Frissítve

2024. jún. 11.

Diplomaosztó ünnepség - 2024. július 7.

Kedves végzett Hallgatóink!

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara sok szeretettel meghívja Önöket és Hozzátartozóikat Diplomaátadó Ünnepélyünkre.

Az ünnepség időpontja: 2024. július 7. (vasárnap), 11 óra
Az ünnepség helyszíne: PTE ÁOK Dr. Romhányi György Aula (Szigeti út 12.)

Kérjük a hallgatókat, hogy 9 órára érkezzenek meg, gyülekezés az Aula bejárata előtt.
(az öltözés és az ültetés kb. másfél-két órát vesz igénybe)

Az ünnepségen egy időben jelenlévő személyek maximális létszáma 800 fő, melyből 200 végzett hallgató és 600 hozzátartozó. Így minden végzett hallgatóval 3-3 fő vendég vehet részt az ünnepségen.

Az első, 200 végzett hallgató jelentkezését tudjuk elfogadni!

Jelentkezés a diplomaosztó ünnepségen történő részvételre:
A hallgatók talárban veszik át oklevelüket, a talár kölcsönzési díja 5.500,- forint, amelyet a pénztárban vagy a Neptun webes felületén kell befizetni legkésőbb 2024. június 30-ig. A befizetés egyben a jelentkezés a diplomaosztó ünnepségen való részvételre!
A befizetés módja a Neptunban: Pénzügyek/Befizetés/Tétel kiírás - Szolgáltatás jogcím/típus: Oklevélátadó ünnepség részvételi díja (5500 HUF) - Tétel létrehozása

Aki nem vesz részt az ünnepségen, annak a Tanulmányi Osztály a diplomaosztót követően postázza oklevelét, vagy személyesen vehető át a TO-n. Kérjük, hogy az esemény ünnepélyességéhez méltó öltözetben jelenjenek meg! Vegyék figyelembe, hogy kb. lábszárközéptől lefelé a talár már nem takar. Az ültetés előtt történik a talár átvétele, a beöltözés, majd az oklevél-nyilvántartó könyv aláírása. Az ültetés szak és névsor szerint történik, ebben a sorrendben veszik át oklevelüket is a hallgatók. Kérjük a hallgatókat, hogy legkésőbb 2024. június 30-ig rendezzék minden egyéb pénzügyi tartozásaikat is (UV díj, késedelmi díj, egyéb).

Az ünnepségen hivatalos fotós készít fényképeket, amelyeket később feltöltünk a kar honlapjára és onnan szabadon letölthetők lesznek.

A diplomaosztó ünnepséget élőben közvetíti az UnivTv a Természettudományi Kar Youtube csatornáján.

Link: később

Rövid programismertető:

 • 9 óra: Érkezés - a hallgatók az aula bejáratánál gyülekeznek
 • 9-11 óra: Öltözés, ültetés (szakonként névsorban)
 • 11 óra: Az elnökség bevonulása, Himnusz, megnyitó
 • Hallgatói beszéd (1)
 • Fogadalomtétel
 • Oklevelek átadása
 • Dékán Úr köszöntője
 • Hallgatói beszéd (2)
 • Ünnepély bezárása, Szózat
 • Hagyomány szerint: a sapka feldobása
 • Az elnökség kivonulása

A fogadalomtétel szövege:

Én ... fogadom, hogy Magyarország Alaptörvényéhez és a magyar néphez mindenkor hű leszek.
Fogadom, hogy a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának hagyományait megőrzöm, a tudományok fejlődését figyelemmel kísérem, tudásomat gyarapítom.
Fogadom, hogy munkámat mindenkor igaz hivatástudattal és legjobb tudásom szerint végzem, mindent megteszek népünk felemelkedéséért és boldogulásáért,
híven szolgálom a magyar tudomány és társadalom fejlődésének ügyét, hazánk dicsőségét.

További információk végzett hallgatóink számára:

Az oklevél minősítésének kiszámítása

Alapképzés (BSc)

Az oklevél minősítése három eredmény átlaga, melyben
- a hallgató félévenkénti súlyozott átlagainak egyszerű számtani átlaga 60%-os súllyal,
- a hallgató szakdolgozatára kapott érdemjegy 10%-os súllyal,
- és a hallgató záróvizsga érdemjegye 30%-os súllyal szerepel.

Mesterképzés (MSc)

Az oklevél minősítése három eredmény átlaga, melyben
- a hallgató félévenkénti súlyozott átlagainak egyszerű számtani átlaga 40%-os súllyal,
- a hallgató diplomadolgozatára kapott érdemjegy 30%-os súllyal,
- és a hallgató záróvizsga érdemjegye 30%-os súllyal szerepel.