Frissítve

2021. dec. 10.

2017. július 1. - 2018. június 30.

A program címe: Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatására

A projekt címe: Kutatástervezéstől a szakmai prezentációig - TDK hallgatók elméleti és gyakorlati tudásának bővítése

A projekt időszaka: 2017. július 1. - 2018. június 30.

A pályázat azonosítója: NTP-HHTDK-17-0006

Nemzeti Tehetség Program logó

A projekt TDK hallgatók munkáját elméleti és gyakorlati képzéssel, helyi szakterületi konferenciák szervezésével és további szakmai konferencia részvételek támogatásával segítette. A program 5 terepi helyszínen végzett felmérések alapján egyéni vagy kollektív tudományos kutatásba vonta be a hallgatókat és 2 szabadon választható szakmai kurzus valósult meg egyetemi és doktorandusz hallgatók részvételével. A pályázati időszakban a mintavételezés 5 terepi program (5 kisemlős csapdázásos helyszínen), illetve a regionális szintű bagolyköpet vizsgálatok 2017 nyarán és őszén, valamint 2018-ban februártól júniusig valósult meg. A korábbi erdőrezervátumi program (Bükkhát Erdőrezervátum – Drávamenti-síkság), a Kis-Balatonon végzett felmérések, valamint a városökológia programunk mellett munkánkat kiterjesztettük a Dráva felsőszakasza menti Lankóci erdő területére, valamint intenzív művelés alatt álló mezőgazdasági területek (Beremend, Püspökbóly térsége) kisemlős ökológiai felmérésére is.

A program során 5 kutatási területet érintett, melyek alapvetően a fenti 5 különböző terepi program mintavételezésén alapultak. Ehhez járult hozzá a bagolyköpetek gyűjtésén és határozásán alapuló kisemlős monitorozás, illetve ennek során kapott adatok feldolgozása és értékelése.

A témák és a terepi programok alapján több hallgatói csoport különült el, ahol a projektbe bevont hallgatók egy része, valamint PhD hallgatók vállaltak koordinátor szerepet.

Az 5 terepi helyszínen, illetve a regionális bagolyköpet vizsgálatok alapján több alprojektben ökológiai (vegetációszerkezet állatpopulációk kapcsolata, a tájmintázat hatása, fajok együttélésének modellezése, különböző erdőgazdálkodási módszerek, intenzív mezőgazdasági művelés hatása) és természetvédelmi kérdéseket vizsgáltunk, amely jelentős technikai, időbeli és személyi ráfordítást igényelt. Ennek megfelelően a feladatok nagy része csoportmunkában valósult meg.

Továbbá a veszélyeztetett fajok konzerváció biológiájának kutatásába vontuk be a hallgatókat. A Kis-Balatonon végzett monitorozás, illetve az itt kutatott jégkorszaki reliktum északi pocok kapcsán a diákköri tevékenység konzerváció biológiai megközelítésű témákat is érintett, vizsgálva a zavarásokkal terhelt magassásos élőhelyek kisemlős közösségek összetételének változását, a fajok kolonizációs dinamikáját.

Az elméleti felkészítés másik szintjén az őszi kurzust nemzeti parki szakemberek közreműködésével valósítottuk meg, a Dunántúl területét érintő 5 nemzeti park (DDNP, BfNP, ŐNP, FHNP, DINP) területéhez kötődő természetvédelmi prioritásokat és a kapcsolódó kutatási programokat mutatták be és vitatták meg a hallgatókkal a szakemberek. A tavaszi félévben a 20 órás módszertani kurzus megvalósításához több intézet, ELTE, MTA-Pannon Egyetem, SZIE, Szegedi Tudományegyetem, MTA ATK LEÖK és a PTE TTK zoológusait, ökológusait kértük fel előadóként. Mindkét szakmai kompetencia növelő képzés tömbösített szemináriumokon valósult meg, melyeken több szakember egymást is meghallgatva vett részt, így az előadásokon túl a hallgatók kötetlen beszélgetéseket folytattak az adott szakmai témában. A két 20 órás kurzusra összesen 94 hallgatói Neptun jelentkezés volt a biológia képzésben.

A projektben 2 kötelező megvalósítandó program szerepelt, amelyek közül a legnagyobb hangsúlyt az egyéni/kollektív tudományos kutatás, felkészítés, valamint a szakmai fórumokon történő prezentáció kapta, amelybe 18 hallgatót vontunk be. Ennek eredményeként 8 egyéni TDK pályamunka megírása és országos fórumon történő bemutatása valósult meg a XVI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián, melyen belül 2 különböző Szekcióban (Természetvédelem Szekció, Biodiverzitás - Zoológia Szekció) szereplő 8 pályamunkából kettő, Lanszki Zsófia (Természetvédelem Szekció) és Morvai Anita (Biodiverzitás - Zoológia Szekció) II. helyezést, míg három pályamunka (Kismarci Henrietta, Szűcs Boldizsár, Maurer Máté) Jutalmat kapott. A projekt során az egyéni felkészítésekben további 8 BSc hallgatót vontunk be, akik munkájukkal a 2019-es OTDK-ra kezdtek el felkészülni.

A TDK hallgatók konferencia szerepléseit tekintve a projekt időszakban a tehetséggondozási pályázati programban részt vett hallgatók a Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportjának 2017 II. féléves előadás sorozatában 3 alkalommal, 1-1 előadáson mutatták be TDK eredményeiket. A 2018 I. féléves szakülés sorozaton 3 alkalommal, 5 TDK munka eredményeit prezentálták a hallgatók. A programba bevont diákkörösök további három szakmai fórumon vettek részt. A 2017-es évre eső projekt időszakban két szakmai konferencián, a PTE TTK rendezésében az 1. Magyar Bagolykutató Konferencián 4 előadás és 2 poszter bemutatásával szerepeltünk, valamint a XI. Magyar Természetvédelmi Biológia Konferencián (Eger 2017) 5 különböző munkát mutattunk be a poszter szekcióban. A projektidőszak második felében (2018) a Gödöllőn megrendezésre került XIV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencián 6 poszter prezentációval vettünk részt.

A PTE TTK OFKD eredményei 2018

EMET és EMMI logók