Tanári ösztöndíj
Forrás: PTE TTK

Frissítve

2024. jún. 5.

Pályázat

2024. február 16., 12:14  •  június 5., 10:56

Weszely Ödön Ösztöndíjjal támogatjuk a leendő tanárokat!

ösztöndíjtanárképzés

A tanárképzéssel kapcsolatos társadalmi igényekre adott válaszul a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara, valamint a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara együttműködésben Weszely Ödön néven ösztöndíjat hirdet a 2024 szeptemberében tanári szakra felvett hallgatói számára.

Weszely Ödön Ösztöndíj rövid leírás

A Pécsi Tudományegyetem tanárképzést hirdető két legnagyobb kara, a BTK, valamint a TTK közös ösztöndíját az egyetemet fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány társfinanszírozásában valósítja meg.

Az ösztöndíj célja, hogy növelje a tanári pálya népszerűségét és a tanárképzésben résztvevő hallgatók létszámát, támogassa tanulmányaik mintaterv szerinti előrehaladását.

Az ösztöndíj keretében a 2024/25-ös tanévben felvett nappali, osztatlan munkarendű, állami ösztöndíjas vagy önköltséges tanárszakos hallgatókat az első sikeresen elvégzett szemeszter után 100.000 forintos egyszeri támogatásban, majd a második félévtől – mindaddig, amíg szemeszterenként legalább 30 kreditet teljesítenek – havi 20.000 forintos ösztöndíjban részesítik.

Az ösztöndíj megfelelő előrehaladás esetén öt éven keresztül garantált, amit a sikeres diplomaszerzéskor
400.000 forintos pályakezdési támogatás kísér, tehát a feltételeknek megfelelő hallgatók a képzés során összesen akár 1,4 millió forint támogatásban részesülhetnek.

A két érintett kar reméli, hogy az ösztöndíj révén megkönnyítik a hallgatók tanulmányi körülményeit, valamint csökkentik az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók lemorzsolódását.

Benyújtási határidő: 2024. szeptember 30.
Pályázati kiírás hamarosan.