Turizmus Tanszék

angol zászló

Tanszékvezető: Dr. habil Szabó Géza

A világot átfogó globalizációs folyamatok egyik jelensége és egyben hordozója is a turizmus, amely az 1950-es évek elejétől számítható tömegessé válásával a globális és lokális szintek mindegyikén jelentős szerepet játszik. Hatásai gerjesztik a gazdaságot, mobilizálják a népesség mind szélesebb rétegeit, a kultúra, a környezet, a természet, és az örökség iránti érdeklődést keltik fel a pihenésre, a mind teljesebb testi és szellemi felfrissülésre vágyók bővülő célcsoportjai körében. A turizmus termékei széles földrajzi elterjedtségben és rendkívüli változatosságban érhetők el szinte mindenütt.

Ennek a területileg és tartalmában is kiterjedt, de egyben differenciált jelenség csoportnak, amit a turizmus hordoz, nagyon fontos földrajzi kapcsolódásai vannak. A kapcsolatrendszer területi és tematikus kérdésköreinek a feltárása, elemzése, valamint a turizmussal összefüggő oktatási, és fejlesztési feladatok elvégzése határozható meg a tanszék működésének fő területeként.

Ezen feladatok ellátására jött létre a PTE TTK Földrajzi Intézetének tanszéki struktúrájába beilleszkedő Turizmus Tanszék. A tanszék alapítója Dr. habil Aubert Antal egyetemi tanár, aki 1998-tól 2011-ig vezette a tanszéket. 2011-től Dr. Szabó Géza egyetemi docens vette át a vezetési feladatokat.

A tanszék munkatársai számára a geográfus és földrajzos képzés alap- és mester szintjén az alap és szakirányú tantárgyak oktatása jelenti a fő feladatot. Ezen belül kiemelten a BSC és Mester szakon futó turizmus szakirányok képzési feladatai kötődnek a tanszékhez. Mindezek mellett munkatársaink oktatási tevékenységet végeznek a PTE felsőfokú szakképzésein (FSZ képzések): turizmus-vendéglátás, szőlész-borász, terület- és településfejlesztés. Szaktantárgyakat oktatnak a TTK Rekreáció Mester szakán. Tanszékünk tagjai a PTE szekszárdi Illyés Gyula Karának turizmus-vendéglátás BSC és turizmus menedzsment Mester szakán alap, valamint szakirányú tárgyakat oktatnak. Tanszékünk a szervezője a PTE TTK-BTK együttműködéssel megalapított örökségmenedzser szakértő szakirányú továbbképzési szaknak (SZTSZ) is.

A tanszék munkatársainak kutatási tevékenysége átfogja a turizmusföldrajz igen széles tudományági spektrumát. Fő csomópontok a turizmus térségi elterjedtségének és hatásainak vizsgálatánál, a területfejlesztés - vidékfejlesztés és turizmus kapcsolatrendszerének feltárásánál, a turizmus területi és tematikus termékeinek kutatásánál, valamint tervező és fejlesztő tevékenységeinél határozhatók meg. A turizmust támogató menedzsment tevékenységek, mint a turizmus desztinációmenedzsment szervezetek és klaszterek kutatása is a tanszék hatókörébe sorolható. A tanszék munkatársai – az aktuális kutatási területeken és témákon túl – aktívan közreműködnek a Duna Régió turizmustervezési programjaiban (Datourway projekt), és a határon átnyúló kulturális és turisztikai együttműködések szakmai támogatásában (magyar-horvát IPA projektek) is.