hidrobi_2
Credit: CsZ

Published

13 Feb 2024

2007-2003

magyar zászló

2007 - Cumulative impact factor: 1.133

Csabai, Z. – Kovács, K. 2007: Vízibogarak faunisztikai vizsgálata Északnyugat-Magyarországon (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea, Elmidae) [Contribution to the Aquatic beetle fauna of North-Western Hungary]. – Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica 16: 47–54.
PDF download (ResearchGate)

Csabai, Z. – Nosek, J.N. – Oertel, N. 2007: Contribution to the macroinvertebrate fauna of the Hungarian Danube II. Aquatic beetles (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea). – Folia historico-naturalia Musei Matraensis 31: 139–147.
PDF download (ResearchGate)

Csabai, Z. – Sár, J. 2007: Stenelmis consobrina Dufour, 1835 (Coleoptera: Elmidae): first record from Hungary – Folia entomologica hungarica 68: 81–82.
PDF download (ResearchGate)

Kálmán, Z. – Kálmán, A. – Soós, N. – Csabai, Z. 2007: A palackcsapdák alkalmazásának lehetőségei és korlátai a csíkbogár-populációk vizsgálatában I [Possibilities and restrictions in using of bottle trap method for investigations on diving beetle populations I]. – Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica 16: 77–87.
PDF download (ResearchGate)

Kálmán, Z. – Kálmán, A. – Soós, N. – Csabai, Z. 2007: A széles tavicsíkbogár [Graphoderus bilineatus (DeGeer, 1774)] előfordulása és természetvédelmi helyzete Magyarországon [Occurrence and Conservation status of Graphoderus bilineatus in Hungary]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 87: 72–75.
PDF download (ResearchGate)

Móra, A. – Barnucz, E. – Boda, P. – Csabai, Z.Cser, B. – Deák, Cs. – Papp, L. 2007: A Balaton környéki kisvízfolyások makroszkopikus gerinctelen faunája [On the macroinvertebrate fauna of inflows of Lake Balaton]. – Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica 16: 105–167.
PDF download (ResearchGate)

Majer, J. – Krčmar, S. 2007: Geographical distribution of Tabanids (Diptera: Tabanidae) of the Drava river along the Somogy County (Hungary), the Koprivničko-križevačka and one part Virovitičko-podravska County (Croatia). – Somogyi Múzeumok Közleményei 17: 183–198.
PDF download (publisher)

Molnár, Zs. – Bartha, S. – Seregélyes, T. – Illyés, E. – Botta-Dukát, Z – Tímár G. – Horváth, F. – Révész, A. – Kun, A. – Bölöni, J. – Biró M. – Bodonczi L. – Áron Deák, J. – Fogarasi, P. – Horváth, A. – Isépy, I. – Karas, L. – Kecskés, F. – Molnár, Cs. – Ortmann‐Ajkai, A. – Rév, Sz. 2007: A Grid-Based, Satellite-Image Supported, Multi-Attributed Vegetation Mapping Method (MÉTA) – Folia Geobotanica 42: 225–247.
IF= 1.133, SJR= Q2
DOI: 10.1007/BF02806465

Ortmann-Ajkai, A. 2007: Necessity and possibility of using up-to-date scientific results in sustainable development: GIS and community participation. In: Kiss, T. – Somogyvári, M. (szerk.): Fenntartható fejlődés a gyakorlatban - Sustainable development in practice: A Via Futuri 2006-os konferencia válogatott, lektorált tanulmányai. – Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyesület, Pécs, pp. 73–79.

Ortmann-Ajkai, A. 2007: A "botanikus szakma nagy terve" megvalósulása: kötődések a Növényrendszertani és Botanikai Tanszékhez. In: Salamon-Albert, É. (szerk.): Növénytani kutatások a Pécsi Tudományegyetemen. – Pécsi Tudományegyetem, Pécs, pp. 125–130.

Ortmann-Ajkai, A. 2007: Tudományos kutatási eredmények felhasználásának szükségessége és lehetőségei a fenntartható vidékfejlesztésben: térinformatika és közösségi tervezés. In: Kiss, T. – Somogyvári, M. (szerk.): Fenntartható fejlődés a gyakorlatban - Sustainable development in practice: A Via Futuri 2006-os konferencia válogatott, lektorált tanulmányai. – Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyesület, Pécs, pp. 73–79.


2006 - Cumulative impact factor: 8.281

Csabai, Z. 2006: Vízibogár lárvaadatok Magyarországról (Coleoptera: Dytiscidae) [Larva records of aquatic beetles from Hungary]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 86: 24–26.
PDF download (ResearchGate)

Csabai, Z. – Boda, P. – Bernáth, B. – Kriska, Gy. – Horváth, G. 2006: A “polarization sun-dial” dictates the optimal time of day for dispersal by flying aquatic insects. – Freshwater Biology 51(7):1341–1350.
IF= 2.502, SJR=D1/Q1
DOI: 10.1111/j.1365-2427.2006.01576.x

Csabai, Z. – Nosek, J.N. 2006: Aquatic beetle fauna of Gemenc Landscape Protection Area, South Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea). – Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica 14: 67–76.
PDF download (ResearchGate)

Csabai, Z. – Nosek, J.N. 2006: Aquatic beetle fauna of Szigetköz, NW Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea). – Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica 14: 77–90.
PDF download (ResearchGate)

Boda, P. – Csabai, Z. 2006: A Sigara lateralis vándorlási sajátosságai (2000, 2005) [Characteristics of the dispersal of Sigara lateralis (2000, 2005)]. – Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica 14: 39–46.
PDF download (ResearchGate)

Kálmán, A. – Páll-Gergely, B. – Cser, B. – Boda, P. – Csabai, Z. 2006: Makroszkopikus vízi gerinctelenek faunisztikai vizsgálata a Déli-Bakony és a Balaton-felvidék víztereiben [Aquatic macroinvertebrate fauna of the waterbodies in Southern Bakony Mountains and Balaton Uplands]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 86: 161–164.
PDF download (ResearchGate)

Kriska, Gy. – Csabai, Z. – Boda, P. – Malik, P. – Horváth, G. 2006: Why do red and dark-coloured cars lure aquatic insects? The attraction of water insects to car paintwork explained by reflection-polarisation signals. – Proceedings of the Royal Society London, B. 273: 1667–1671.
IF= 3.612, SJR=D1/Q1
DOI: 10.1098/rspb.2006.3500

Kriska, Gy. – Malik, P. – Csabai, Z. – Horváth, G. 2006: Why do highly polarizing black burnt-up stubble-fields not attract aquatic insects? An exception proving the rule. – Vision Research 46: 4382–4386.
IF= 2.167, SJR=Q1
DOI: 10.1016/j.visres.2006.08.020

Cser B. – Révész Á. 2006: Makrofauna-vizsgálatok a Tápión. – Hidrológiai Közlöny 86: 159–160.

Cser, B. – Kovács, K. 2006: Kérész-faunisztikai vizsgálatok Észak-Dunántúlon. – Acta Biologia Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica 14: 107–114.
PDF download (EG)

Krčmar, S. – Mikuska, A. – Majer, J. 2006: Ecological notes on horse-flies of some flooded areas in the middle course of the Drava river (Diptera: Tabanidae). – Entomologia Generalis 28(4): 275–282.
PDF download (ResearchGate)


2005

Cser, B. – Erős, T. 2005: A börzsönyi Kemence- és Bernecei-patak kérészfaunájának értékelése. – Hidrológiai Közlöny 85: 29–32.

Cser, B. 2005: A Börzsönyi-patak kérészfaunájának vizsgálata. – Acta Biologica Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica 13: 49–53.
PDF download (EG)

Csabai, Z. 2005: Határozási segédlet a Dytiscinae alcsalád lárváinak azonosításához I. (Coleoptera: Dytiscidae) [Guide to the identification of larval stages of the species in the Dytiscinae subfamily]. – Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica 13: 43–48.
PDF download (REAL)

Csabai, Z. – Boda, P. 2005: Effects of the wind speed on the migration activity of aquatic insects (Coleoptera, Heteroptera). – Acta Biologia Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica 13: 37–42.
PDF download (ResearchGate)

Csabai, Z. – Boda, P. 2005: Vízibogarak és vízipoloskák vándorlási ritmusának vizsgálata IV. - szín, méret, távolság – különböző tulajdonságú fóliák alkalmazhatósága [Investigations on the flight dispersal of aquatic beetles and bugs IV – colour, size, distance: applicability of the different plastic sheets]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 85: 26–28.
PDF download (ResearchGate)

Csabai, Z. – Boda, P. – Móra, A. – Tóthmérész, B. 2005: Comparative analysis of aquatic beetle and bug assemblages of sedge stands of an alcalic lowland marsh in Hungary. – Verhandlungen der Internationalen Vereinigung für Limnologie 29: 1011–1014. DOI:
DOI: 10.1080/03680770.2005.11902836

Csabai, Z. – Móra, A. – Boda, P. – Cser, B. – Málnás, K. 2005: Contribution to the aquatic insect fauna of north part of Bakony mountains (Ephemeroptera, Coleoptera, Heteroptera, Trichoptera). – Folia Musei historico-naturalis Bakonyiensis 22: 69–100.
PDF download (ResearchGate)

Csabai, Z. – Nosek, J.N. – Oertel, N. 2005: Aquatic beetle fauna of Béda–Karapancsa Landscape Protection Area, South Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea). – Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica 13: 29–35.
PDF download (ResearchGate)

Csabai, Z. – Szél, Gy. – Kutasi, Cs. 2005: A Bakonyi Természettudományi Múzeum vízibogár gyűjteménye (Coleoptera: Hydradephaga és Hydrophiloidea) [Aquatic beetles in the Bakony Natural History Museum]. – Folia Musei historico-naturalis Bakonyiensis 22: 101–112.
PDF download (ResearchGate)

Erős, T. – Schmera, D. – Cser, B.Csabai, Z. – Murányi, D. 2005: Makrogerinctelen együttesek összetétele két középhegységi patakban, a patak rendűség és a gázló-medence szerkezet szerepe [Composition of macroinvertebrate assemblages in two submontane streams – the influence of stream order and riffle-pool structure]. – Acta Biologia Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica 13: 85–94.
PDF download (ResearchGate)

Merdić, E. – Keźa, N. – Csabai, Z. 2005: Aquatic insects in Nature Park Kopacki rit (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha and Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea). – Natura croatica 14(4): 263–272.
PDF download (ResearchGate)

Móra A. – Boda, P. – Csabai, Z. – Deák Cs. – Málnás, K. – Csépes, E. 2005: Contribution to the mayfly, aquatic and semiaquatic bug, aquatic beetle, caddisfly and chironomid fauna of the River Tisza and its main inflows (Ephemeroptera, Heteroptera: Nepomorpha and Gerromorpha, Coleoptera: Hydradephaga and Hydrophiloidea, Trichoptera, Diptera: Chironomidae). – Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 29: 151–164.
PDF download (ResearchGate)

Móra, A. – Csabai, Z. – Deák, Cs. 2005: A Tricholeiochiton fagesii (Guinard, 1879) (Trichoptera: Hydroptilidae) tér- és időbeli mennyiségi előfordulási viszonyai egy alföldi mocsárban [Spatial and temporal distribution of the Tricholeiochiton fagesii in a lowland marsh]. – Acta Biologia Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica 13: 141–145.
PDF download (ResearchGate)

Tóth, M. – Móra, A. – Csabai, Z. – Dévai, Gy. 2005: Kétszárnyúak (Diptera) minőségi és mennyiségi előfordulási viszonyai egy alföldi mocsárban [Qualitative and quantitative characteristics of the distribution of Diptera in a lowland marsh]. – Acta Biologia Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica 13: 213–223.
PDF download (ResearchGate)

Csabai, Z. 2005: Aquatic beetle fauna of the Tisza region (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea in part and Hydraenidae). In: Gallé, L. (ed.): Vegetation and Fauna of Tisza River Basin I. – Tiscia Monograph Series 7, Tisza Research Group of the HAS and University of Szeged, Szeged, pp. 45–96.
PDF download (ResearchGate)


2004

Csabai, Z. – Boda, P. – Móra, A. 2004: Contribution to the aquatic beetle, aquatic and semiaquatic bug fauna of Szuha stream and its environment, NE Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea; Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) – Folia historico-naturalia Musei Matraensis 28: 157–164.
PDF download (ResearchGate)

Csabai, Z. – Deák, Cs. – Móra, A. 2004: Kérész-fajok mennyiségi viszonyai egy alföldi mocsár két különböző struktúrájú sásállományában (Ephemeroptera) [Quantitative survey on mayflies (Ephemeroptera) in two different sedge stands in a lowland marsh]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 84: 26–28.
PDF download (ResearchGate)

Csabai, Z. – Gidó, Zs. – Boda, P. – Móra, A. 2004: Vízibogarak és vízipoloskák vándorlási ritmusának vizsgálata (Coleoptera, Heteroptera) III. Az egyes fajok migrációjának időbeli alakulása [Investigations on the flight dispersal of aquatic beetles and bugs III – flight dispersal of selected species]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 84: 28–30.
PDF download (ResearchGate)

Csabai, Z. – Móra, A. – Boda, P. – Málnás, K. 2004: Contribution to the mayfly, aquatic beetle, aquatic and semiaquatic bug and caddisfly fauna of watercourses of Bihari-plain, E Hungary (Ephemeroptera larvae; Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea; Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha; Trichoptera larvae). – Folia historico-naturalia Musei Matraensis 28: 141–148.
PDF download (ResearchGate)

Boda, P. – Csabai, Z. – Móra, A. – Dévai, Gy. 2004: Vízi- és vízfelszíni-poloskák mennyiségi előfordulása egy alföldi mocsár két különböző struktúrájú sásállományában (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) [Quantitative distribution of aquatic and semiaquatic bugs in two differently structured sedge stands of a lowland marsh]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 84: 23–25.
PDF download (ResearchGate)

Móra, A. – Bíró, K. – Csabai, Z. 2004: Non-biting midges (Diptera: Chironomidae) from some oxbows along the upper section of River Tisza with two new species to the Hungarian fauna. – Acta Biologica Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica 12: 27–34.
PDF download (ResearchGate)

Móra, A. – Csabai, Z. – Boda, P. 2004: Larval data to the caddisfly fauna of the Szuha stream and its environments, NE Hungary (Trichoptera) – Folia historico-naturalia Musei Matraensis 28: 165–170.
PDF download (ResearchGate)

Móra, A. – Csabai, Z. – Müller, Z. 2004: Contribution to the dragonfly, aquatic beetle and caddisfly fauna of Jászság (Odonata larvae; Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea; Trichoptera larvae). – Folia historico-naturalia Musei Matraensis 28: 149–156.
PDF download (ResearchGate)

Majer, J. 2004: Contribution to the Rhagionidae (Diptera) fauna of Hungary. – Folia entomologica hungarica 65: 121–128.
PDF download (publisher)

Majer, J. 2004: Bevezetés az ökológiába. – Dialog Campus, Budapest, pp. 254.


2003

Csabai, Z. 2003: Ritka és elfelejtett vízibogaraink II. A Berosus génusz Enoplurus alnemének fajai [Rare and forgotten water beetles from Hungary II Species of the Enoplurus subgenus in Berosus genus]. – Folia historico-naturalia Musei Matraensis 27: 211–216.
PDF download (ResearchGate)

Csabai, Z. 2003: A csarodai Báb-tava vízibogár-faunája (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae, Spercheidae, Hydrochidae, Hydrophilidae) [Aquatic beetle fauna of the Báb-tava, Csaroda, NE Hungary]. – Annales Musei Debreceniensis de Friderico Déri nominati (2002-2003): 11–22.
PDF download (ResearchGate)

Csabai, Z. – Boda, P. – Móra, A. 2003: Contribution to the aquatic beetle, aquatic and semiaquatic bug fauna of Hernád and its environments, NE Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Palpicornia; Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha). – Folia historico-naturalia Musei Matraensis 27: 91–100.
PDF download (ResearchGate)

Csabai, Z. – Boda, P. – Móra, A. 2003: A Makkos-vízrendszer alapállapot-értékelése a Makroszkopikus vízi gerinctelen együttes alapján [Assessment of the Makkos water system based on the aquatic macroinvertebrate assemblages]. In: Somogyvári, O. (ed.): Élet a Duna-ártéren – természetvédelemről sokszemközt című tudományos tanácskozás összefoglaló kötete [Proceedings of the ’Life on Danube floodplain – about nature conservation in public’ meeting]. – DDNP Igazgatóság, BITE, Pécs, pp. 245–250.
Teljes szöveg (publisher)

Csabai, Z. – Boda, P. – Móra, A. – Müller, Z. 2003: Aquatic beetles, aquatic and semiaquatic bugs, dragonfly and caddisfly larvae from 32 backwaters in Upper-Tisza-region, NE Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Palpicornia; Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha; Trichoptera). – Folia historico-naturalia Musei Matraensis 27: 217–235.
PDF download (ResearchGate)

Csabai, Z. – Gidó, Zs. – Móra, A. – Boda, P. – Dévai, Gy. – Király, A. – Szilágyi, K. – Varju, T. 2003: Vízibogarak és vízipoloskák vándorlási ritmusának vizsgálata (Coleoptera, Heteroptera) I. Az egyedszám és a fajgazdagság változásai [Investigations on the flight dispersal of aquatic beetles and bugs I – Temporal changes of numbers of individuals and species richness]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 83: 29–32.
PDF download (ResearchGate)

Csabai, Z. – Móra, A. 2003: Adatok a Dél-Alföld vízibogárfaunájának ismeretéhez (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae, Spercheidae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Elmidae) [Data to the aquatic beetle fauna of the Southern part of the Great Hungarian Plain]. – Folia historico-naturalia Musei Matraensis 27: 145–159.
PDF download (ResearchGate)

Csabai, Z. – Móra, A. 2003: Vízibogarak (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Noteridae, Hydrophilidae) a Rakaca-patakvidékről [Aquatic beetles from the Rakaca-stream region, NE Hungary]. – Calandrella 12: 123–133.
PDF download (publisher)

Móra, A. – Csabai, Z. 2003: Tegzeslárvák (Trichoptera) a Rakaca-patakvidékről [Aquatic beetles from the Rakaca-stream region, NE Hungary]. – Calandrella 12: 137–143.
PDF download (publisher)

Boda, P. – Csabai, Z. – Gidó, Zs. – Móra, A. – Dévai, Gy. 2003: Vízibogarak és vízipoloskák vándorlási ritmusának vizsgálata (Coleoptera, Heteroptera) II. A Helophorus brevipalpis (Bedel, 1881) és a Sigara lateralis (Leach, 1817) vándorlásának szezonális dinamikája. [Investigations on the flight dispersal of aquatic beetles and bugs II – Seasonal dynamics of flight dispersal of Helophorus brevipalpis and Sigara lateralis] – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 83: 20–21.
PDF download (ResearchGate)

Dévai, Gy. – Nagy, S.A. – Csabai, Z. – Ebesfalvi, S. – Kiss, B. – Lukács, B.A. – Miskolczi, M. – Müller, Z. – Némeczky, M. 2003: A Hordódi-Holt-Tisza állapotértékelése a vegetációfelmérések és az oxigénháztartás vizsgálatok alapján [State assessment of the backwater Hordódi-Holt-Tisza based on the vegetation surveys and studies of the oxygen budget]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 83: 38–41.
PDF download (ResearchGate)

Földesi, R. – Móra, A. – Csabai, Z. – Dévai, Gy. 2003: Katonalégylárva-közösségek (Diptera: Stratiomyidae) időszakos változásai egy alföldi mocsár különböző struktúrájú sásállományaiban [Changes in soldierfly assemblages in sedge stands of various structure and composition in a lowland marsh on the Great Hungarian Plain]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 83: 50–52.
PDF download (ResearchGate)

Móra, A. – Csabai, Z. 2003: Lárvaadatok a Hernád és környéke tegzesfaunájához (Trichoptera) [Larval data to the caddisfly fauna of the River Hernád and its surroundings]. – Folia historico-naturalia Musei Matraensis 27: 259–265.
PDF download (ResearchGate)

Móra, A. – Csabai, Z. – Dévai, Gy. 2003: Árvaszúnyogok (Diptera: Chironomidae) mennyiségi előfordulási viszonyai egy alföldi mocsár különböző struktúrájú sásállományaiban [Quantitative distribution of non-biting midges in two different sedge stands of a lowland marsh]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 83: 94–96.
PDF download (ResearchGate)

Cser, B. 2003: Egy lehetséges háttérváltozó a vízfolyások mint élőhelyek jellemzésére: a patakhálózatok sűrűsége. – Hidrológiai Közlöny 83: 33–35.

Cser, B. 2003: Újabb adatok Kárpátalja kérészfaunájának ismeretéhez. In: Penksza K. – Korsós, Z. – Pap, I. (szerk.): III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. – Magyar Biológiai Társaság, Budapest, pp. 121–124.

Majer, J. 2003: Néhány gemenci holtág medermorfológiai és vízminőség vizsgálata. In: Somogyvári, O. (szerk.): Élet a Duna-ártéren – természetvédelemről sokszemközt című tudományos tanácskozás összefoglaló kötete. – DDNP Igazgatóság, BITE, Pécs, pp. 154–159.

Majer, J. 2003: Az ártéri területek egyes bögölyfajai előfordulását limitáló főbb környezeti faktorok. In: III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. – Magyar Biológiai Társaság, Budapest, pp. 159–162.
PDF download (ResearchGate)


Complete list of publications of the Department of Hydrobiology and its predecessors (since 2003), broken down every five years, with download links

2027-2023 – * – 2022-2018 – * – 2017-2013 – * – 2012-2008 – * – 2007-2003

Back to the main page