Photo by Viktor Forgacs on Unsplash
Forrás: https://unsplash.com/photos/3PyBkxgTiL0

Frissítve

2022. jan. 6.

Gazdaságinformatikus MSc

 1. Szak neve: Gazdaságinformatikus mesterképzési szak
 2. Képzési forma, tagozat: Mesterképzés, nappali és levelező tagozaton
 3. Képzési idő: Alapképzésben: 4 félév
 4. A képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek az üzleti folyamatok megértésére, a problémák feltárására és az információkezelést érintő megoldások kidolgozására. Továbbá alkalmasak a folyamatokat támogató ICT rendszerekkel szemben támasztott igények felismerésére, fejlesztésre és az alkalmazások menedzselésére, valamint kutatási-fejlesztési feladatok ellátására és PhD képzés keretében való továbbtanulásra.
 5. A diploma megnevezése: Okleveles gazdaságinformatikus
 6. Az ideális jelentkező: Nyitott, érdeklődő, motivált, keményen dolgozó
 7. Tantárgyak: Matematikai modellezés; Operációkutatás; Gyakorlati ökonometria; Közgazdaságtan; Üzletviteli modellek; Vállalati információ-és tudás-menedzsment ICT eszközei; Üzleti adatbázis-tervezés és programozás; Üzleti adatbázisok; Szervezeti viselkedés; Kvantitatív döntési módszerek; Mesterséges intelligencia matematikai alapjai; Termelés- és folyamat-menedzsment; Folyamat-modellezés, dinamikus rendszerek; Projektmunka: Vállalati döntéstámogatás IT eszközökkel; Kutatásmódszertan. A program a PTE TTK és KTK együttműködésében, a TTK vezetésével folyik, felhasználva a gazdasági szereplők szaktudását.
 8. Továbbtanulási lehetőségek: A szakot az átjárhatóság lehetőségének maximális biztosítása jellemzi. Nyitott a bolognai folyamat elveinek megfelelően minden más intézmény felé, továbbá a Pécsi Tudományegyetemen folyó interdiszciplináris iskolák irányában is.
 9. "A szakmai szépségei": Kimeríthetetlenek...
 10. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A vállalatoknak egyre növekvő mértékben alkalmazási orientációjú szakemberekre van szükségük, hiszen az ICT problémák ma már leginkább a tervezés, a projektek, a szervezeti beillesztés, a biztonság és az üzemeltetés területén jelentkeznek.
 11. Bármely magyar felsőoktatási intézmény Gazdaságinformatikus alapszakáról teljes kreditérték beszámításával lehet bejutni a mesterképzésre.
  Más szakokról a Gazdaságinformatikus MSc mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:
  • Természettudományos ismeretek (analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány) területéről 10 kredit.
  • Gazdasági és humán ismeretek [közgazdaságtani, vállalat-gazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, európai uniós ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan) ismeretek] területéről 20 kredit.
  • Informatikai ismeretek (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok, programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés, adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások) területéről 40 kredit.
  • A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
 12. A képzéssel kapcsolatos további információk:

  Szakmai tájékoztatás

  Dr. Jenei Sándor
  egyetemi tanár
  E-mail: jenei
  7624 Pécs Ifjúság útja 6.
  Tel/Fax.: (72)-503-600/24197

  Általános tájékoztatás

  PTE TTK Tanulmányi Osztály
  7624 Pécs Ifjúság útja 6.
  E-mail: felveteli
  Tel.: (72)-503-600/24841, Fax.: (72)-503-600/24833