Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszéke

angol zászló

Tanszékvezető: Dr. habil. Reményi Péter

A Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszék elődjének a 2003-ban létrejött Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszék tekinthető. A tanszék feladata a terület- és településfejlesztési, a történeti-politikai földrajzi, etnikai-vallásföldrajzi, valamint a Balkánra, a Mediterrán térségre, Ázsiára, Észak- és Latin Amerikára vonatkozó regionális ismeretek oktatása, kutatása. A tanszék oktatói a regionális tanulmányok keretében kiemelt szerepet tulajdonítanak, a keleti nyitás jegyében, az ázsiai térségek – Törökországtól kezdve Közép-Ázsián és Indián át a Távol-Keletig – és Latin –Amerika oktatásának és kutatása. A tanszék célja olyan ismeretek átadása, amelynek birtokában a hallgatók képessé válnak a terület- és településfejlesztés kérdéseinek, feladatainak megismerésére, elemzésére, az összefüggések feltárására, illetve a döntések előkészítésére és meghozatalára, helyzetelemzésre, koncepciók, stratégiák és programok készítésére. A tanszék oktatói mindnyájan szerepet vállalnak a megújult tanárképzésben, elkötelezettek és kezdeményezők a problémaorientált, modern földrajzoktatás megteremtésében.

Tanszék által oktatott tárgyak a BSc és MSc, képzésekben a terület- és településfejlesztés témaköreihez, ezentúl a Tanári MA és osztatlan földrajz tanárképzésekben is a politikai földrajz, az etnikai és vallásföldrajz, geopolitika témáihoz,a Balkán, a Mediterráneum, Ázsia, Észak-Amerika és Latin-Amerika megismertetéséhez kapcsolódnak. Az oktatásban kiemelt szerepet kap az ismeretközlésen túl a problémák felismeréséhez és megoldásához szükséges készségfejlesztés, a témakörök gyakorlatorientált megközelítése.

A tanszék munkatársai számos hazai és nemzetközi projekt vezetőjeként és résztvevőjeként rálátással vannak a napjainkban előtérbe kerülő innovatív tudományos témakörökre, mélyreható tapasztalatokat szereztek részben elméleti jellegű, egyetemi-akadémiai projektekben, részben pedig alkalmazott kutatásokban.