Kata Tjuta
Forrás: Fotó: Mánfai György, 2014

Frissítve

2023. nov. 17.

Alkalmazott földrajzi kutatások és döntéselőkészítési munkák különböző térbeli léptékekben

Kutatócsoport tagjai

Dr. Alpek B. Levente
Dr. Máté Éva
Dr. Pirisi Gábor
Dr. Tésits Róbert
Dr. Trócsányi András
Berkecz Balázs
Bálint Szabolcs

1. Nagyipari beruházások és azok megvalósíthatóságának komplex társadalmi-gazdasági és környezetföldrajzi vizsgálata

Vizsgálataink során szakirodalmi és statisztikai másodelemzésre támaszkodva, a kapott dinamikus adatsorokat primer forrásokra épülő kérdőíves elemzésekkel és interjúkkal kiegészítve értékeljük a kutatási területi szintek demográfiai-népességföldrajzi jellemzőit, települési viszonyait, gazdaság- és közlekedésföldrajzi helyzetét, illetve ezek várható változását. A társadalom-, gazdaság- és településföldrajzi elemzéseket fejlődési forgatókönyvekkel, illetve azok értékelésével egészítjük ki. Fontosnak tartjuk feltárni azokat a nemzetközi párhuzamokat is, amelyek segíthetnek modellezni a vizsgálandó térségek jövőbeli fejlődését. Az értékelésekbe hazai példákat is bevonunk, amelyek támogatják a megértését azoknak a folyamatoknak, amelyeket az adott vizsgálati témakörbe, vagy gazdasági ágazatba tartozó hasonló beruházások a térben kiválthatnak. Vizsgálataink további célja azoknak a jövőbeli hatásoknak a felmérése és mértékük megbecslése, amelyek a térségre a következő évtizedekben várnak.

Fontosabb publikációk

  • Alpek, B. L., Lendvai, T., Pirisi, G., Szabó, B., Tésits, R., Trócsányi, A., & Zsigmond, T. (2021). A nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére irányuló kutatás. Társadalmi-gazdasági hatások vizsgálata a Nyugat-Mecsek környezetében (Kutatási zárójelentés). Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

A társadalmi tőke helyzete a vizsgált térségben
A társadalmi tőke helyzete a vizsgált térségben

2. Kutatások az egészségföldrajz és az életminőség területén

A térben realizálódó társadalmi különbségek sajátos dimenzióját jelenítik meg azok a tényezők, amelyek az egészség tekintetében, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás, illetve ennek nyomán az egészségi állapot kapcsán jelentkeznek. Tanszékünknek immár közel két évtizedre visszanyúló, igen eredményes kooperációja van az Országos Mentőszolgálat munkatársaival. Elkészítettük, majd rendszeres időközönként frissítettük Magyarország (földi és légi) mentőellátási térképét, majd a későbbiekben több tanulmány keretei között tudományos módszerekkel is elemeztük a problémát, feltárva a meglévő területi különbségeket, ellátási szűk keresztmetszeteket. Büszkék vagyunk arra, hogy több hálózatfejlesztésre tett javaslatunk is megvalósult az idők során. Az egészségföldrajzzal és életminőséggel kapcsolatos elemzéseink Magyarország Nemzeti Atlaszába is bekerültek.

Fontosabb publikációk

  • Kemkers, R., Pirisi, G., & Trócsányi, A. (2010). A mentőellátás területi jellemzői Magyarországon. Területi Statisztika, 50(4), 420-437. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2010/04/kemkers_pirisi_trocsanyi.pdf
  • Bugya, T., Trócsányi, A., Pirisi, G., & Fábián, Sz. Á. (2015). A magyarországi mentőellátás térbeli hatékonyságjavításának modellezése: egy lehetséges térinformatikai alkalmazás segítségével. Területi Statisztika, 55(4), 356-369. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2015/04/bugya_etal.pdf
  • Pál, V., Boros, L., Trócsányi, A., Uzzoli, A., Nagy, Gy., Kovalcsik, T., Szilassi, P., Gál, T., Gulyás, Á., Pirisi, G., Ilcsikné Makra, Zs., & Lados, G. (2021). Settlement Side of Living Conditions and Quality of Life: Municipal Environment. In Kocsis, K., Kovács, Z., Nemerkényi, Zs., Gercsák, G., Kincses, Á., & Tóth, G (szerk.), National Atlas of Hungary (pp. 170-175). Geographical Institute, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences.
  • Kovács, P., Pirisi, G., & Trócsányi, A. (2013). Az egészségügyi alapellátó és sürgősségi rendszer területi képe Magyarországon. In Ember, I., Pál, V., & Tóth, J. (szerk.), Egészségföldrajz (pp. 378-389). Medicina Könyvkiadó.
  • Kovács, P., & Pirisi, G. (2013). A hazai morbiditás területi különbségei. In Ember, I., Pál, V., & Tóth, J. (szerk.), Egészségföldrajz (pp. 338-352). Medicina Könyvkiadó.

Magyarország mentőtérképe
Magyarország mentőtérképe

3. Városfejlesztési kihívások poszt-szocialista kontextusban

A poszt-szocialista átmenet során a városföldrajzi kutatások fókuszában elsősorban a nagyvárosok, fővárosok álltak. A közép- és kisvárosok sajátos szerkezeti és fejlesztési problémái azonban csak részben voltak értelmezhetők nagyvárosi terekre adaptált fejlődési modellek segítségével. Az elmúlt 20 évben az elméletibb megközelítések oldaláról elsősorban a középvárosi terek funkcióinak átalakulását, a zsugorodás problematikáját, valamint a barnamezők keletkezését és fejlesztési kihívásait vizsgáltuk. Alkalmazott kutatásaink megjelennek számos kisvárosi fejlesztési dokumentum, megalapozó tanulmány részeként.

Fontosabb publikációk

Katonai helyszínek Magyarországon (1987)
Katonai helyszínek Magyarországon (1987)