Terepgyakorlat
Forrás: Kovács János

Frissítve

2022. jan. 12.

Rövid ciklusú tanárképzés

Miről szól mindez?

2022 szeptemberétől a rövid ciklusú képzési kínálatunk is megújul. Ezekben a képzésekben az a közös, hogy:

  • valamilyen korábbi alapvégzettég, oklevél birtokában kezdhetők meg;
  • földrajz tanári szakképesítést adnak;
  • „egyszakosak”, vagyis másik szakterület párhuzamos elvégzését nem igénylik;
  • államilag finanszírozott formában is elérhetők;
  • levelező formában indulnak.

A képzés időtartama annak jellegétől függően kettő vagy négy félév, ennek kapcsán teljesítendő 60 vagy 120 kredit. Az alapvégzettségtől függően eltérő arányban tartalmaz szakterületi (földrajzos), illetve tanárképzéshez kapcsolódó krediteket.

Kiket várunk?

Ezek a képzések azoknak szólnak, akik valamiért szeretnének a közoktatás alap- vagy középszintjén földrajz tantárgyat tanítani. A tipikus jelentkezőnk gyakorló tanár, aki valamilyen más típusú szakképzettséggel rendelkezik, de most – sokszor az iskolai munkaerőgazdálkodás sajátosságai miatt – szeretné ezt a földrajzi irányába bővíteni. Ugyancsak sok szeretettel várjuk azokat a geográfus végzettségű szakembereket, akik úgy érzik, munkaerőpiaci esélyeiket bővítenék a tanári szakképzettség megszerzésével. A mi hozzáállásunk, hogy a földrajz szak kiváló kiegészítője lehet bármilyen természet- vagy társadalomtudományi és bölcsész szaknak, a matematikától az irodalomig, így mindenkit szívesen látunk.

Milyen típusú képzések vannak?

Bemenet Félévek száma Szakos kreditek száma Tanári kreditek száma

Főiskolai vagy egyetemi szintű, nem földrajz szakos tanári oklevél

4 100 20
Tanítói oklevél 4 90 30
Földrajz alapdiploma (BSc) 4 40 80

Geográfus mesterdiploma, vagy bolognai rendszer előtti geográfus egyetemi diploma

2 0 60
Osztatlan képzésben szerzett áltanos iskolai tanári képesítés 2 45 15

Arra alkalmas rövid ciklusú képzéseink, ahol a bemeneti feltétel a földrajzos alapoklevél, elvégezhetők valamely mesterképzéssel párhuzamosan is.

Hogyan épül fel a képzés?

A sok típus végső soron alapvetően kétféle képzést takar: az egyikben földrajzot egyetemi szinten korábban nem tanuló hallgatóinknak a geográfia legfontosabb részterületeit mutatjuk be. Mivel a képzési idő, a kontaktórák száma korlátozott, ezért itt nagy szükség lesz az önálló felkészülésre is. A leendő foldrajztanárok kapnak tőlünk egy földrajzi alapműveltséget, valamint egy geográfiai szemléletet, amelynek birtokában aztán majd saját magukat is tovább tudják képzeni ezen a pályán.

Levelező rendszerű képzésünket igyekszünk úgy kialakítani, hogy igazodjon az általában a közoktatásban dolgozó hallgatóink igényeihez. Ennek megfelelően személyes konzultációkat, kontaktórákat az iskolai szünetekre vagy a pihenőnapokra időzítjük, de az utóbbi években nem csak kényszerűségből, hanem a célszerűség miatt is jelentősen bővítettük az online konzultációk lehetőségeit.

További információ Dr. Pirisi Gábor oktatási koordinátortól kérhető.