rövid ciklusú testnevelő tanárszak- széles bélyegkép
Forrás: SolStock - Getty Images

Frissítve

2022. febr. 9.

Rövid ciklusú tanárképzés

csak levelező tagozat!

________________________________________________________________

Képzés időtartama: 2 vagy 4 félév (előképzettségtől függően)

Levelező képzés: állami ösztöndíjas és önköltséges

Képzés nyelve: magyar

Szakképzettség megnevezése: okleveles testnevelő tanár

A KÉPZÉS CÉLJA

Lehetőséget biztosítani azok számára, akik megfelelő előképzettséggel rendelkeznek és elkötelezettek, hogy a köznevelésben tanulóknak a testnevelés és a sport szeretetét átadva, környezetük szemléletét formálva hozzájáruljanak egy egészségtudatos életvitelt folytató, a sportteljesítményeket elismerő, és a fizikai aktivitást élethosszig fontosnak tartó és gyakorló társadalom kialakításához.

Újabb szakképzettséget adó képzés (4 félév) – belépési feltétel: tanári végzettség, vagy tanítói végzettség testnevelés műveltségterülettel.


Lehetőséget biztosítani azok számára, akik meglévő, főiskolai szakképzettségüket magasabb szintre szeretnék emelni, más korosztályok testkulturális műveltséganyagát megismerve szélesítik szakmai tudásukat, aktív résztvevői az élethosszig tartó tanulást követők csoportjának, és igénylik tudásuk megújítását, felfrissítését.

Szintemelő mesterképzés (2 félév) – belépési feltétel: testnevelő tanári főiskolai szintű végzettség.


Lehetőséget biztosítani azok számára, akik már kipróbálhatták a tanítás művészetét, megszeretve a gyerekeket és munkájukat elhivatottságot éreznek, a pályán maradnának – most jogosultságot szerezhetnek az iskolai oktatásban való közreműködéshez, vagy a tanári pályán képzelik el jövőjüket. Egyszeri alkalomként, a Testnevelő-edző BSc alapképzési oklevéllel rendelkezők számára nyílik idén lehetőség a testnevelő tanári szakképzettség megszerzésére.

Alapképzési szakra épülő képzés (4 félév) – belépési feltétel: Testnevelő-edző BSc végzettség.

A KÉPZÉS SZAKMAI TARTALMA

 • Az emberi szervezet működése, biológiai hátterének tanulmányozása
 • A testnevelés és a sporttevékenység emberi szervezetre és személyiségre gyakorolt hatásainak megismerése
 • A fizikai aktivitás, sporttevékenység társadalmi vonatkozásai
 • Pedagógiai alapok, a köznevelésben tanulók motoros fejlesztésének/tanulásának, a mozgások gyakorlati alkalmazásának módozatai
 • Sportági elméleti és gyakorlati ismeretek széles skálája, az élethosszig tartó felhasználásuk lehetőségének megismerése
 • Közösségépítő, az elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevelő pedagógiai helyzetek és módszertani eljárások a teljesítmény- és szabadidősportban
 • Széles választékon alapuló tanítási gyakorlat

TANTÁRGYAK, ISMERETKÖRÖK

Szakmai alapozó ismeretkörök:

 • medicinális, egészségtudományi, sporttudományi és sportelméleti ismeretek

Mozgásos tevékenységek elmélete, gyakorlata és szakmódszertana:

 • sportágak (egyéni és csapatsportok) mozgásos anyaga
 • testnevelési és népi játékok
 • élményt biztosító új sportágak
 • természetben és alternatív környezetben űzhető sportok
 • táborok (turisztikai tábor, sítábor, vízitábor)

Szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretek:

 • a testnevelés tanításának elmélete, gyakorlata és módszertana
 • a motoros képességfejlesztés, fittség és versenyzés módszertana
 • tanórai és tanórán kívüli hospitálások, szakmai gyakorlat

MIÉRT ÉRDEMES NÁLUNK TESTNEVELŐ TANÁRNAK TANULNI?

 • Előképzettségtől függően, differenciáltan foglalkozunk veled, hogy a testnevelő tanári összetett feladatkör szakmai hátterét magas szinten elsajátítsd
 • Fiatalos, lendületes, motivált és empatikus oktatói stáb vár rád
 • Színvonalas tudományos háttér áll rendelkezésre, mérési lehetőségeket biztosító sporttudományi laboratóriumokkal, kiváló mentortanárokkal
 • A testnevelés és a sport legszéleskörűbb ismereteit és gyakorlatát ismerheted meg
 • Konzultációs rendben zajló kontaktórák mellett a nappali órákat is látogathatod
 • Egy rendkívül összetartó „tesis” hallgatói-oktatói közösség tagja lehetsz

KARRIERLEHETŐSÉGEK

egységes testnevelő tanár - karrier - széles kép

SZAKKÉPZETTSÉGFELELŐS

Dr. Prisztóka Gyöngyvér egyetemi docens

Sporttudományi és Testnevelési Intézet

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

E-mail: gyongy

Telefon:+36 72 503-600/24512