Frissítve

2024. máj. 8.

Kari Bizottságok

PTE Természettudományi Kar állandó bizottságai


Informatikai Bizottság

Feladata és hatásköre: Az Informatikai Bizottság a Kar informatikai tevékenységeit, fejlesztéseit összehangoló, az informatikai döntéseket előkészítő, a döntések végrehajtását ellenőrző konzultatív, javaslattételi, felügyeleti, illetve tanácsadó testület.

A Bizottság elnöke: Dr. Almási Gábor, általános és innovációs ügyekért felelős dékánhelyettes
A Bizottság titkára: Dr. Tékus Emese, ügyvivő szakértő Dékáni Hivatal

A Bizottság tagjai:

Delegáló szervezeti egység Név
Biológiai Intézet
Fizikai Intézet Turnár Szabolcs Tamás
Földrajzi és Földtudományi Intézet Dr. Pirkhoffer Ervin, egyetemi docens
Kémiai Intézet Dr. Kiss András, egyetemi adjunktus
Matematikai és Informatikai Intézet Dr. Gimesi László, egyetemi adjunktus
Sporttudományi és Testnevelési Intézet Dr. Paic Róbert, egyetemi adjunktus
Számítástechnikai és Oktatástechnikai Központ Harka Győző, rendszergazda
TTK HÖK Pongrácz Ádám, hallgató

Minőségirányítási Bizottság

Feladata és hatásköre: A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) előírásai folyamatos betartásának ellenőrzése, a Kart érintő MAB felülvizsgálatok kari koordinálása. Diplomás Pályakövető Rendszerrel (DPR) kapcsolatos teendők ellátása. A kari Teljesítményértékelési Rendszerből (TÉR) kapott adatok, eredmények értékelése.

PTE TTK Minőségbiztosítás

A Bizottság elnöke: Dr. Almási Gábor, általános és innovációs ügyekért felelős dékánhelyettes
A Bizottság titkára: Dr. Tékus Emese, ügyvivő szakértő Dékáni Hivatal

A Bizottság tagjai:

Delegáló szervezeti egység Név
Biológiai Intézet Dr. Csiky János, egyetemi docens
Fizikai Intézet Dr. Tóth György, egyetemi docens
Földrajzi és Földtudományi Intézet Dr. Pirisi Gábor, egyetemi docens
Kémiai Intézet Dr. Kovács Barna, egyetemi docens
Matematikai és Informatikai Intézet Dr. Ruff János, egyetemi adjunktus
Sporttudományi és Testnevelési Intézet Dr. Marton Gergely, egyetemi adjunktus
TTK HÖK Ujvári Zsombor, hallgató

Oktatási és Kreditátviteli Bizottság

Feladata és hatásköre: A Bizottság szakmai szempontból véleményezi:

 • a Kar által benyújtandó szaklétesítéseket, szakindításokat, továbbá véleményez minden, az Egyetemen oklevél, tanúsítvány, kreditigazolás kiadásával járó önálló programot,
 • a Kar által benyújtandó, a hallgatókat, az oktatást és az oktatásszervezést, továbbá az oktatói és a hallgatói mobilitást érintő szabályzatokat, szükség esetén kezdeményezi ilyen szabályzatok megalkotását, javasolja a módosításukat, felülvizsgálatukat, aktualizálásukat.
 • A Bizottság elnöke: Dr. Ősz Katalin, oktatási dékánhelyettes
 • A Bizottság titkára: Heisenberger Zsolt, tanulmányi osztályvezető

A Bizottság tagjai:

Delegáló szervezeti egység Név
Biológiai Intézet Dr. Csiky János, egyetemi docens
Fizikai Intézet Dr. Tóth György, egyetemi docens
Földrajzi és Földtudományi Intézet Dr. Fábián Szabolcs, egyetemi docens
Kémiai Intézet Dr. Dörnyei Ágnes, egyetemi adjunktus
Matematikai és Informatikai Intézet Dr. Király Balázs, egyetemi adjunktus
Sporttudományi és Testnevelési Intézet Dr. Prisztóka Gyöngyvér, egyetemi docens
TTK HÖK Kardos Ruben Fábián, hallgató
Kelemen Rajmund, hallgató
Lukács Panna, hallgató
Pongrácz Ádám, hallgató
Ujvári Zsombor, hallgató
Várady Viola, hallgató

Pályázati és Ösztöndíj Bizottság

Feladata és hatásköre: Meghatározza a juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje, mely a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete.

 • A Bizottság elnöke: Dr. Pálfalvi László, egyetemi tanár
 • A Bizottság titkára:

A Bizottság tagjai:

Delegáló szervezeti egység Név
Fizikai Intézet Dr. Pálfalvi László, egyetemi tanár
Földrajzi és Földtudományi Intézet Dr. Sarkadi Noémi, egyetemi adjunktus
Matematikai és Informatikai Intézet Dr. Horváth Zoltán, egyetemi adjunktus
Sporttudományi és Testnevelési Intézet Dr. Marton Gergely, egyetemi adjunktus
TTK HÖK Várady Viola, hallgató
Orsulics Nada, hallgató
Szigeti Dalma, hallgató
Tumó Blanka, hallgató

A Bizottság tanácskozási jogú tagjai:

 • Heisenberger Zsolt, tanulmányi osztályvezető
 • Bálint Szabolcs, dékáni hivatalvezető

Tanulmányi Bizottság

Feladata és hatásköre: Meghatározza a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete, a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata.

 • A Bizottság elnöke: Dr. Prisztóka Gyöngyvér, egyetemi docens
 • A Bizottság titkára: Heisenberger Zsolt, tanulmányi osztályvezető

A Bizottság tagjai:

Delegáló szervezeti egység Név
Biológiai Intézet Dr. Pollák Edit, egyetemi docens
Fizikai Intézet Dr. Turnár Szabolcs, tudományos segédmunkatárs
Földrajzi és Földtudományi Intézet Dr. Gyuricza László, egyetemi docens
Kémiai Intézet Dr. Pongrácz Péter, egyetemi adjunktus
Matematikai és Informatikai Intézet Dr. Király Balázs, egyetemi adjunktus
Sporttudományi és Testnevelési Intézet Dr. Prisztóka Gyöngyvér, egyetemi docens
TTK HÖK Benkő Bíborka, hallgató
Kardos Ruben Fábián, hallgató
Orsulics Nada, hallgató
Szigeti Dalma, hallgató
Ujvári Zsombor, hallgató
Várady Viola, hallgató

Tudományos Diákköri Bizottság

Feladata és hatásköre: Figyelemmel kíséri a kar tudományos tevékenységével kapcsolatos országos és intézményi követelményrendszert, a kari szakmai sajátosságok figyelembevételével elősegíti annak kari megvalósítását.

A Bizottság elnöke: Dr. Horváth Győző, egyetemi docens

A Bizottság tagjai:

Delegáló szervezeti egység Név
Biológiai Intézet Dr. Horváth Győző, egyetemi docens
Fizikai Intézet Dr. Tóth György, egyetemi docens
Földrajzi és Földtudományi Intézet Dr. Reményi Péter, egyetemi docens
Kémiai Intézet Dr. Ősz Katalin, egyetemi docens
Matematikai és Informatikai Intézet Dr. Horváth Zoltán, egyetemi adjunktus
Sporttudományi és Testnevelési Intézet Dr. Atlasz Tamás, egyetemi docens
TTK HÖK Szigeti Dalma, hallgató
Várady Viola, hallgató

Tudományos és Kutatásfejlesztési Bizottság

Feladata és hatásköre: Közreműködik a kutatásfejlesztési és intézményfejlesztési pályázatok szakmai előkészítésében, javaslatot tesz az egyetemi tudományos, kutatási és pályázati rangsorokra.

A Bizottság elnöke: Dr. Tóth László, tudományos és gazdasági dékánhelyettes
A Bizottság titkára: Dr. Tékus Emese, ügyvivő szakértő Dékáni Hivatal

A Bizottság tagjai:

Delegáló szervezeti egység Név
Biológiai Intézet Dr. Hideg Éva, egyetemi tanár
Fizikai Intézet Dr. Hebling János, egyetemi tanár
Földrajzi és Földtudományi Intézet Dr. Lóczy Dénes, egyetemi tanár
Kémiai Intézet Dr. Lente Gábor, egyetemi tanár
Matematikai és Informatikai Intézet Dr. Jenei Sándor, egyetemi tanár
Sporttudományi és Testnevelési Intézet Dr. Váczi Márk, egyetemi docens


OMHV Bizottság

A bizottság ügyrendje itt letölthető

Feladata és hatásköre:

 1. saját ügyrendjének megalkotása és elfogadása,
 2. az OMHV felmérés ütemezésének meghatározása
 3. a kérdőív tartalmi elemeinek esetleges bővítése a PTE SZMSZ 11. számú melléklete - az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendjéről szóló szabályzat - 6.§ (2) bekezdése szerint,
 4. az elektronikus tanulmányi rendszer tartalmi üzemeltetőinek közreműködésével a kérdőívek elektronikus vagy papíralapú előkészítése,
 5. a kérdőívek kitöltési folyamatának ellenőrzése,
 6. a kérdőívek kiértékelése,
 7. az ülésekről, illetve a kiértékelésekről jegyzőkönyvek készítése,
 8. az értékelt oktatók észrevételeinek kezelése,
 9. az OMHV Bizottság elnöke által jegyzett beszámoló jóváhagyása,
 10. egyéb az OMHV Bizottság ügyrendjében meghatározott feladatok ellátása.

A Bizottság elnöke: Dr. Almási Gábor, általános és innovációs ügyekért felelős dékánhelyettes
A Bizottság titkára: Dr. Tékus Emese, ügyvivő szakértő Dékáni Hivatal

A Bizottság tagjai:

Delegáló Név
TTK Kari Tanács Dr. Almási Gábor, általános és innovációs ügyekért felelős dékánhelyettes
Dr. Ősz Katalin, oktatási dékánhelyettes
Természettudományi Doktori és Habilitációs Tanács Dr. Gábriel Róbert, egyetemi tanár
TTK HÖK Tumó Blanka, hallgató
Orsulics Nada, hallgató
Várady Viola, hallgató
DOK Szarka Gergely

A Bizottság tanácskozási jogú tagja: Mátrahegyi Mária, Tanulmányi Osztály

PTE Természettudományi Kar ideiglenes bizottságai

TÉR Bizottság

Feladata és hatásköre: A Természettudományi Kar oktatói teljesítményértékelési és ösztönző rendszer felülvizsgálata, esetleges módosítási javaslatok megfogalmazása a Kar Vezetése részére.

A Bizottság elnöke: Dr. Tóth László, tudományos és gazdasági dékánhelyettes
A Bizottság titkára: Dr. Tékus Emese, ügyvivő szakértő Dékáni Hivatal

A Bizottság tagjai:

Delegáló szervezeti egység Név
Biológiai Intézet Salamonné Dr. Albert Éva, egyetemi docens
Fizikai Intézet Dr. Tóth György, egyetemi docens
Földrajzi és Földtudományi Intézet Dr. Fábián Szabolcs, egyetemi docens
Kémiai Intézet Dr. Felinger Attila, egyetemi tanár
Matematikai és Informatikai Intézet Dr. Tóth László, egyetemi tanár
Sporttudományi és Testnevelési Intézet Dr. Atlasz Tamás, egyetemi docens

A Bizottság tanácskozási jogú tagja: Dr. Pirisi Gábor, egyetemi docens