Tájkép
Forrás: Forrás: Mánfai György

Doktori Iskola

angol zászlóElérhetőségek
Dokumentumok
Űrlapok
Felvételizőknek
GYIK

Az 1994-ben indult „A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái” című PhD-programból fejlődött ki a PTE Földtudományok Doktori Iskolája, amely, mint doktori képzés 2001 óta rendelkezik akkreditációval. Az elmúlt közel három évtized alatt több mint 200 fő szerzett PhD-fokozatot a földtudomány szinte minden területén.

A Földtudományok Doktori Iskolának három akkreditált programja van:

  • Geopolitika
  • Társadalomföldrajz
  • Természetföldrajz-földtan-meteorológia

A hallgatók témaválasztásai, a képzési tematikák, valamint az elméleti és alkalmazott kutatások is ezekhez a programokhoz, azokon belül pedig témacsoportokhoz kapcsolódnak. A hallgatók munkáját tudományos fokozattal rendelkező, komoly kutatási tapasztalattal bíró témavezetők segítik. A képzésben részt vevő oktatóink mellett rendszeresen tartanak vendégelőadást neves hazai és külföldi szaktekintélyek.

A geopolitikai programra jelentkező hallgatók többek között a közép-európai és a Balkán régió politikai földrajzával, a régióhoz kapcsolódó geopolitikai folyamatokkal vagy a földrajzi viszonyoknak a gazdasági folyamatokra gyakorolt hatásával foglalkozó kutatásokat végezhetnek.

A társadalomföldrajzi programra jelentkező hallgatók a klasszikus regionális földrajzi, népesség- és településföldrajzi, valamint turizmust érintő témák kutatásán túl a társadalomföldrajz határterületein is vizsgálódhatnak.

A természetföldrajzi programra jelentkező hallgatók térinformatikai (GIS) alkalmazásokat fejleszthetnek, a földhasználat rövid és hosszú távú változásait vizsgálhatják, valamint geológiai, geomorfológiai, meteorológiai és vízföldrajzi témákat kutathatnak.

A doktorandusz hallgatók a felvételt követően az intézet ’munkatársai’ lesznek, részt vesznek az intézet és a tanszékek életében, bekapcsolódnak az ott folyó tudományos kutatásokba. Részt vállalhatnak (nem kötelező jelleggel) a BSc- és MSc-szintű oktatásban, ami sokat segíthet az előadói készségeik fejlesztésében.

A doktori iskola hallgatói kétféle finanszírozási formában végezhetik tevékenységüket: állami ösztöndíjasként vagy önköltséges hallgatóként. A magyar nyelvű, ösztöndíjas képzésre évente 8-12 hallgató vehető fel, korlátozott számban külföldi állampolgároknak is nyújtunk angol nyelvű képzést. Hallgatóink Tempus, Ceepus, Erasmus és egyéb állami ösztöndíjak támogatásával többször vettek részt külföldi szakmai gyakorlaton Európa számos országában, és tanulmányutak keretében a világ távolabbi területeire is eljutottak. Mind az állami ösztöndíjas, mind az önköltséges képzésben résztvevők pályázhatnak a KDP (Kooperatív Doktori Program) keretében kapható támogatásra, valamint az ÚNKP által támogatott ösztöndíjprogramban való részvételre.