Hallgatók a campuson
Forrás: Kovács Zoltán (PTE)

Frissítve

2024. febr. 7.

Képzéseink

Kedves Leendő Hallgatónk!

Karunk sokoldalú, piacképes alap- és mesterképzéseket, a tudományok iránt elkötelezetteknek doktori fokozatszerzéssel lezáruló, teljes spektrumú képzéseket kínál, ismert és elismert oktatói - kutatói csapattal, modern laboratóriumokkal és eszközparkkal várja diákjait magyar és angol nyelvű képzéseire.

AlapképzésMesterképzés
Egységes tanárképzésRövid ciklusú tanárképzés
Doktori képzésSzakirányú továbbképzésZ-szak

A TTK által meghirdetett szakok listája (2024. évi általános eljárás)

Tovább a Felvi.hu oldalra


A Természettudományi Kar a felsőoktatási képzési rendszer teljes spektrumán kínál képzéseket az alap- és mesterképzésektől a tanárképzésen át a doktori iskolákig, magyar és angol nyelven. Alap- és osztatlan tanárképzésekre érettségi bizonyítvány birtokában, mesterképzéseinkre pedig alapképzésen vagy főiskolai, egyetemi szintű képzéseken szerzett felsőfokú oklevél birtokában lehet jelentkezni. Alapképzések négy képzési területen folynak: természettudomány, agrár, informatika és sporttudomány. Mesterképzések a természettudományok, informatika és a sporttudomány területén folynak, továbbá mesterszintű tanári szakképzettség szerezhető hét szakon. Szakirányú továbbképzésekre, valamint a doktori képzésekre a szakoknál, doktori iskoláknál meghatározott szakképzettségekkel rendelkezők jelentkezhetnek és szerezhetnek tudományos (PhD) fokozatot.

Az oktatást és kutatást korszerű előadótermi és laboratóriumi háttér biztosítja. A világszínvonalú kutatások egyik bázisa a PTE Szentágothai János Kutatóközpont, ahol élő- és élettelen természettudományi kutatásaink egy részét folytatjuk. Tehetséges hallgatóink kiemelkedő tudományos eredményei igazolják képzéseink kiváló színvonalát.

Az oktatást 130 fő magas tudományos minősítésű oktató és kutató látja el, akiknek meghatározó szerepük van a Dél-Dunántúl szellemi életében, melyen keresztül karunk jelentősen hozzájárul a régió tudományos fejlődéséhez.