Gyakran Ismételt Kérdések

2020. március 17., 12:16

Gyakran ismételt kérdések, aktuális információk hallgatók részére a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet idejére.

Kedves Hallgatóink!

Minden hozzánk érkező kérdésre – érkezzen az bármely felületen – próbálunk mielőbb választ, az új helyzettel kapcsolatban felmerülő problémákra pedig megoldást találni! Jelenleg is dolgozunk azon, hogy az oktatás a megváltozott feltételek mellett is zavartalanul folytatódhasson. Vannak azonban olyan kérdések, amikre már most is tudunk válaszolni, de sajnos vannak még olyanok is, amelyek megválaszolásához további időre és információra van szükségünk, melyeknek még mi sem minden esetben vagyunk birtokában. Az ide vonatkozó kormányrendelet értelmében a március 16-20. közötti rendkívüli tavaszi szünet ad lehetőséget nekünk is arra, hogy felkészüljünk a március 23-tól kezdődő távoktatási rendszerben való oktatásra.

A felmerülő kérdéseket összesítettük, ahogyan ezt a későbbiekben is folyamatosan tesszük majd és válaszainkat mindenki számára elérhető módon, a honlapon, a hírek között tesszük közzé! Amennyiben az alábbi összefoglalóban nem talál választ és/vagy megoldást a kérdésére, úgy kérem, keressen minket továbbra is bizalommal a ttkto e-mail címen!

Dr. Horváth Attila
dékán

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Távoktatás

Mit jelent pontosan a távoktatás?

Távoktatás alatt azt kell érteni, hogy az oktatók a Kar által megadott felületeken fogják az órai anyagokat (elmélet/gyakorlat) megosztani. Ez történhet prezentáció, videó, feldolgozandó szakirodalom, esettanulmány stb. formájában.

Milyen segítséget kap ez alatt az időszak alatt a hallgató az oktatójától?

Az oktatók a normál tanítási rendre történő visszaállásig az óráikhoz rendelhető tananyagokkal, feladatokkal fogják ellátni a hallgatókat, hogy tanulmányaikkal a megfelelő ütemben tudjanak haladni. A kapcsolatot online fogják tartani a hallgatókkal.

A gyakorlati órák anyagait, hogy lesz képes a hallgató feldolgozni?

A gyakorlati órák anyagait példákon, esettanulmányokon keresztül tudják feldolgozni. Ennek előfeltétele, hogy az elméleti anyagokat a gyakorlati feladatok előtt az oktató által megadott szakirodalomból elsajátítják.

Minden tantárgyat teljesíteni lehet-e a kialakult helyzetben távoktatásos formában?

Igen, minden tárgy esetében biztosítani fogjuk a teljesítés lehetőségét.

A tudásközpont zárva tartása miatt a szakdolgozatok elkészítéséhez szükséges szakirodalom honnan érhető el?

A Kar a hallgatói részére nyilvánossá fog tenni egy ajánlást, amely tartalmazni fogja mindazon, online elérhető és díjmentes felületeket, ahol a szakdolgozatok elkészítéséhez szükséges szakirodalmak elérhetők.

Hogyan fognak lezajlani a szakdolgozati konzultációk?

A konzultációk online fognak lezajlani, elsődlegesen e-mail-ben.

A távoktatás ugyanazon időpontokban fog zajlani, mint amikor a tantermi órák voltak?

Igen, tervezetten az oktatók az órarendben rögzített órák idején rendelkezésre fognak állni, és a megadott felületen elérhetők lesznek. Azon tantermi órák (gyakorlatok), melyek esetében ez nem megoldható, azok tömbösítésre kerülnek! Ez ügyben további tájékoztatást az egyes tárgyak tárgyfelelőseitől kapnak.

Vizsgák

Az egyetemi zárthelyi dolgozatok és vizsgák hogy alakulnak, ha a jelenlegi helyzet hosszabb távon fog fennállni?

A vizsgákat és a zárthelyi dolgozatokat is online fogjuk lebonyolítani.

Hogyan fognak zajlani a záróvizsgák?

Tervezetten a szokásos rendszer szerint, amint a veszélyhelyzeti korlátozásokat feloldják. Ha a veszélyhelyzet továbbra is fennáll, akkor értesítést kap a változásokról és a további tennivalókról.

Hogyan tudom teljesíteni a tárgyak követelményeit?

A tárgyak követelményeit online tudják teljesíteni, dolgozatok, beadandó feladatok, egyéni munka, esettanulmány feldolgozás formájában.

Tanév rendje

Változik-e a szakdolgozat beadási határideje?

Jelenleg nem tervezzük megváltoztatni a szakdolgozat leadásának határidejét, de természetesen a tanév rendjét meg fogjuk változtatni amint a jelenleg érvényben lévő korlátozásokat feloldják, illetve amennyiben a korlátozások felülírják az előre rögzített határidőket.

A konzultáció a témavezetőkkel a továbbiakban is lehetséges elektronikus úton.

  • A szakdolgozatok leadási határideje alap- és mesterképzésben: 2020. május 4.
  • A szakdolgozatok leadási határideje osztatlan tanárképzésben, amennyiben a hallgató TTK-s tanári szakján írja dolgozatát: 2020. május 4.
  • A szakdolgozatok leadási határideje osztatlan tanárképzésben, amennyiben a hallgató BTK-s tanári szakján írja dolgozatát: 2020. április 10. (csak feltöltés)
  • A tanári portfóliók leadási határideje: 2020. május 29.

Változik-e a záróvizsgák időpontja?

Jelenleg nem tervezzük megváltoztatni a záróvizsgák időpontját, de természetesen a tanév rendjét meg fogjuk változtatni amint a jelenleg érvényben lévő korlátozásokat feloldják, illetve amennyiben a korlátozások felülírják az előre rögzített határidőket.

Változik-e a felvételi elbeszélgetések időpontja?

Jelenleg nem tervezzük megváltoztatni a felvételi elbeszélgetések időpontját, de természetesen a tanév rendjét meg fogjuk változtatni amint a jelenleg érvényben lévő korlátozásokat feloldják, illetve amennyiben a korlátozások felülírják az előre rögzített határidőket. Természetesen ezzel a kérdéssel kapcsolatban a Kormány álláspontját is szükséges megvárni, mivel a felvételi eljárásban megjelölt határidőket központilag határozzák meg.

A nyelvvizsga időpontok elhalasztása miatt lesz-e lehetőségem később záróvizsgát tenni?

Amennyiben az szükséges a Kar több záróvizsga időpontot is meg fog adni az elkövetkezendő időszakra.

Technikai feltételek

Webkamera szükséges-e a távoktatás során?

Nem minden esetben, de várhatóan szükség lesz a webkamerára.

Mit tegyek, ha nem rendelkezem megfelelő kapacitású eszközzel?

Kérjük, hogy jelezze részünkre a következő felületen: ttkto

Kollégium, diákigazolvány, igazolások

Amennyiben az szükséges, hogyan maradhatok a kollégiumban?

A 3/2020. Rektori rendelet mellékletét képző kérvényt szükséges beadni a Neptunon keresztül, a szokásoknak megfelelően az Ügyintézés/kérvények menüpont alatt. Bővebben:
3/2020. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Kollégiumainak átmeneti működésének rendjéről.

Meddig érvényes a diákigazolványom, mikor tudok bemenni az érvényesítő matricáért?

A 2019/2020. tanév I. félévi érvényesítő matricával ellátott diákigazolványok március 31-i után is, a veszélyhelyzeti állapot beszüntetése után még 15 napig érvényben lesznek, azt a közlekedési társaságok elfogadják. Az érvényesítő matricáért így nem kell külön bejönnie a hallgatónak, mivel azt a jelenleg érvényben lévő korlátozások tiltják.

Hogyan kapom meg a határozatimat illetve hogyan tudom eljuttatni a kérvényeimet a TO-ra?

A kérvényeket lehetőleg szkennelve/lefényképezve a ttkto e-mail címre juttassák el. A kérvényekkel kapcsolatban született határozatokat, illetve az igényelt igazolásokat szkennelve, illetve postai úton juttatjuk el a hallgatókhoz.

Forrás: PTE KTK

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
Bővebb információk »

Rendben