Kari Bizottságok

PTE-TTK SzMSz: "Bizottságok, tanácsadó testületek 38. § (1) A Kari Tanács a saját működését elősegítő szervezési, oktatási, kutatási, gazdasági és egyéb kérdések elemzésére, javaslatok kidolgozására, döntések előkészítésére, végrehajtásuk ellenőrzésére állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok önálló döntési hatáskörrel is felruházhatók. A bizottságokra a kari tanács át nem ruházható hatáskörei nem ruházhatóak át."

PTE Természettudományi Kar állandó bizottságai

I. Informatikai Bizottság

Feladata és hatásköre: Az Informatikai Bizottság a Kar informatikai tevékenységeit, fejlesztéseit összehangoló, az informatikai döntéseket előkészítő, a döntések végrehajtását ellenőrző konzultatív, javaslattételi, felügyeleti, illetve tanácsadó testület.

 • A Bizottság elnöke: Dr. Almási Gábor, gazdasági és innovációs ügyekért felelős dékánhelyettes

A Bizottság tagjai:

Delegáló szervezeti egység Név
Biológiai Intézet Dr. Jakab Ferenc, egyetemi tanár
Fizikai Intézet Dr. Almási Gábor, egyetemi docens
Földrajzi és Földtudományi Intézet Dr. Pirkhoffer Ervin, egyetemi docens
Kémiai Intézet Dr. Kiss András, egyetemi adjunktus
Matematikai és Informatikai Intézet Dr. Gimesi László, egyetemi adjunktus
Sporttudományi és Testnevelési Intézet Vass Lívia, tanársegéd
Számítástechnikai és Oktatástechnikai Központ Harka Győző, rendszergazda
TTK HÖK Véninger Gréta, hallgató

III. Minőségirányítási Bizottság

Feladata és hatásköre: A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) előírásai folyamatos betartásának ellenőrzése, a Kart érintő MAB felülvizsgálatok kari koordinálása. Diplomás Pályakövető Rendszerrel (DPR) kapcsolatos teendők ellátása. A kari Teljesítményértékelési Rendszerből (TÉR) kapott adatok, eredmények értékelése.

 • A Bizottság elnöke: Dr. Almási Gábor, gazdasági és innovációs ügyekért felelős dékánhelyettes

A Bizottság tagjai:

Delegáló szervezeti egység Név
Biológiai Intézet Dr. Csiky János, egyetemi docens
Fizikai Intézet Dr. Almási Gábor, egyetemi docens
Földrajzi és Földtudományi Intézet Dr. Pirisi Gábor, egyetemi adjunktus
Kémiai Intézet Dr. Kovács Barna, egyetemi docens
Matematikai és Informatikai Intézet Dr. Pap Margit, egyetemi docens
Sporttudományi és Testnevelési Intézet Dr. Marton Gergely, egyetemi adjunktus
TTK HÖK Madár Kamilla, hallgató

IV. Oktatási és Kreditátviteli Bizottság

Feladata és hatásköre: A Bizottság szakmai szempontból véleményezi:

 • a Kar által benyújtandó szaklétesítéseket, szakindításokat, továbbá véleményez minden, az Egyetemen oklevél, tanúsítvány, kreditigazolás kiadásával járó önálló programot,
 • a Kar által benyújtandó, a hallgatókat, az oktatást és az oktatásszervezést, továbbá az oktatói és a hallgatói mobilitást érintő szabályzatokat, szükség esetén kezdeményezi ilyen szabályzatok megalkotását, javasolja a módosításukat, felülvizsgálatukat, aktualizálásukat.
 • A Bizottság elnöke: Dr. Trócsányi András, általános és oktatási dékánhelyettes
 • A Bizottság titkára: Heisenberger Zsolt, TO vezető

A Bizottság tagjai:

Delegáló szervezeti egység Név
Biológiai Intézet Dr. Molnár László, egyetemi docens
Fizikai Intézet Dr. Buzády Andrea, egyetemi docens
Földrajzi és Földtudományi Intézet Dr. Fábián Szabolcs, egyetemi docens
Kémiai Intézet Dr. Kiss Ibolya Ilona, egyetemi adjunktus
Matematikai és Informatikai Intézet Dr. Jenei Sándor, egyetemi tanár
Sporttudományi és Testnevelési Intézet Dr. Prisztóka Gyöngyvér, egyetemi docens
TTK HÖK Földi Máté Gergely, hallgató
Horváth Márk, hallgató
Kelemen Rajmund, hallgató
Madár Kamilla, hallgató
Véninger Gréta, hallgató
Vlasits Tamás, hallgató

V. Pályázati és Ösztöndíj Bizottság

Feladata és hatásköre: Meghatározza a juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje, mely a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete.

 • A Bizottság elnöke: Dr. Kiss Ibolya Ilona, egyetemi adjunktus
 • A Bizottság titkára: Töltősi Milán, hallgató

A Bizottság tagjai:

Delegáló szervezeti egység Név
Fizikai Intézet Dr. Pálfalvi László, egyetemi tanár
Földrajzi és Földtudományi Intézet Dr. Halász Amadé, egyetemi adjunktus
Matematikai és Informatikai Intézet Horváth Zoltán, tanársegéd
Kémiai Intézet Dr. Kiss Ibolya Ilona, egyetemi adjunktus
TTK HÖK Horváth Márk, hallgató
Kelemen Rajmund, hallgató
Magyar Balázs, hallgató
Töltősi Milán, hallgató

A Bizottság tanácskozási jogú tagjai:

 • Dr. Trócsányi András, általános és oktatási dékánhelyettes
 • Dr. Jakab Ferenc, tudományos dékánhelyettes
 • Heisenberger Zsolt, tanulmányi osztályvezető
 • Horváth Márk, HÖK elnök
 • Zag Gábor, dékáni hivatalvezető
 • Trócsányi Balázs, erasmus koordinátor

VI. Tanulmányi Bizottság

Feladata és hatásköre: Meghatározza a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete, a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata.

 • A Bizottság elnöke: a Bizottság tagjai az alakuló ülésen választják meg az oktatói tagok közül
 • A Bizottság titkára: Heisenberger Zsolt, TO vezető

A Bizottság tagjai:

Delegáló szervezeti egység Név
Biológiai Intézet Dr. Pollák Edit, egyetemi docens
Fizikai Intézet Dr. Buzády Andrea, egyetemi docens
Földrajzi és Földtudományi Intézet Dr. Kovács István Péter, egyetemi adjunktus
Kémiai Intézet Dr. Kiss Ibolya Ilona, egyetemi adjunktus
Matematikai és Informatikai Intézet Dr. Tóth László, egyetemi tanár
Sporttudományi és Testnevelési Intézet Dr. Prisztóka Gyöngyvér, egyetemi docens
TTK HÖK Deák Bálint, hallgató
Földi Máté Gergely hallgató
Horváth Márk, hallgató, HÖK elnök
Kelemen Rajmund, hallgató
Madár Kamilla, hallgató
Vlasits Tamás, hallgató

VII. Tudományos Diákköri Bizottság

Feladata és hatásköre: Figyelemmel kíséri a kar tudományos tevékenységével kapcsolatos országos és intézményi követelményrendszert, a kari szakmai sajátosságok figyelembevételével elősegíti annak kari megvalósítását.

 • A Bizottság elnöke: Dr. Horváth Győző, egyetemi adjunktus

A Bizottság tagjai:

Delegáló szervezeti egység Név
Biológiai Intézet Dr. Horváth Győző, egyetemi adjunktus
Fizikai Intézet Dr. Márton Zsuzsanna, egyetemi docens
Földrajzi és Földtudományi Intézet Dr. Reményi Péter, egyetemi docens
Kémiai Intézet Dr. Ősz Katalin, egyetemi docens
Matematikai és Informatikai Intézet Horváth Zoltán, tanársegéd
Sporttudományi és Testnevelési Intézet Dr. Atlasz Tamás, egyetemi docens
TTK HÖK Horváth Márk, hallgató
Vlasits Tamás, hallgató

VIII. Tudományos és Kutatásfejlesztési Bizottság

Feladata és hatásköre: Közreműködik a kutatásfejlesztési és intézményfejlesztési pályázatok szakmai előkészítésében, javaslatot tesz az egyetemi tudományos, kutatási és pályázati rangsorokra.

A Bizottság elnöke: Dr. Jakab Ferenc, tudományos dékánhelyettes

A Bizottság tagjai:

Delegáló szervezeti egység Név
Biológiai Intézet Dr. Hideg Éva, egyetemi tanár
Fizikai Intézet Dr. Hebling János, egyetemi tanár
Földrajzi és Földtudományi Intézet Dr. Lóczy Dénes, egyetemi tanár
Kémiai Intézet Dr. Lente Gábor, egyetemi tanár
Matematikai és Informatikai Intézet Dr. Szabó Sándor, egyetemi tanár
Sporttudományi és Testnevelési Intézet Dr. Wilhelm Márta, egyetemi tanár

IX. TÉR Bizottság:

Feladata és hatásköre: A Természettudományi Kar oktatói teljesítményértékelési és ösztönző rendszer felülvizsgálata, esetleges módosítási javaslatok megfogalmazása a Kar Vezetése részére.

 • A Bizottság elnöke: Dr. Jakab Ferenc, tudományos dékánhelyettes

A Bizottság tagjai:

Delegáló szervezeti egység Név
Biológiai Intézet Dr. Csabai Zoltán, egyetemi docens
Fizikai Intézet Dr. Tóth György, egyetem adjunktus
Földrajzi és Földtudományi Intézet Dr. Fábián Szabolcs, egyetemi docens
Kémiai Intézet Dr. Felinger Attila, egyetemi tanár
Matematikai és Informatikai Intézet Dr. Pap Margit, egyetemi docens
Sporttudományi és Testnevelési Intézet Dr. Wilhelm Márta, egyetemi tanár

A Bizottság tanácskozási jogú tagja:

 • Dr. Pirisi Gábor, egyetem adjunktus

X. OMHV Bizottság:

A bizottság ügyrendje itt letölthető

Feladata és hatásköre:

 1. saját ügyrendjének megalkotása és elfogadása,
 2. az OMHV felmérés ütemezésének meghatározása
 3. a kérdőív tartalmi elemeinek esetleges bővítése a PTE SZMSZ 11. számú melléklete - az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendjéről szóló szabályzat - 6.§ (2) bekezdése szerint,
 4. az elektronikus tanulmányi rendszer tartalmi üzemeltetőinek közreműködésével a kérdőívek elektronikus vagy papíralapú előkészítése,
 5. a kérdőívek kitöltési folyamatának ellenőrzése,
 6. a kérdőívek kiértékelése,
 7. az ülésekről, illetve a kiértékelésekről jegyzőkönyvek készítése,
 8. az értékelt oktatók észrevételeinek kezelése,
 9. az OMHV Bizottság elnöke által jegyzett beszámoló jóváhagyása,
 10. egyéb az OMHV Bizottság ügyrendjében meghatározott feladatok ellátása.

A Bizottság tagjai:

Delegáló Név
TTK Kari Tanács Dr. Almási Gábor
Dr. Trócsányi András
Természettudományi Doktori és Habilitációs Tanács Dr. Gábriel Róbert
TTK HÖK Horváth Márk
Madár Kamilla
DOK Mátyás Mónika

A Bizottság tanácskozási jogú tagja:

 • Mátrahegyi Mária, TO

Frissítve: 2020. július 9.

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
Bővebb információk »

Rendben