Frissítve

2023. ápr. 27.

KEMNA1203 – Fizikai kémia II. előadás

angol zászlóElőadások anyaga (pdf):

Transzportfolyamatok & Elektrolitok vezetése
Formális reakciókinetika
Reakciómechanizmusok
Reakciósebességi elméletek
Heterogén reakciók kinetikája
Elektródfolyamatok dinamikája
Nem-termikus aktiválás

Kvantumelmélet: alapfogalmak, apparátus és alkalmazás
Atomszerkezet és atomi spektrumok
Molekulák szerkezete
Kvantummechanikai számítások: termodinamika és kinetika

Fotokémiai alapfogalmak
Fotofizikai folyamatok
Fotokémiai folyamatok
A fotokémia kísérleti módszerei

Ábraelemzések (WOLFRAM Demonstrations):

Deterministic versus Stochastic Chemical Kinetics
Enzyme Inhibition Kinetics
Single-Step Reaction Kinetics Using Collision Theory
Descriptive Reaction Kinetics
Chemical Equilibrium and Kinetics for HI Reaction
Kinetic Order of Degradation Reactions
Michaelis-Menten Kinetics for Hydrogen Peroxide-Catalase Reaction
Kinetics of Chemical Reaction with an Intermediate Product
Heterogeneous Kinetics by Scanning Electrochemical Microscopy
Kinetics of CFC Catalyzed Ozone Destruction
Fit of First-Order Kinetic Model in Degradation Processes
Michaelis-Menten Enzyme Kinetics and the Steady-State Approximation
Cubic Autocatalysis by Successive Bimolecular Steps
Second-Order Reaction with Diffusion in a Liquid Film
Diffusion and Kinetic Controlled Electrochemical Reactions
The Iodine Clock Reaction
A Chaotic Chemical Reaction Scheme Derived from Chua's Circuit Equations
Langmuir Isotherms for a Binary Mixture
Simple Arrhenius Model for Activation Energy and Catalysis
Exponential Model for Arrhenius Activation Energy
Arrhenius versus Eyring-Polanyi Model

További letöltések:

Kémiai szempontból fontos pontcsoportok karaktertáblázatai (angolul)

Szabó Bálint: Elektromágneses hullámok és cirkuláris dikroizmus (demonstráció animációkkal)

Hétköznapi tárgyak pontcsoportba sorolása

Osztályozás:

Szóbeli vizsga vagy a jegymegajánló ZH-n megszerzett jegy (ez utóbbi csak 4-es vagy 5-ös lehet).

Jegymegajánló ZH:

  • időpontja: május 24, 11:30-13:30
  • helye: A117

A jegymegajánló ZH-n alapösszefüggéseket, definiciókat, ábrákat kell megadni, feleletválasztós kérdésekre válaszolni, valamint a tételsorban szereplő témák közül általunk megadottakról rövid esszét írni.

Amennyiben a jegymegajánló ZH-n elért teljesítmény 75% feletti, akkor ez alapján a hallgató megajánlott jegyet kap (75% felett jó (4), illetve 90% felett jeles (5) érdemjegyet); ennek elfogadása esetén szóbeli vizsgát már nem kell tennie.

Jegymegajánló ZH minta

Szóbeli vizsga részletes leírása:

A vizsga egy rövid zárthelyi dolgozattal kezdődik. Ennek során a hallgató alapösszefüggések, definíciók megadásával igazolja felkészültségét. A zárthelyi dolgozat sikertelensége (50% alatti eredmény) elégtelen osztályzatot eredményez.
A zárthelyi kérdések 50%-át sikerrel megoldó hallgatók a tételsorból két tételt húznak és felkészülési idő után ezekből a tételekből felelnek. A felelet a tételekről szóló beszámolóval kezdődik, majd a felmerülő, a tananyaggal kapcsolatos egyéb kérdésekre adott válaszokkal folytatódik. A vizsgajegyet ez alapján a felelet alapján kapják a hallgatók.
A vizsgát megelőző rövid zárthelyi dolgozatot nem kell megírni abban az esetben, ha a hallgató a jegymegajánló ZH-n legalább 50%-ot ért el.