hidrobi_5
Forrás: CsZ

Frissítve

2023. szept. 5.

Hidrobiológus mesterképzés

intro1„Az embernek, hogy a vizek természetadta termékeit úgy használhassa fel, hogy az ne legyen kizsákmányolás, hogy azok bővebben és kedvére teremjenek, hogy a pontos számításokon alapuló műszaki létesítmények zavartalanul elláthassák a várt feladatot, sőt, hogy a hatalma alá került víztömeg a műszaki elgondolás mellett egyúttal biológiailag is hasznosítható legyen, fel kell készülnie, hogy megismerje a vízi élet mibenlétét, a vízi élet törvényszerűségeit.” Sebestyén Olga

intro2„A vízi élet mibenlétét és törvényszerűségeit külön tudomány fogja össze, a hidrobiológia. Tudományunknak sajátos és külön, csak rá jellemző szemlélete, terminológiája és módszertana van, és a Föld hidrobiológusainak munkája olyan tömegű ismeretanyagot eredményezett, hogy a hidrobiológiát ma már nem lehet „mellékesen”, „menet közben” megtanulni. A vízi élet tudománya jól elhatárolt, külön szakma, elsajátítása éppen olyan bonyolult feladat, mint mondjuk az ügyvédi, a biokémikusi, vagy az orvosi szakmáé.” Felföldi Lajos


Miért érdemes Hidrobiológus mesterszakra Pécsre jelentkezni?

A Hidrobiológus szakma szépségei

Megismerni vizeinkben élő élőlényeket, ezek közösségeinek szerkezetét és folyamatait, a rájuk ható fizikai és kémiai környezeti hatásokat, e jól meghatározott közegben létrejövő bonyolult kapcsolatrendszereket, valamint a megszerzett tudást a tudomány, a természet- és környezetvédelem, az emberi fejlődés és a fenntarthatóság szolgálatába állítani igazán szép hivatás. Tenni mindezt megfelelő felkészültséggel, nagyfokú szakmai elkötelezettséggel és tudományos alázattal igazi kihívás.
A hidrobiológus életét és munkáját a változatos tájakon és vízterekben végzett jelentős mennyiségű terepi kutatómunka, az ezekhez kapcsolódó laboratóriumi mérések és mintafeldolgozás, a komoly előismereteket igénylő statisztikai értékelés, a tudást bővítő és az eredmények bemutatását lehetővé tevő konferencia részvételek, az eredmények szintetizálása és szakcikkek előkészítése teszi változatossá és mérhetetlenül érdekessé. Egy elhivatott hidrobiológus sohasem unatkozik!

Mi várja leendő hallgatóinkat?

≫ Rugalmas és hatékony oktatási szerkezet:
„Te gazdálkodsz az időddel, de segítünk optimálisan beosztani!”

hidromsc4Fontos gyakorlati-technikai szempont volt a képzés kialakítása során a hallgatók egy félévre eső vizsgaterhelésének és gyakorlati jegy kötelezettségének optimalizálása. A sok kis kreditértékű tárgy helyett az ismeretköröket legtöbb esetben nagyobb egységekbe csoportosítottuk. Ezek tárgyalása és értékelése egyben történik, hiszen szerves részekként kapcsolódnak egymáshoz és külön-külön nem tárgyalhatók. Így lehetőség nyílik a kapcsolatrendszerek és összefüggések részletes ismertetésére és előtérbe kerül a szintetizáló szemléletmód kialakítása. A még hatékonyabb időbeosztás és a hallgatói kutatómunka elősegítése érdekében több tárgy esetében tömbösítést is alkalmazunk, hogy különböző tárgyak egymással összefüggő, egy keretbe foglalható gyakorlati képzési részei egymással párhuzamosan, egy időszakban kerüljenek megtartásra.

≫ Felkészült oktatógárda:
„Tanulj olyanoktól, akik csinálják, nem csak beszélnek róla!”

hidromsc5A mesterszak jelentkezőit a hidrobiológia különféle részterületein aktív kutatómunkát végző, energikus, nagyrészt fiatal oktató-kutató gárda várja, biztosítva ezzel a korszerű és gyakorlatias szemléletű oktatást, a tudományos kutatómunkába való bekapcsolódást már a képzés ideje alatt is.

≫ Valódi kompetenciát adunk:
„Szerezz valóban hasznos készségeket, képességet, tudást!”

Kiemelt figyelmet kap már a képzés kezdetétől az alapozó főtárgyak frontális jellegű előadása mellett a valódi gyakorlati oktatás, amelynél többék kevésbé szabadon konfigurálható rendszerben valódi kutatási projektekbe, valós feladatokkal bekapcsolódva teljesítik a gyakorlataikat. Ez a rendszer a képzés második felére szinte kizárólagossá válik, és saját kis projektek megvalósítása által sajátítják el a hallgatók a szakma, a hidrobiológiai kutatómunka minden részletét és speciális fortélyait, ami pusztán csak a padokban ülve nem lenne lehetséges. Az alacsony hallgatói létszám (maximum 8-10 fő/évfolyam) lehetőséget biztosít a kutatócsoport(ok) és a hallgatók aktív és szoros szakmai együttműködésére két év alatt.

gyakmontazs

≫ Legmodernebb módszerek és eszközök:
„Légy naprakész a szakmádban!”

A képzés során arra koncentrálunk, hogy a hallgatók a gyakorlatban, saját kezükbe fogva, saját méréseket, mintavételeket végezve ismerkedjenek meg a vízi környezet és a vízi élővilág vizsgálatának legkorszerűbb módszereivel, ehhez kiemelkedően gazdag eszközpark és laboratóriumok állnak rendelkezésre.

≫ Fókuszban a kutatásmódszertan:
„Tűnj ki a nagy átlagból!”

hidromsc11A diplomás hidrobiológusok számára elengedhetetlen, hogy átfogó ismeretekkel rendelkezzenek vizeink fizikai, kémiai és biológiai jellemzőiről és az abban lezajló folyamatokról, illetve képesek legyenek ezeket átlátva komplex kutatásokat, monitorozó programokat tervezni és kivitelezni. Ezért a képzés során az elméleti ismeretanyag átadása mellett kiemelt figyelmet szentelünk a kutatásmódszertani kérdéseknek és az értékelési módszereknek, hogy felkészült kutatókat bocsássunk a munkaerőpiacra. A nálunk végzett hidrobiológusok számos, a gyakorlati képzés során megszerzett „skill”-t sorolhatnak fel önéletrajzukban, amely vonzóvá teheti őket a leendő munkáltatók számára.

≫ Szakmai gyakorlat lehetősége kutatói környezetben:
„Láss világot, építs saját kapcsolatrendszert már a képzés alatt!”

hidromsc1A képzés szerves részét képező intézménylátogatásokon túl, a szorgalmi és a nyári időszakban számos együttműködő partnerünknél igyekszünk lehetőséget biztostani hosszabb-rövidebb időtartamú szakmai gyakorlat elvégzésére. Ez lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók további ismereteket szerezzenek kutatói környezetben, gyakorlati bemutatókkal egybekötve, működés közben látva a kutatási projekteket, a szakmai munka részleteit. Erasmus+ és egyéb ösztöndíjprogramok keretében külföldi partnereinknél is van lehetőség szakmai gyakorlat végzésére Európa-szerte.

≫ Piacképes diploma:
„Valódi tudás, nyitottság, mobilitás = kiváló elhelyezkedési lehetőség!”

hidromsc8A természetes vizekkel kapcsolatos környezet- és természetvédelmi problémák fokozódása, ezek gazdasági hatásának erősödése hívta életre a közös, Európai Uniós vízpolitika kialakítását, melyben Magyarországnak is jelentős feladatai és kötelezettségei vannak. A klímaváltozás rövid és hosszútávú hatásai révén a víz, mint erőforrás egyértelműen stratégiai fontosságú elemmé válik. Vizeink, mint egyik legjelentősebb természeti erőforrásunk védelme, állapotának megőrzése és javítása közös érdekünk, jövőnk záloga. Ebből fakadóan egyre inkább növekszik az igény olyan szakemberek iránt, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek vizeink fizikai, kémiai és biológiai jellemzőiről és az abban lezajló folyamatokról, illetve képesek ezeket átlátva komplex kutatási programokat tervezni és kivitelezni.
A mesterszakot elvégzők számos munkakörben tudják hasznosítani tudásukat, ahol a felszíni és felszín alatti vizekben zajló folyamatok részletes ismerete elengedhetetlen. Elhelyezkedésük lehetséges többek között kutatóintézetekben, államigazgatásban, vízügyi, természet- és környezetvédelmi szerveknél, az NNK hálózatában, civil szervezeteknél, vagy a versenyszférában szinte bármely vállalkozásnál, amely vízhasználati vagy kibocsátó ipari/mezőgazdasági tevékenységet végez.

≫ Felkészítés a doktori képzésre:
„Soha nem elég a kihívásokból? Folytasd!”

hidromsc0A legrátermettebb hallgatónk számára nyitott a lehetőség a folytatásra a PTE TTK vagy bármely más hazai vagy külföldi egyetem doktori képzésein. Már a mesterképzés kurzusain nagy figyelmet fordítunk arra, hogy minél alaposabban felkészítsük hallgatóinkat a tudományos élet kihívásaira. Elegendő elméleti és gyakorlati tudással vértezzük fel őket, hogy a doktori képzésükben ezekre alapozva minél eredményesebben teljesíthessenek.


Érdekelnének képes beszámolók és életképek a Hidrobiológus hallgatók mindennapjaiból? Látogass el a tanszék Facebook oldalára és böngéssz a korábbi tartalmak között!

Hallgatóink mondták...

mhe2016„Ugyan a mi évfolyamunk csupán három főt tesz ki, de ennek köszönhetően nagyon személyreszabott a képzés. Emiatt lehetséges, hogy az oktatóink nem egy neptun kódot hanem inkább mint embereket ismernek meg minket, továbbá tisztában vannak egyéni képességeinkkel, eszerint hozzák ki belőlünk a legjobbat. A képzést úgy tudnánk jellemezni, hogy nagyon gyakorlatias és olyan használható szaktudást adnak át oktatóink, melyek felkészítenek minket a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre. Mindezeken felül az önálló munkavégzésre, gondolkodásra és feladatmegoldásra nevelnek minket. Lehetőségünk van becsatlakozni a tanszéken folyó terepi munkálatokba. A gyakorlati kurzusokkal egybe kötve bepillantást nyerhetünk olyan szakmai munkahelyekre, mint vízügyi főigazgatóság, állatkert, szennyvízkezelő és ivóvízszitsztító telepek, és nem utolsó sorban megtapasztalhattuk azt is, hogy milyen az élet az ország egyik kutatóintézetében egy két hetes gyakorlati oktatás keretében. Első évünk tavaszi félévében az egy hetes terepgyakorlat ideje alatt az oktatáson kívül megismerkedhettünk debreceni szaktársainkkal is. A tantárgyak vizsgái során oktatóink nem azt nézik, hogy mit nem tudunk, hanem azt, hogy mit tudunk! A közös tanszéki események (pl Journal Club, tanszéki szeminárium, tanszék kifestése, terepmunkák...stb) alkalmával nem zárkóznak el, hanem lehetőségünk van mint embereket is megismerni őket, és kötetlenül beszélgeni velük. Ha problémánk akad, bizalommal kereshetjük őket, és segítenek megoldást találni. Ráadásul az órarend kialakításában is rugalmasak.” - Maroda Ágnes, Nagy Anna Viola, Karádi Enikő (a 2016-os évfolyam, a képen is ők balatoni mintavételen)

További hallgatói vélemények a képzésről!


További részletes információk a képzésről letölthető fájlokban

A képzés célja és legfontosabb adatai

Bemeneti követelmények és felvételi eljárás

Elhelyezkedési lehetőségek


Kapcsolat, kérdések:

Dr. Csabai Zoltán
Dr. Móra Arnold