Frissítve

2024. máj. 8.

Doktori Iskolák, TDHT

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa (TDHT) a tudományterület négy doktori iskolájához (Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola, Fizika Doktori Iskola, Földtudományok Doktori Iskola, Kémia Doktori Iskola) kötődő habilitációs és PhD cselekmények értékelését végzi és javaslatot tesz a PTE Doktori Tanácsa (EDT), illetve a PTE Habilitációs és Habitusvizsgáló Bizottsága (EHHB) részére a habil. cím, illetve a PhD fokozat odaítélésére, továbbá elvégzi a docensi habitusvizsgálatokat. Működését a kari Habilitációs Szabályzat, illetve az Egyetemi Doktori Szabályzat határozza meg. A habilitációs és docensi habitusvizsgálat kritériumait külön szabályzat tartalmazza.


Doktori iskolák


Természettudományi Doktori és Habilitációs Tanács

Feladata és hatásköre: meghatározza a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Doktori és Habilitációs Tanács Szabályzata.

A Tanács elnöke: Dr. Lente Gábor, egyetemi tanár
A Tanács titkára: Németh Krisztina (e-mail: ttkdhb)

A Tanács tagjai:

Delegáló szervezeti egység Név
Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola Dr. Gábriel Róbert, Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola vezetője
Fizika Doktori Iskola Dr. Hebling János, Fizika Doktori Iskola vezetője
Földtudományok Doktori Iskola Dr. Geresdi István, Földtudományok Doktori Iskola vezetője
Kémia Doktori Iskola Dr. Felinger Attila, Kémia Doktori Iskola vezetője
Külső tagok Dr. Unger János, egyetemi tanár
Dr. Varró Sándor, az MTA doktora
Dr. Vidnyánszky Zoltán, egyetemi tanár
DOK Szarka Gergely, PhD hallgató

A habilitációs és docensi habitusvizsgálat kritériumai

Az értékelési szempontok szakterületenként eltérőek, és magukban foglalják a törvényben előírt követelményeket is.

A habilitációs és PhD cselekmények különböző fázisaiban a benyújtandó anyagokat a TDHT a kitűzött időpont előtt nyolc nappal kéri.


Jelentkezés a TTK doktori iskoláiba

Jelentkezési határidő: 2024. május 31. (péntek) 23:59

Online jelentkezési lap

További információ a jelentkezéssel kapcsolatban

A PhD képzésre a jelentkezési díj: 9000 Ft

A jelentkezési díj banki átutalással fizethető az alábbi számlaszámra, illetve témaszámokra a jelentkezési lapon megjelölt doktori iskolától és képzési formától függően:

Egyetem bankszámlaszáma: 11731001-23135378

OTP Bank IBAN: HU88 1173 1001 2313 5378 0000 0000 SWIFT kód: OTPVHUHB

Az egyes doktori iskolák, képzési formák témaszámai:

Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola
140173 (önköltséges)
140174 (állami támogatású)

Fizika Doktori Iskola
140177 (önköltséges)
140178 (állami támogatású)

Földtudományok Doktori Iskola
140181 (önköltséges)
140182 (állami támogatású)

Kémia Doktori Iskola
140185 (önköltséges)
140186 (állami támogatású)

A közleménybe kérjük a következőt írják: "jelentkező neve, témaszám (6 számjegy), PhD jelentkezés"

A doktori képzés új rendszere

Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26097. oldalon. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul.

A legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

A doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül. Az új szabályokat először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.


Dokumentumok (jelszó szükséges)

Kapcsolat

Dr. Lente Gábor
egyetemi tanár
a PTE TDHT elnöke

Németh Krisztina
a PTE TDHT titkára

E-mail: ttkdhb