Frissítve

2022. márc. 8.

Szakmai gyakorlat

Áttekintés

A Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) 2010-től írják elő a képzés során teljesítendő szakmai gyakorlatot. A szakmai gyakorlatot akár egyhuzamban (nyáron), akár több alkalommal (legalább 1 hetes egységben) lehet teljesíteni. A teljesítés helye lehet vagy az intézmény által felajánlott gyakorlati képzőhely (egyetem, önkormányzat, kutató laboratórium, gyakorló iskola, stb.), vagy a hallgató által választott, a hallgató szakja szerinti intézet által befogadott intézmény. A gyakorlat teljesítését a hallgató a megfelelő igazolás, valamint egy beszámoló elkészítésével igazolja. A szakmai gyakorlati beszámolót a szakfelelős vagy az általa kijelölt oktató értékeli. A gyakorlat teljesítését a tanulmányi rendszerben a TO adminisztrálja.

A szakmai gyakorlat teljesítése az abszolutórium kiállításának feltétele!

Vonatkozó szabályzat, nyomtatványok

Teendők, a teljesítés folyamata

  1. A hallgató dönt a szakmai gyakorlat teljesítésének időpontjáról, beosztásáról (legkisebb teljesítési egység 1 hét), és helyszínéről. Felelős: hallgató
  2. A hallgató kitölti a jelentkezési lapot és a befogadó nyilatkozatot és leadja a TO-n a gyakorlat kezdete előtt legalább 30 nappal. Felelős: hallgató
  3. A szakfelelős vagy megbízott oktató értékeli a beszámolót. Felelős: hallgató és oktató
  4. A hallgató az igazolást és a beszámolót leadja a TO-n. Felelős: hallgató
  5. A TO a teljesítést rögzíti a tanulmányi rendszerben. Felelős: TO

Gyakorlóhelyek részére

A PTE és a szakmai gyakorlóhely között kötendő együttműködési megállapodást a PTE készíti elő a hallgató által benyújtott jelentkezés és befogadó nyilatkozat alapján. Tájékoztatjuk a szakmai gyakorlóhelyeket, hogy az általuk előre, egyeztetés nélkül elkészített együttműködési megállapodásokat nem tudjuk elfogadni. Az alábbi dokumentumok csak a szakmai gyakorlóhely tájékoztatása céljából elérhető.

A szakmai gyakorlatról készített beszámolót értékelő oktatók

  • Földrajzi és Földtudományi Intézet: Földrajz szak: Dr. Tésits Róbert egyetemi docens, Földtudományi szak: Dr. Sebe Krisztina adjunktus
  • Kémiai Intézet: Dr. Kollár László egyetemi tanár
  • Gazdaságinformatikus szak: Dr. Lendvai Tamás adjunktus
  • Programtervező informatikus szak: Kiss-Vincze Tamás tanársegéd