mikrobi
Forrás: unsplash

Frissítve

2022. jan. 30.

Általános és Környezeti Mikrobiológiai Tanszék

angol zászló

Bemutatkozás

Cím: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Levélcím : 7604. Pécs Pf. 266.

Tanszékvezető: Dr. Fekete Csaba egyetemi docens

A Tanszék rövid története:
A mikrobiológia oktatása, a kutatás feltételrendszerének megteremtése Dr. Hámori József, a Janus Pannonius Tudományegyetem rektorának és Dr. Borhidi Attila, a TTK dékánjának kezdeményezésére 1993-ban indult. A szakmai munka kezdetben a Növénytani (1993-1996), majd a Genetikai és Mikrobiológiai Tanszék keretein belül folyt (1996-2000). A PhD program akkreditálása 1997-ben valósult meg Dr. Pesti Miklós egyetemi tanár vezetésével. A mai Általános és Környezeti Mikrobiológiai Tanszék is a Professzor úr vezetésével alakult 2001-ben.

Oktatás a hagyományos képzésben:
A tanszék munkatársai a mikrobiológia, a környezeti mikrobiológia, biotechnológia, általános- és környezeti toxikológia, biológiai laboratóriumi alapismeretek, valamint a szakirodalmazási ismeretek című tantárgyak elméleti és gyakorlati kurzusait oktatják.
BSc, MSc képzésben oktatott tantárgyak:
Mikrobiológia, funkcionális genomika, mikológia, alkalmazott mikrobiális technológiák, környezetvédelmi mikrobiológia, mikrobiális kölcsönhatások molekuláris alapjai, toxikológia, oxidatív stresszélettan, biológiai mérési módszerek, szakirodalmazási ismeretek.
A levelező BSc, MSc képzésben meghirdetett tantárgyak:
Mikrobiológia, funkciánális genomika, mikológia, toxikológia, oxidatív stresszélettan, biológiai laboratóriumi alapismeretek.
Választható speciális kurzusok:
Élesztőgombák stresszfolyamatai. A gomba-növény kölcsönhatás molekuláris háttere.
PhD kurzusok:
Bevezetés a mikrobiális genetikába. A szakirodalmazás és a tudományos közlés alapjai. Valós idejű PCR alkalmazások.

Alapkutatás:

 • Környezetszennyező nehézfémek, kiemelten a krómvegyületek hatásmechanizmusának vizsgálata.
 • Egysejtű mikrogombák (Schizosaccharomyces pombe, Phaffia rhodozyma, Candida glabrata) stresszfolyamatainak vizsgálata.
 • A morfo- és patogenezis folyamatainak vizsgálata Candida fajokon.
 • Mikotoxinok hatásmechanizmusa, detoxifikációja.
 • Lipidek szerepe a stressz folyamatokban.
 • A gazda-parazita párbeszéd molekuláris szabályozása.

Alkalmazott kutatatás:

 • Citosztatikum termelő baktérium fajok jellemzése (Biogal Gyógyszergyár, lezárt téma 1996).
 • A komposztálás mikrobiológiai folyamatai (BIOKOM Kft, lezárt téma 2002).
 • Sótűrő (halofil) baktériumok alkalmazása a fahamu és a mésziszap komposztálásában (Pannon Hőerőmű Zrt., Pécsi Vízmű Zrt., lezárt téma 2007).
 • Primycin termelő mikroorganizmus genetikai vizsgálata és az antibiotikum hatásmechanizmusának felderítése „state of the art” módszerekkel (Pannonpharma Kft. 2008).
 • Magas alkaloidtartalmú mákfajták nemesítését elősegítő molekuláris markerezés (Gyógynövénykutató Intézet).
 • Biokontroll szervezetek az integrált növényvédelemben (SZTE).