Hírarchívum

A Magyar Tudományos Akadémia kérésének eleget téve az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. június 15-én pótmeghirdetés keretében újra megnyitotta a Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjpályázat Pályázati Kiírását... »

A PTE Külügyi Igazgatósága a PTE Szenátus által 2016 novemberében elfogadott Nemzetköziesítési Program keretében 2018. évre meghirdeti az "A PTE Utazó Nagykövete" elnevezésű pályázatot... »

Egyetemünk idén is meghirdeti a PTE Innovációs Díj pályázatot! Innovatív megoldásokkal, kutatási projektekkel a PTE kutatók, oktatók, PhD és TDK-zó hallgatók pályázhatnak 3 kategóriában... »

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2017/2018. tanévre adminisztratív (nem-oktatói munkakörben) dolgozók, illetve oktatói, tanári munkakörben alkalmazott, de adminisztratív feladatokat is ellátó dolgozók részére a mobilitási programban való részvételére... »

A PTE Külügyi Igazgatósága pótpályázatot ír ki a PTE kiemelt partnerintézményeibe kétoldalú kapcsolatok keretében kiutazó (PTE) oktatók utazási költségeinek és napidíjának támogatására. A szállást a fogadó egyetem biztosítja... »

Pályázati felhívás 2017/18. tanévi személyzeti képzésre adminisztratív dolgozók, és nem-oktatói funkciót is ellátó oktatók részére .. »

Az "Utazó Nagykövet" elnevezéssel olyan nemzetközi konferencia-részvétel támogatási pályázatot hirdet a PTE Külügyi Igazgatósága, amelyre a PTE valamennyi főállású oktatója és kutatója pályázhat... »

a DAAD idén is meghirdeti a 2018/2019-es tanévre szóló ösztöndíjait Németországban továbbtanulni és kutatni vágyó hallgatók, diplomások, oktatók és kutatók számára... »

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram. Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját... »

A Pécsi Tudományegyetem a kiválósági centrumok támogatásával a magas színvonalú kutatómunka és kutatási eredmények, valamint művészeti tevékenység ösztönzését kívánja megvalósítani... »

Az MTA pályázati felhívása prémium posztdoktori kutatói támogatásra az MTA kutatóintézet-hálózatában és magyarországi egyetemeken a 2017. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra... »

A japán RIKEN kutatóintézet mintegy 60 posztdoktori pozíciójára várja a 2012. január 1. után PhD fokozatot szerzett, vagy a pozíció betöltésekor fokozattal rendelkező kutatók jelentkezését az alábbi tématerületeken:.. »

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás program keretében a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának oktatói részére az alábbi kiutazó mobilitási helyek pályázhatók a 2017/18-es tanév tavaszi vagy őszi félévére:.. »

Ignaz L. Lieben Award 2017

2017. március 3.

The Austrian Academy of Sciences would like to draw your attention to the announcement of the Ignaz L. Lieben Award 2017... »

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű, kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére irányuló felkészülésnek az elősegítése... »

A pályázati felhívás a magyarországi kutatóhellyel jogviszonyban álló kutatók eddigieknél is sikeresebb pályázását kívánja elősegíteni az ERC által meghirdetett támogatási programokban: Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG), Advanced Grant (AdG)... »

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2016/2017. tanévre adminisztratív (nem-oktatói munkakörben) dolgozók, illetve oktatói, tanári munkakörben alkalmazott, de adminisztratív feladatokat is ellátó dolgozók részére a mobilitási programban való részvételére... »

A hírlevél célja, hogy tájékoztassa az érdeklődőket a Magyarország részvételével megvalósuló transznacionális (Interreg CENTRAL EUROPE, DUNA Transznacionális Program) valamint egyes interregionális (INTERREG EUROPE, ESPON 2020, INTERACT III) együttműködési programokról... »

A korábbi évekhez hasonlóan, ez évben is meghirdetésre kerül a Gábor Dénes-díj, amely a civil szféra egyik legnevesebb műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon... »

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2016/2017. tanévre adminisztratív (nem-oktatói munkakörben) dolgozók, illetve oktatói, tanári munkakörben alkalmazott, de adminisztratív feladatokat is ellátó dolgozók részére a mobilitási programban való részvételére... »

A PTE Külügyi Igazgatósága pályázatot ír ki a PTE kiemelt partnerintézményeibe kétoldalú kapcsolatok keretében kiutazó (PTE) oktatók utazási költségeinek és napidíjának támogatására. A szállást a fogadó egyetem biztosítja... »

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram. A pályázatok fogadása: 2016. június 10. – június 27. között... »

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatócsoportjai között megvalósuló tudományos együttműködés elősegítésére... »

A Bizottság megnyitotta a H2020 Marie Skłodowska – Curie Actions Egyéni Ösztöndíjak (MSCA Individual Fellowships) online pályázati felületét... »

A Pivot a ProQuest információaggregátor egyedülálló finanszírozási és kutatói profil adatbázisa, amely a világ minden részéről gyűjti össze és teszi kereshetővé az elérhető finanszírozási forrásokat, valamint kutatói profilokat. A frissítés naponta történik. Az adatbázis a PTE IP tartományaiból érhető el... »

Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány (OMAA)/Stiftung Aktion Österreich-Ungarn (AÖU) Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködés támogatására és ausztriai ösztöndíjas tartózkodásra... »

Az Alapítvány támogatásával 1980 óta összesen 114 országból 746 kutató végezhetett kutatásokat az ösztöndíj program segítségével Japánban, köztük 13-an Magyarországról... »

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara pályázatot ír ki a 2016/2017 tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre... »

Idén, immár 14. alkalommal hirdeti meg a L'Oréal-UNESCO A Nőkért és a Tudományért ösztöndíjprogramot. Az elmúlt 14 évben összesen 39 tudós nőt díjaztak és évente több mint 11.000 euro, szabadon felhasználható ösztöndíjat osztottak ki... »

Ignaz L. Lieben Award 2016

2016. április 19.

The Ignaz L. Lieben Award amounts to US-$ 36,000,- and is granted to young scientists working on a permanent base in Austria, Bosnia-Herzegowina, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Slovakia or Slovenia... »

A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság örömmel hirdeti meg a 2017-2018-as tanévre szóló ösztöndíjait, melyekről tájékoztató előadást is tartanak 2016. április 5-én a PTE Rektori Hivatalában... »

A jelen felhívás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal alapkutatási témapályázata (korábban OTKA), melynek célja a kutatói kreativitás és kiválóság megerősítése, olyan kutatói kezdeményezésű ígéretes alapkutatási projektek megvalósulásának ösztönzése, amelyektől általában különböző természeti és társadalmi jelenségek megismerése, az emberiség ismeretanyagának bővülése várható... »

Richter Témapályázat 2016

2016. február 18.

A Richter Gedeon Nyrt. kétfordulós pályázati felhívást tesz közzé, már megkezdett és korai eredményeket is felmutatni képes tudományos kutatási tevékenységek támogatására. A pályázat első körben nyílt jellegű, míg a második fordulóban meghívásos és pénzdíjas... »

TÉT pályázati felhívások

2015. november 20.

A pályázati felhívások célkitűzései egyrészt az Európai Unió Horizon 2020 keretprogramjában történő magyar részvételek bővítésének elősegítése, másrészt a fiatal kutatók bevonásának elősegítése az aktuális kutatási folyamatokba... »

A magyar hallgatók és oktatók számára a következő országokba nyújtható be CEEPUS Freemover pályázat a 2015/16-os tanév tavaszi szemeszterére: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia... »

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a kétoldalú nemzetközi oktatási, tudományos és kulturális munkatervekben, megállapodásokban biztosított, a 2016/2017-es tanévben megvalósítható egyetemi részképzésre, teljes képzésre, doktori teljes és részképzésre, hosszú és rövid tanulmányútra, illetve a 2016 nyarán megrendezésre kerülő nyári egyetemi kurzusokon való részvételre... »

A kutatás időtartama 1-3 hónap.
A támogatás összege havonta 2000 EUR a tanársegédeknek, adjunktusoknak és docenseknek.
A támogatás összege havonta 2150 EUR a professzoroknak... »

A KAAD, a németországi Katolikus Püspöki Konferencia ösztöndíjszervezete (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst) több mint 50 éve adományoz tanulmányi és kutatói ösztöndíjakat olyan ifjú akadémikusok számára, akik magukat katolikusnak vallják (de egyházi alkalmazáson kívülállók)... »

Az Alapítvány a PTE szakmai tevékenységének fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez, a kiemelkedő szakmai eredményeket felmutató oktatók, kutatók, hallgatók és egyetemi munkatársak egyetemi feladatainak támogatásához 2015-ben is pályázat formájában kíván hozzájárulni... »

Fiatal magyar kutatók külföldi tudományos rendezvényen való aktív részvételének támogatására... »

Tájékoztató a Magyar Turizmus Zrt. Kongresszusi Igazgatósága által folyamatosan működtetett Konferencia Nagyköveti Pályázatról... »

A Magyar Tudományos Akadémia 2015. március 27-i postai beadási határidővel (rögzítési határidő az MTA felületén: 2015. március 24. 12:00) közzétette a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2015. évi pályázati felhívását... »

A Japán Tudományfejlesztési Társaság (JSPS) pályázatainak keretében több kategóriában (posztdoktori, kutatói) és különböző hosszúságú időkre lehet pályázatot benyújtani bölcsészeti-, társadalom- és természettudományi területeken folytatandó kutatásokra a japán fogadó intézményekkel... »

A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság meghirdeti a 2016-2017-es tanévre szóló ösztöndíjait, melyekről tájékoztató előadást is tartanak 2015. április 20-án... »

RICHTER TÉMAPÁLYÁZAT 2015.

2015. február 20.

A Richter Gedeon Nyrt. kétfordulós pályázatot hirdet a folyó kutatásaihoz kapcsolható, gyógyszeripari tárgyú innovációk felkarolására... »

Ignaz L. Lieben Award 2015.

2015. február 11.

The Ignaz L. Lieben Award amounts to US-$ 36,000,- and is granted to young scientists working on a permanent base in Austria, Bosnia-Herzegowina, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Slovakia or Slovenia... »

A program célja az MTA kutatóközpontjaiba, kutatóintézeteibe, valamint a magyarországi egyetemeken működő kutatócsoportjaiba (beleértve a Lendület kutatócsoportokat is) 24 hónapnyi határozott idejű foglalkoztatás biztosítása magyar és külföldi kutatók számára posztdoktori kutatásra a természettudományok, az élettudományok, valamint a humán-és társadalomtudományok területén... »

A Balassi Intézet a "Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program" című projektek keretében Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2015. március 16. és 2015. június 30. között megvalósítható FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI MOBILITÁSRA (rövid és hosszú tanulmányút)... »

A Magyar Innovációs Alapítvány – a Magyar Innovációs Szövetséggel, az innovációért felelős kormánybiztossal, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együtt – 23. alkalommal teszi közzé a MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot... »

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. pályázatot ír ki az MVM Energetikai Nemzeti Díj odaítélésére. A díjat a kiírás feltételeinek megfelelő, egy Magyarországon élő, magyar állampolgárságú, valamint egy határainkon túl élő, magyar nemzetiségű, magyarul beszélő alkotónak ítéli oda az MVM Energetikai Nemzeti Díj Kuratóriuma... »

OMAA/AÖU pályázatfelhívás

2014. október 3.

Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány (OMAA)/Stiftung Aktion Österreich-Ungarn (AÖU) Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködés támogatására és ausztriai ösztöndíjas tartózkodásra... »

Pályázati felhívás 2014/15. tanévi személyzeti képzésre adminisztratív dolgozók, és nem-oktatói funkciót is ellátó oktatók részére.. »

A Pécsi Tudományegyetem tudományos céljainak megvalósítása érdekében, az egyetemen folyó kutató- és alkotómunka, művészeti tevékenység elismerése céljából pályázatot ír ki "Az Év Kiemelkedő Publikációja Díjra.".. »

A PTE Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya pályázatot ír ki a PTE kiemelt partnerintézményeibe kétoldalú kapcsolatok keretében kiutazó (PTE) oktatók utazási költségeinek és napidíjának támogatására. A szállást a fogadó egyetem biztosítja... »

A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság ismét örömmel hirdeti meg a 2015/2016-os tanévre szóló oktatói és kutatói ösztöndíjait a PhD-val rendelkező pályázók számára... »

A Nemzeti Kiválóság Program szakmai partnere, a Nők a Tudományban Egyesület a TÁMOP 4.2.3 "Hétköznapi Tudomány" című projekt támogatásával három kategóriában (anyagtudomány, biotechnológia és űrkutatás) Kiválósági Díjat hirdet. Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 21. éjfél... »

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2014/2015. tanévre adminisztratív (nem-oktatói munkakörben) dolgozók, illetve oktatói, tanári munkakörben alkalmazott, de adminisztratív feladatokat is ellátó dolgozók részére a mobilitási programban való részvételére. A mobilitási típus neve: személyzeti képzés (staff training)... »

A Tempus Közalapítvány pályázati felhívást jelentetett meg „Felsőoktatás nemzetközi fejlesztéséért díj” elnyerésére. MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ: 2014. JÚLIUS 21... »

Jubileumi arculat pályázat

2014. június 30.

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) hazai és külföldi hallgatói, végzett hallgatói, oktatói, munkatársai számára pályázatot ír ki a Jubileumi rendezvénysorozat arculati rendszerének kidolgozására... »

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara pályázatot ír ki a 2014/2015. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre... »

A Pécsi Tudományegyetem Alapítvány a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából származó, 2013. évi bevételének felhasználására pályázati felhívást tesz közzé... »

A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság örömmel hirdeti meg a 2015/2016-os tanévre szóló ösztöndíjait... »

A budapesti Fulbright Bizottság 2014. március 13-án 11 órakor tájékoztatót tart a Fulbright és egyéb amerikai egyesült államokbeli tanulmányi ösztöndíjairól... »

Erasmus Mundus ösztöndíjpályázat az EMP-AIM projekt keretében

2014. február 18.

Utoljára pályázhatók ösztöndíjak az Erasmus Mundus EMP-AIM projektjének keretében. A BSc, MSc, PhD hallgatók, poszt-doktorok, oktatók pályázhatnak Belorusz, Ukrajna és Moldova egyetemeire 2013. február 25-ig.

Pályázati felhívás

Az Európai Bizottság közzétette a European Research Council (ERC) Consolidator Grant pályázati felhívást fiatal, de már önálló kutatócsoporttal, független kutatási programmal rendelkező kutatók támogatására a Horizont 2020 program "Kiváló tudomány" pillérének keretében. A pályázat kódja: ERC-2014-CoG.. »

Ösztöndíjas börze és oktatói információs nap a Tudásközpontban

2014. február 5.

A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Ösztöndíjas börzét szervez 2014. február 12-én a Tudásközpontban, amire szeretettel várnak minden oktatót, kutatót.

Esemény plakátja
Részletes program
Oktatói információs nap

Ignaz L. Lieben Award 2014.

2014. február 4.

The Ignaz L. Lieben Award amounts to US-$ 36,000,- and is granted to young scientists working on a permanent base in Austria, Bosnia-Herzegowina, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Slovakia or Slovenia... »

Pályázat osztrák-magyar együttműködésben megvalósuló tudományos, kutatási, képzési és oktatási projektek támogatására... »

A Horizont 2020 keretprogram, az FP7-es keretprogram utódja, amely révén pályázati forrásokhoz lehet jutni közvetlenül Brüsszelből. A Nemzeti Innovációs Hivatal és a PTE Pályázati és Innovációs Igazgatósága Horizont 2020 Információs Napot szervez... »

A csereprogram célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye oktatói és hallgatói mobilitások lebonyolítását, nyelvi- és szakmai kurzusok, nyári egyetemek, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését... »

Az ösztöndíj célja a fiatal, tehetséges oktató-kutatók, művészek anyagi és szakmai támogatása, a kiemelkedő kutatási, fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése, valamint a tudományos utánpótlás képzésének és biztosításának elősegítése... »

A PTE Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya pályázatot ír ki a PTE kiemelt partnerintézményeibe kétoldalú kapcsolatok keretében kiutazó (PTE) oktatók utazási költségeinek és napidíjának támogatására... »

A Fulbright program szervezésében magyar intézmények fogadhatnak amerikai vendégtanárokat, kutatókat és (PhD) diákokat... »

Pályázati felhívás az MTA doktora fokozatot megszerző oktatók/kutatók támogatásáról... »

A Pécsi Tudományegyetem tudományos céljainak megvalósítása érdekében, az egyetemen folyó kutató- és alkotómunka, művészeti tevékenység elismerése céljából pályázatot ír ki az Év Kiemelkedő Publikációja Díjra... »

A program a világ összes országába, a tudomány minden területén biztosít ösztöndíjakat. Az eddigi kiírásoknak köszönhetően több mint 4200-an kutattak, vagy folytattak résztanulmányokat a világ öt kontinensének 70 országában... »

A koreai Kyungpook National University által felajánlott egyhónapos vendégoktatói ösztöndíj 2014 januárjában... »

Az OMAA/AÖU Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködés támogatására és ausztriai ösztöndíjas tartózkodásra... »

A Szentágothai János Ösztöndíj célja a kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítménnyel és jelentős kutatási tapasztalattal bíró tapasztalt oktató-kutatók, művészek anyagi és szakmai támogatása, és a tudományos utánpótlás képzésének és biztosításának elősegítése... »

A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj célja a fiatal, tehetséges oktató-kutatók, művészek anyagi és szakmai támogatása, a kiemelkedő kutatási, fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése, valamint a tudományos utánpótlás képzésének és biztosításának elősegítése... »

Pályázati felhívás a Diplomás Pályakövető Rendszer 2014-es tanulmánykötetébe történő publikálásra

2013. június 19.

A pályázat célja: a Pécsi Tudományegyetem Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) adatbázisainak, felméréseinek, eredményeinek (hallgatói motivációs felmérések, végzett hallgatók körében folytatott pályakövetési felmérések) szakmai, tudományos célú hasznosítása, tudományos kötetben való megjelenés támogatása a PTE oktatói és hallgatói (PhD, MA/MSc képzésben résztvevők) számára.

Beadási határidő: 2013. augusztus 30.

Pályázati felhívás

Tájékoztató rendezvény az EUREKA/EUROSTARS és FP7 Marie Curie programokról

2013. május 16.

A Nemzeti Innovációs Hivatal 2013. június 5-én 10:30–14:15-ig tájékoztató rendezvényt tart az EUREKA és EUROSTARS pályázati programokról, valamint az utolsó FP7-es pályázatokról a Szentágothai János Kutatóközpontban. A rendezvényre minden érdeklődőt – akár pályázatos munkatársat, akár kutatót – szeretettel várunk.

Meghívó a részletes programmal

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program c. kiemelt projekt keretében meghirdetett kutatói ösztöndíj programhoz.. »

A L'ORÉAL Magyarország és a Magyar UNESCO Bizottság - a Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért - útján, a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével - idén már tizenegyedik alkalommal hirdeti meg ösztöndíjpályázatát a nemzetközi L'ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE program szellemében, 2013. évre... »

A Kunstuniversität Linz vezetői és kutatói ösztöndíjat hirdet a 2014/2015-ös tanévre Bécsbe (Ausztria)

2013. április 10.

A vezetői ösztöndíjjal olyan kiváló kutatókat támogatnak, akik már sokat elértek tudományos pályájukon. A kutatói ösztöndíj pedig doktori végzettséggel rendelkező pályakezdőket támogat.
Pályázati határidő: 2013. július 1.

Részletes információ

Az "EMP-AIM - Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova" projekt keretében.. »

A Magyar Tudományos Akadémia az akadémiai kutatóhelyek nemzetközi beágyazódásának előmozdítása és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében a kutatóhelyek által Magyarországon szervezett nemzetközi konferenciák, workshopok támogatására 2012. évben pályázatot alapított... »

a Domus ösztöndíjprogram senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével... »

A PTE Természettudományi Kara pályázatot hirdet oktatók részére, LLP/ERASMUS oktatói ösztöndíj (mobilitási támogatás) elnyerésére, a 2013-2014 tanévre... »

a PTE szakmai tevékenységének fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez, a kiemelkedő szakmai eredményeket felmutató oktatók, kutatók, hallgatók és egyetemi munkatársak egyetemi feladatainak támogatásához... »

A Kínai Tudományos Akadémia közzétette Kína-EU Együttműködési Program 2013 felhívását, amely keretében kínai-európai partnerek (legalább két intézmény) közös kutatási projektjeit támogatja a felhívásban megjelölt területeken... »

A Richter Gedeon Nyrt. 2013. február 26-án ismételten pályázatot tett közzé, melynek célja a Richterben folyó kutatási tevékenységhez kapcsolható gyógyszeripari tárgyú, nemzetközi színvonalú innovációk felkarolása, és a kutatási eredmények gyakorlati megvalósításának elősegítése... »

A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság meghirdeti a 2014-2015-ös tanévre szóló ösztöndíjait.
A Bizottság tájékoztató előadást tart az ösztöndíjakról és a pályázás folyamatáról Pécsett, 2013. március 11-én, hétfőn 14 órakor a Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatalának Szenátusi termében (Pécs, Vasvári Pál u. 4.). A tájékoztató magyar nyelven történik... »

A Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány kuratóriuma 2013-ban immár tizenkettedik alkalommal hirdeti meg kutatási pályázatát... »

A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület által meghirdetett Gran Prize Interdiszciplináris Innovatív Díj pályázat új beadási határideje: 2013.03.31... »

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban... »

A CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, francia energetikai ügynökség) pályázatot hirdet doktori tanulmányokra teljes, illetve részfinanszírozott formában... »

A párizsi főpolgármesteri hivatal Párizs tudományos súlyának növelése érdekében 2003 óta minden évben számos külföldi kutatót fogad post-doc és szenior szinten annak érdekében, hogy a párizsi – költségvetési vagy önkormányzati szférába tartozó – laborok, kutatóhelyek egyikében dolgozva elősegítsék az adott intézmény nemzetközi kapcsolatainak erősítését... »

. .

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
Bővebb információk »

Rendben