Frissítve

2023. febr. 2.

Diplomaosztó ünnepség - 2023. február 3.

Kedves Végzett Hallgatóink!

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara sok szeretettel meghívja Önöket és Hozzátartozóikat Diplomaátadó Ünnepélyünkre.

Az ünnepség időpontja: 2023. február 3. (péntek) 11 óra
Az ünnepség helyszíne: PTE BTK-TTK Aula (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)

Kérjük a hallgatókat, hogy 9.30 órára érkezzenek meg, gyülekezés az Aula bejárata előtt.
(az öltözés és az ültetés kb. egy órát vesz igénybe)

Az ünnepségen egy időben jelenlévő személyek maximális létszáma 320 fő, melyből 80 végzett hallgató és 240 hozzátartozó. Így minden végzett hallgatóval 3-3 fő vendég vehet részt az ünnepségen.

Az első, 80 végzett hallgató jelentkezését tudjuk elfogadni!

Jelentkezés a diplomaosztó ünnepségen történő részvételre:
A hallgatók talárban veszik át oklevelüket, a talár kölcsönzési díja 3.500,- forint, amelyet a pénztárban vagy a Neptun webes felületén kell befizetni legkésőbb 2023. január 31-ig. A befizetéss egyben a jelentkezés a diplomaosztó ünnepségen való részvételre! A befizetés módja a Neptunban: Pénzügyek/Befizetés/Tétel kiírás - Szolgáltatás jogcím/típus: Oklevélátadó ünnepség részvételi díja (3500 HUF) - Tétel létrehozása

A hozzátartozók, vendégek csak belépőjeggyel léphetnek be az ünnepségre, a hozzátartozók részére hallgatónként 3 darab belépőjegyet lehet átvenni a Tanulmányi Osztályon 2023. február 1-3. között, munkaidőben vagy legkésőbb az ünnepség előtt. A belépőjegyeket a hallgató veheti át.

Aki nem vesz részt az ünnepségen, annak a Tanulmányi Osztály a diplomaosztót követően postázza oklevelét, vagy személyesen vehető át a TO-n. Kérjük, hogy az esemény ünnepélyességéhez méltó öltözetben jelenjenek meg! Vegyék figyelembe, hogy kb. lábszárközéptől lefelé a talár már nem takar. Az ültetés előtt történik a talár átvétele, a beöltözés, majd az oklevél-nyilvántartó könyv aláírása. Az ültetés szak és névsor szerint történik, ebben a sorrendben veszik át oklevelüket is a hallgatók. Kérjük a hallgatókat, hogy legkésőbb 2022. június 30-ig rendezzék minden egyéb pénzügyi tartozásaikat is (UV díj, késedelmi díj, egyéb).

Az ünnepségen hivatalos fotós készít fényképeket, amelyeket később feltöltünk a kar honlapjára és onnan szabadon letölthetők lesznek.

A diplomaosztó ünnepséget élőben közvetíti az UnivTv a Természettudományi Kar Youtube csatornáján:

Link: https://youtube.com/live/fXphdCOC-bI?feature=share

Rövid programismertető:

* kezdés előtt egy-másfél órával: érkezés - a hallgatók az aula bejáratánál gyülekeznek
* kezdés előtti egy-másfél órában: öltözés, ültetés (szakonként névsorban)
* 11 órakor: Az elnökség bevonulása, Himnusz, megnyitó
Hallgatói beszéd (1)
Fogadalomtétel
Oklevelek átadása
Dékán Úr köszöntője
Hallgatói beszéd (2)
Ünnepély bezárása, Szózat
Hagyomány szerint: a sapka feldobása
Az elnökség kivonulása

A fogadalomtétel szövege:

Én ... fogadom, hogy Magyarország Alaptörvényéhez és a magyar néphez mindenkor hű leszek.
Fogadom, hogy a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának hagyományait megőrzöm, a tudományok fejlődését figyelemmel kísérem, tudásomat gyarapítom.
Fogadom, hogy munkámat mindenkor igaz hivatástudattal és legjobb tudásom szerint végzem, mindent megteszek népünk felemelkedéséért és boldogulásáért,
híven szolgálom a magyar tudomány és társadalom fejlődésének ügyét, hazánk dicsőségét.

További információk végzett hallgatóink számára:

Az oklevél minősítésének kiszámítása

Alapképzés (BSc)

Az oklevél minősítése három eredmény átlaga, melyben
- a hallgató félévenkénti súlyozott átlagainak egyszerű számtani átlaga 60%-os súllyal,
- a hallgató szakdolgozatára kapott érdemjegy 10%-os súllyal,
- és a hallgató záróvizsga érdemjegye 30%-os súllyal szerepel.

Mesterképzés (MSc)

Az oklevél minősítése három eredmény átlaga, melyben
- a hallgató félévenkénti súlyozott átlagainak egyszerű számtani átlaga 40%-os súllyal,
- a hallgató diplomadolgozatára kapott érdemjegy 30%-os súllyal,
- és a hallgató záróvizsga érdemjegye 30%-os súllyal szerepel.

A talár kölcsönzési díj befizetése (3.500,- forint)

- készpénzben az egyetem valamelyik pénztárában, vagy
- Neptun felületén