Megemlékezés Tóth József professor emeritus születésnapján

2020. március 19., 10:14

PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézete alapító professzorára, Tóth Józsefre emlékezett, aki március 18-án töltötte volna be 80. életévét.

Dr. Tóth JózsefA rendkívüli körülményekre való tekintettel nyilvános megemlékezés helyett, csendes koszorúzás keretében dr. Fábián Szabolcs Ákos intézetigazgató és dr. Trócsányi András dékánhelyettes képviselték az intézetet és a kart. Dr. Tóth József rector emeritus, a TTK volt dékánja, professor emeritus 2013 februárjában hunyt el. Emlékét tisztelettel őrizzük.

A Földrajzi és Földtudományi Intézet megemlékező beszámolója

Alapító professzorunkra, Tóth Józsefre emlékezünk Ilyen nehéz időkben talán még fontosabb, hogy egy-egy közösség megemlékezzen maradandó ér-tékeiről, megerősítse identitását akkor, amikor fizikailag kénytelenségből eltávolodtunk egymástól. Számunkra, a PTE Földrajzi és Földtudományi Intézetének munkatársai számára néhai Tóth József egyetemi tanár, rector emeritus mindig is igazodási és viszonyítási pont maradt. Az 1940-ben szü-letett Tóth professzor idén március 18-án ünnepelte volna 80. születésnapját.

Az 1980-as évek közepén érkezett Pécsre, előbb az MTA regionális kutatóintézetében, majd az ak-kori Janus Pannonius Tudományegyetem Földrajz Tanszékén dolgozott, kutatott, oktatott és legfő-képpen vezetett. Igazi alapító volt, aki szerette az építkezés kihívását, aki tudatosan kereste, hívtaés építette azokat, akik osztoztak vele a geográfiáról, annak komplexitásáról és nyitott, befogadó jellegéről vallott elveiben. Tanszékvezetőként majd intézetigazgatóként legfőképpen az ő érdeme, hogy egy néhány fős vidéki főiskolai tanszékből egy negyven fős, hazai viszonylatban meghatározó intézet jött létre. Tanítványai, doktorandusz-növendékei nem csak az intézetünkben, hanem közel tucatnyi hazai felsőoktatási műhelyben meghatározó szerepet játszanak. Munkássága révén nem csak a pécsi Természettudományi Kar egyik legelső egyetemi szintű képzése jött létre, hanem az egyik első doktori iskolája is. Az 1990-es években dékánként, az ezredfordulón a JPTE, majd az in-tegrált PTE rektoraként sokat dolgozott azon, hogy egyetemünket a korábbinál sokkal jobban be-kapcsolja a nemzetközi tudományos vérkeringésbe. Intézetigazgatóként 2005-ig, a Földtudomá-nyok Doktori Iskola vezetőjeként 2010-ig látott el vezetői megbízatásokat.

Kutatóként és tudományszervezőként érzékenyen reagált azokra a kihívásokra, amelyekre a geog-ráfia adhat válaszokat korunk társadalmának. Ma is virágzó kutatócsoportok, tanszékek alapját rakta le és szerteágazó tudományos közéleti tevékenysége során sokat tett a földrajz megbecsült-ségének, presztízsének növeléséért.

Hirtelen dőlt ki a sorból és hagyta itt szeretteit és minket, egykori kollégáit, hét évvel ezelőtt. Inté-zetünk a rendkívüli körülményekre való tekintettel nyilvános megemlékezés helyett csak csendes koszorúzást szervezett, ahol dr. Fábián Szabolcs Ákos intézetigazgató és dr. Trócsányi András dékánhelyettes képviselték az intézetet és a kart. Professzorunk derűjének, bölcsességének emlé-kezete fontos része intézetünk szellemi tőkéjének.

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
Bővebb információk »

Rendben