Ametiszt
Forrás: FFI

Földtani és Meteorológiai Tanszék

angol zászló

Tanszékvezető: Dr. habil Kovács János PhD, egyetemi tanár

A Földtani és Meteorológia Tanszék elődjét, a Földtani Tanszéket Tóth József rektor meghívására Szederkényi Tibor alapította 1999-ben. Alapképzésben a földtudományi, a földrajz, a biológia BSc, mesterképzésben a geográfus, a földtudományi és a vegyész MSc, illetve tanárképzésben a földrajz és természettudomány-környezettan szakos hallgatóknak oktatjuk a geológia és a meteorológia témakörébe tartozó tárgyakat. Terepgyakorlatokon a Mecsekben és a Villányi-hegységben mutatjuk be a földtani jelenségeket, az érdeklődőbb hallgatóknak külföldi tanulmányutakat is szervezünk.

Részt veszünk a Földtudományok és Kémia Doktori Iskolák képzési programjában, hallgatóinak témavezetésében. A bányászat háttérbe kerülésével a régióban megszűntek a korábbi neves kutatóközpontok, ezért az alapkutatásban és a gyakorlati kérdések megoldásában egyaránt szerepet vállalunk. A tanszék geológus, geofizikus oktatóinak fő kutatási területe a permotriász rétegtan, a neogén-kvarter fejlődéstörténete, a tektonika–morfotektonika, mezozoos paleontológia, valamint a geotermikus energiahasznosítás földtani, ásványtan és geokémiai vizsgálata, továbbá a nyersanyag értéklánc kiválasztott ásványi nyersanyagainak elemzése. A tanszék meteorológus oktatóinak a fő kutatási területe a felhőkben lejátszódó csapadékképződési folyamatok számítógépes modellezése, az időjárás előrejelzésére használatos numerikus modellek fejlesztése. Közreműködünk továbbá különböző alkalmazott földtani kutatásban (geoenergia, radioaktív hulladék-elhelyezés, másodlagos-nyersanyag kutatás).