Sportközpont, torna
Forrás: Bélaváry Zsolt

Testnevelés

A testnevelés/sport/tánc kurzusok a Neptun-on vehetők fel

A kurzusok a gyakorlati helyeken nem feltétlenül az 1. oktatási héten kezdődnek (ld. Neptun: kurzus adatai. Ha nincs jelölve eltérés, az 1. szorgalmi héten indul a kurzus)!

A Testnevelés és sport tárgy kurzusait NEM KREDITÉRT teljesítőknek:

A félév folyamán 8 alkalommal kell a gyakorlati foglalkozásokon megjelenniük
(8 különböző hét)

A gyakorlati követelmények teljesítésén kívül nincs egyéb teendőjük

A Testnevelés és sport tárgy kurzusait kreditért teljesítőknek:

A félév folyamán 10 héten kell a gyakorlati foglalkozásokon megjelenniük.

A gyakorlati követelmények teljesítése mellett elméleti vizsgát is szükséges tenni sportági ismeretből

Gyakorlati tárgyak esetében nincs hirdetve vizsgaidőpont, mivel a kurzusok évközi eredménnyel zárulnak.

A TVSZ alapján a gyakorlati tárgyak esetén (pl. sport) legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetében a Neptunon eredményt kell rögzíteni, mely a rögzítéskor érvényes aktuális állapotot tükrözi.

Kérjük, hogy azonos féléven belül legfeljebb 1 db kredites sportkurzust vegyen fel!

Hallgató részéről költséggel járó kurzusok a Neptun-on fel vannak tüntetve
(az oktatás ingyenes, terem- v. eszközhasználatnak van költsége)

FIGYELEM!

A meghirdetett minimális létszámok el nem érése esetén az érintett kurzus nem indulhat el!

"Külső teljesítő hely" kurzust ÁJK-s hallgatók vehetnek fel

A sportegyesületekben leigazolt „hivatásos” sportolóknak lehetőségük van egyesületükben teljesíteni 0-kredites követelményüket, a következő feltételekkel:

  • a Neptun-on felveszik a szükséges (sportág-azonos) testnevelés/sport kurzust,
  • az egyesület igazolja tagságukat és az edzéseken történő aktív, heti rendszerességű részvételt
  • a félév végén bemutatnak 1 db versenyjegyzőkönyv másolatot (amin ők is szerepelnek).

Az esetleg szükséges nyomtatványokat a jobb oldali Dokumentumok között találja.