Jubileum 650 25 éves a TTK

Prinz nap a Földrajzi Intézetben

2016. január 28., 12:33

Január 27-én 11 órakor vette kezdetét a Földrajzi Intézet és a Pécsi Tudományegyetem patinás rendezvénye, a Prinz nap.

Dr. Konrád GyulaAz ünnepségen, ahogy a korábbi években is, a Prinz-díj professzori és junior díjazottjai is átvehették kitüntetésüket, melyet 2015. évi munkásságuk, kitartó kutatómunkájuk és példamutató oktatói tevékenységük után kaptak. A díjakat Dr. Páva Zsolt Pécs MJV polgármestere adta át.

A Földrajzi Intézet senior díjazottja Dr. Konrád Gyula, a Földtani és Meteorológiai Tanszék egykori vezetője, a geológia kiemelkedő tudósa.

A junior díjat Alpek B. Levente, a Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék doktorandusza érdemelte ki színvonalas és kiemelkedő tudományos eredményeivel a társadalomföldrajz területén.

Gratulálunk a díjazottaknak!

A hagyományoknak megfelelően az ünnepséget követően a Botanikus kertben Páva Zsolt polgármester és Aubert Antal intézetigazgató megkoszorúzták Prinz Gyula mellszobrát.

Alpek B. LeventePrinz Gyula Díj

Prinz Gyula [1882-1973] a földrajztudományok professzora, akadémikus, dékán, rektor emlékére

A Prinz Gyula Díj célja a föld- és földrajztudomány területén végzett kiemelkedő oktatói, nevelői és tudományos kutatómunkát végző oktatók, kutatók és hallgatók tevékenységének elismerése. A díjat az intézet oktatóinak jelölése alapján az Intézeti Tanács ítéli oda, mégpedig két, egy professzori és egy ifjúsági kategóriában. Az előbbiben olyan kutatókat tüntetünk ki vele, akik tudomány-területükön kiemelkedő eredményeket értek el, oktatói, nevelő munkásságukkal is hozzájárultak a hazai geográfia és földtudományok épüléséhez, és tevékenységükkel kapcsolódnak a PTE TTK Földrajzi Intézetéhez. Az ifjúsági kategória díjazottjai olyan hallgatók, akik tehetségüknél fogva reményeink szerint a jövőben meghatározzák majd a hazai és pécsi földrajztudomány fejlődését, és tudományterületükön már eddig is eredményekkel is bizonyították rátermettségüket.

A díjat az intézet 1998 óta ítéli oda minden évben, és eddig a hazai földtudományok 35 kiemelkedő képviselője, illetve reményteljes tehetsége kapta meg. A Földrajzi Intézet Tanácsa 2016. január 14-i ülésén döntött a 2015. évi díjazottak személyéről.

Prinz Gyula szobrának Koszorúzása

Az UNIV TV tudósítása az eseményről: