicornia; Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha; Trichoptera). – Folia historico-naturalia Musei Matraensis 27: 217–235.
PDF letöltés (ResearchGate)

Csabai, Z. – Gidó, Zs. – Móra, A. – Boda, P. – Dévai, Gy. – Király, A. – Szilágyi, K. – Varju, T. 2003: Vízibogarak és vízipoloskák vándorlási ritmusának vizsgálata (Coleoptera, Heteroptera) I. Az egyedszám és a fajgazdagság változásai [Investigations on the flight dispersal of aquatic beetles and bugs I – Temporal changes of numbers of individuals and species richness]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 83: 29–32.
PDF letöltés (ResearchGate)

Csabai, Z. – Móra, A. 2003: Adatok a Dél-Alföld vízibogárfaunájának ismeretéhez (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae, Spercheidae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Elmidae) [Data to the aquatic beetle fauna of the Southern part of the Great Hungarian Plain]. – Folia historico-naturalia Musei Matraensis 27: 145–159.
PDF letöltés (ResearchGate)

Csabai, Z. – Móra, A. 2003: Vízibogarak (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Noteridae, Hydrophilidae) a Rakaca-patakvidékről [Aquatic beetles from the Rakaca-stream region, NE Hungary]. – Calandrella 12: 123–133.
PDF letöltés (kiadónál)

Móra, A. – Csabai, Z. 2003: Tegzeslárvák (Trichoptera) a Rakaca-patakvidékről [Aquatic beetles from the Rakaca-stream region, NE Hungary]. – Calandrella 12: 137–143.
PDF letöltés (kiadónál)

Boda, P. – Csabai, Z. – Gidó, Zs. – Móra, A. – Dévai, Gy. 2003: Vízibogarak és vízipoloskák vándorlási ritmusának vizsgálata (Coleoptera, Heteroptera) II. A Helophorus brevipalpis (Bedel, 1881) és a Sigara lateralis (Leach, 1817) vándorlásának szezonális dinamikája. [Investigations on the flight dispersal of aquatic beetles and bugs II – Seasonal dynamics of flight dispersal of Helophorus brevipalpis and Sigara lateralis] – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 83: 20–21.
PDF letöltés (ResearchGate)

Dévai, Gy. – Nagy, S.A. – Csabai, Z. – Ebesfalvi, S. – Kiss, B. – Lukács, B.A. – Miskolczi, M. – Müller, Z. – Némeczky, M. 2003: A Hordódi-Holt-Tisza állapotértékelése a vegetációfelmérések és az oxigénháztartás vizsgálatok alapján [State assessment of the backwater Hordódi-Holt-Tisza based on the vegetation surveys and studies of the oxygen budget]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 83: 38–41.
PDF letöltés (ResearchGate)

Földesi, R. – Móra, A. – Csabai, Z. – Dévai, Gy. 2003: Katonalégylárva-közösségek (Diptera: Stratiomyidae) időszakos változásai egy alföldi mocsár különböző struktúrájú sásállományaiban [Changes in soldierfly assemblages in sedge stands of various structure and composition in a lowland marsh on the Great Hungarian Plain]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 83: 50–52.
PDF letöltés (ResearchGate)

Móra, A. – Csabai, Z. 2003: Lárvaadatok a Hernád és környéke tegzesfaunájához (Trichoptera) [Larval data to the caddisfly fauna of the River Hernád and its surroundings]. – Folia historico-naturalia Musei Matraensis 27: 259–265.
PDF letöltés (ResearchGate)

Móra, A. – Csabai, Z. – Dévai, Gy. 2003: Árvaszúnyogok (Diptera: Chironomidae) mennyiségi előfordulási viszonyai egy alföldi mocsár különböző struktúrájú sásállományaiban [Quantitative distribution of non-biting midges in two different sedge stands of a lowland marsh]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 83: 94–96.
PDF letöltés (ResearchGate)

Cser, B. 2003: Egy lehetséges háttérváltozó a vízfolyások mint élőhelyek jellemzésére: a patakhálózatok sűrűsége. – Hidrológiai Közlöny 83: 33–35.

Cser, B. 2003: Újabb adatok Kárpátalja kérészfaunájának ismeretéhez. In: Penksza K. – Korsós, Z. – Pap, I. (szerk.): III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. – Magyar Biológiai Társaság, Budapest, pp. 121–124.

Majer, J. 2003: Néhány gemenci holtág medermorfológiai és vízminőség vizsgálata. In: Somogyvári, O. (szerk.): Élet a Duna-ártéren – természetvédelemről sokszemközt című tudományos tanácskozás összefoglaló kötete. – DDNP Igazgatóság, BITE, Pécs, pp. 154–159.

Majer, J. 2003: Az ártéri területek egyes bögölyfajai előfordulását limitáló főbb környezeti faktorok. In: III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. – Magyar Biológiai Társaság, Budapest, pp. 159–162.
PDF letöltés (ResearchGate)


A PTE TTK Hidrobiológiai Tanszék és jogelődeinek teljes publikációs jegyzéke (2003-tól), ötévenkénti bontásban, letöltési linkekkel

2027-2023 – * – 2022-2018 – * – 2017-2013 – * – 2012-2008 – * – 2007-2003

Vissza a publikációk összegző adataihoz