Mecsek
Forrás: Halmai Ákos

Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék

angol zászló

Tanszékvezető: Dr. Bugya Titusz

A Térképészeti és Geoinformatikai tanszékének célja és küldetése, hogy ötvözze a térképészeti, geoinformatikai és csillagászati-földrajzi oktatást, valamint kutatást. A térinformatikai elméleti ismeretek és a geoinformatikai (GIS = geographical information system) szoftverek oktatása a kilencvenes évek végén kezdődött meg Intézetünkben, először csak a Doktori Iskolában, de a térbeli adatok kezelésének, elemzésének ezen hatékony és nélkülözhetetlen módszerét rövidesen már minden geográfus hallgatónak tanítottuk.

Oktatási tevékenységünk mára már igen széles körűvé vált. A tanszék munkatársai számos elméleti és gyakorlati jellegű tárgyat tanítanak a Földrajzi és Földtudományi Intézet összes alap- és mesterképzésben, a tanárképzésben, a Földtudományi Doktori Iskolában, de más intézetekben és karokon is. Ennek oka, hogy a modern geográfia szemléleti változásai, az információtechnológiai forradalom, a kutatási módszertani megújulása új eszközöket, valamint oktatási és kutatási feltételeket biztosítanak a tanszék számára, mely jelentősen erősíti az Intézet és az itt végző hallgatók, doktoranduszok versenyképességét. Az oktatást elősegítik a legújabb szoftverekkel ellátott geoinformatika (számítógép) laborjaink. Az oktatási célok mellet kutatási feladatokat is támogatják az Intézet modern, térbeli adatgyűjtő eszközei (drónok, RTK GPS, lézeres mérőállomás stb.).

Munkatársaink nemzetközi kapcsolatrendszere és különböző projektekben szerzett tapasztalatai pedig lehetővé teszik, hogy a terület legfrissebb kutatási eredményeit a gyakorlatban is alkalmazzuk, valamint az oktatásba is átültessük. A Geoinformatika MSc képzést, illetve a geográfus képzés geoinformatika specializációit elvégző hallgatóink a megszerzett ismeretek segítségével nem csak magas szinten tudják létrehozni, kezelni, elemezni és megjeleníteni a digitális geo-térbeli adatbázisokat, de tisztában vannak a különböző adatgyűjtési technológiák előnyeivel és hátrányaival, valamint képesek akár a GIS rendszerek programozására is.