DiplomaosztóKedves Végzett Hallgatóink!

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara sok szeretettel meghívja Önöket és Hozzátartozóikat Diplomaátadó Ünnepélyünkre.
Az ünnepség időpontja: 2019. július 7. (vasárnap) 11 óra
Az ünnepség helye: PTE ÁOK Dr. Romhányi György Aula (Pécs, Szigeti út 12.)

Kérjük a hallgatókat, hogy a kezdés előtt másfél órával, 9.30 órakor gyülekezzenek az Aula bejárata előtt.
(az öltözés és az ültetés kb. másfél órát vesz igénybe)

A hallgatók talárban veszik át oklevelüket, a talár kölcsönzési díja 3.500,- forint, amelyet a pénztárban vagy a Neptun webes felületén befizetni legkésőbb 2019. június 28-ig. Aki nem vesz részt az ünnepségen, annak a Tanulmányi Osztály a diplomaosztót követően postázza oklevelét, vagy személyesen vehető át a TO-n.
Kérjük, hogy az esemény ünnepélyességéhez méltó öltözetben jelenjenek meg! Vegyék figyelembe, hogy kb. lábszárközéptől lefelé a talár már nem takar. Az ültetés előtt történik a talár átvétele, a beöltözés, majd az oklevél-nyilvántartó könyv aláírása. Az Aulába előszőr a talárba öltözött hallgatók foglalják el helyüket, az ültetés után engedjük be a vendégeket. Az ültetés szak és névsor szerint történik, ebben a sorrendben veszik át oklevelüket is a hallgatók.
Kérjük a hallgatókat, hogy legkésőbb 2019. június 28-ig rendezzék minden egyéb pénzügyi tartozásaikat is (UV díj, késedelmi díj, egyéb).

Az ünnepségre meghívott vendégek, hozzátartozók számát az egyetemen érvényes biztonsági előírások alapján korlátozni vagyunk kénytelenek. Kérjük és javasoljuk, hogy hallgatónként legfeljebb 6 hozzátartozó vegyen részt az ünnepségen. Kérjük tájékoztassák a vendégeket, hozzátartozókat, hogy nem tudunk minden vendégnek ülőhelyet biztosítani! Számukra fenntartott helyek a hallgatók számára biztosított ülőhelyek mögötti széksorok, illetve a galéria. Az ünnepségre felkészülés ideje alatt a hozzátartozók, vendégek az épület bejárata előtt, a szabadban várakozhatnak. Dohányozni – a törvényi szabályozás értelmében – az egyetem területén, illetve annak 5 m-es körzetében tilos! Az ünnepség alatt rendezői feladatot ellátó hallgatóink vigyázzák az ünnepség rendjét, segítik, irányítják a megjelentek mozgását. Az ünnepségen hivatalos fotós készít fényképeket, amelyeket később feltöltünk a kar honlapjára és onnan szabadon letölthetők lesznek.

Az ünnepség teljes ideje alatt lehet fényképezni, mozgóképet rögzíteni, de mindezzel az ünnepség menetét zavarni, a hallgatók mozgását akadályozni nem szabad. A résztvevő végzett hallgatók számára az ünnepség végén van mód egymás fotózására. Hozzátartozókkal közös kép készítésére az ünnepség végén lesz lehetőség.

Rövid programismertető:

* kezdés előtt másfél órával: érkezés - a hallgatók az aula bejáratánál gyülekeznek
* kezdés előtti másfél órában: öltözés, ültetés (szakonként névsorban)
* 11 órakor: Az elnökség bevonulása, Himnusz, megnyitó
Rektorhelyettes Úr köszöntője
Hallgatói beszéd (1)
Fogadalomtétel
Oklevelek átadása
Műsor
Dékán Úr köszöntője
Hallgatói beszéd (2)
Ünnepély bezárása, Szózat
Hagyomány szerint: a sapka feldobása
Az elnökség kivonulása

A fogadalomtétel szövege:
Én ... fogadom, hogy Magyarország Alaptörvényéhez és a magyar néphez mindenkor hű leszek. Fogadom, hogy a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának hagyományait megőrzöm, a tudományok fejlődését figyelemmel kísérem, tudásomat gyarapítom. Fogadom, hogy munkámat mindenkor igaz hivatástudattal és legjobb tudásom szerint végzem, mindent megteszek népünk felemelkedéséért és boldogulásáért, híven szolgálom a magyar tudomány és társadalom fejlődésének ügyét, hazánk dicsőségét.

További információk végzett hallgatóink számára:

Az oklevél minősítésének kiszámítása

Alapképzés (BSc)

Az oklevél minősítése három eredmény átlaga, melyben
- a hallgató félévenkénti súlyozott átlagainak egyszerű számtani átlaga 60%-os súllyal,
- a hallgató szakdolgozatára kapott érdemjegy 10%-os súllyal,
- és a hallgató záróvizsga érdemjegye 30%-os súllyal szerepel.


Mesterképzés (MSc)

Az oklevél minősítése három eredmény átlaga, melyben
- a hallgató félévenkénti súlyozott átlagainak egyszerű számtani átlaga 40%-os súllyal,
- a hallgató diplomadolgozatára kapott érdemjegy 30%-os súllyal,
- és a hallgató záróvizsga érdemjegye 30%-os súllyal szerepel.

A talár kölcsönzési díj befizetése (3.500,- forint)

- készpénzben az egyetem valamelyik pénztárában, vagy
- Neptun felületén
Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
Bővebb információk »

Rendben