A PTE TTK diákköri hallgatóinak elért eredményei a XXXI. OTDK-n

2013. május 14., 12:00

A PTE TTK diákköri hallgatói közül 66 fő, 59 nevezett dolgozattal vett részt a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

A nevezett és a bemutatott dolgozatok hat különböző szekciót érintettek, melyek közül a legtöbb pályamunka a Fizika, Földtudományok és Matematika (34 %) és a Biológia Szekcióban (29 %) kerültek bemutatásra, valamint magasabb volt az arány a Testnevelés és Sporttudományi Szekcióban (17 %). Ebben az évben karunkról 3 hallgató mutatta be munkáját az Informatika Szekcióban, növelve a kar diákköri tevékenysége által eddig érintett OTDK szekciókat. A Kémiai és Vegyipari Szekcióban karunkat 7 pályamunka képviselte, valamint a 2 dolgozattal szerepelt a Tanulás- és Tanításmódszertani-Tudástechnológiai Szekcióban is. Összességében a nevezett 59 dolgozatból 25 pályamunka ért el helyezést, illetve különdíjat. Hallgatóink 4 első, 7 második, 6 harmadik helyezést értek el, valamint 8 pályamunka kapott különdíjat és 1 dolgozat részesült dicséretben. Az eredmények részletes, szekciónkénti bontását az alábbi táblázatok foglalják össze.

3. Biológia Szekció

2013 Szegedi Tudományegyetem (2013. 04. 02-04.)

Nevezett dolgozatok száma: 17
III: helyezés: 1; Különdíj: 2

Helyezettek és különdíjasok listája:

Hallgató / TDK dolgozat címe Témavezető Tagozat /
Helyezések, díjak
Kovács Dániel: Vasutak és műutak flóra homogenizáló hatása Pécsett Dr. Csiky János Növényökológia
III. helyezés
Szentkirályi Éva: Intenzív osztályokon fertőzést okozó Acinetobacter baumannii törzsek vizsgálata Dr. Kerényi Mónika Mikrobiológia I.
Különdíj
Morvai Anita, Somogyi Balázs, Hárságyi Dorottya: A vörös róka (Vulpes vulpes) opportunista predációs viselkedésének hatása a kisemlősök csapdázási eredményeire Dr. Horváth Győző Állatökológia I.
Különdíj

4. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

2013 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2013. 04. 18-20.)

Nevezett dolgozatok száma: 20
I. helyezés: 3; II. helyezés: 6; Különdíj: 4, Dicséret és könyvjutalom: 1

Helyezettek és különdíjasok listája:

Hallgató / TDK dolgozat címe Témavezető Tagozat /
Helyezések, díjak
Józsa Edina: Az ASTER GDEM értékelése és geomorfológiai alkalmazhatóságának vizsgálata ártéri mintaterületen Dr. Fábián Szabolcs Ákos Geoinformatika
I. helyezés
Alpek B. Levente: Hátrányos helyzetű munkanélküliek területi esélyei Fejér megyében Dr. Tésits Róbert Népességföldrajz és szociálgeográfia
I. helyezés
Józsa Edina, Varga Zsanett Sára: Kísérlet a bakancsos turizmus vonzótényezőinek geoinformatikai alapú értékelésére, a Kelet-Mecsek példáján Dr. Gyuricza László Turizmus 1.
I. helyezés
Schmeller Gabriella: Légköri kén-dioxid kimosódásának modellezése Dr. Geresdi István Általános meteorológia
II. helyezés
Kiss Kinga: A települések mentőkiérési adatainak meghatározása térinformatikai módszerekkel. A felhasznált adatbázis létrehozása, a kiérési adatok számítása és elemzése Dr. Bugya Titusz Geoinformatika
II. helyezés
Konkoly Sándor: "Vár állott, most kőhalom" - Egy elfeledett szigetrög történeti aspektusai Dr. Szederkényi Tibor Tájföldrajz
II. helyezés
Módos Krisztián: Adalékok az osztrák-magyar határtérség társadalmi integrációjának kérdésköréhez Dr. Dövényi Zoltán Társadalomföldrajz
II. helyezés
Buzsik Krisztina: A rekreációs funkciók átalakulása és ennek települési hatásai a Dunakanyarban Dr. Jónás-Berki Mónika, Dr. Pirisi Gábor Turizmus 2.
II. helyezés
Ledő Tímea: Szerkezetföldtani megfigyelések a Mecsek fiatal kiemelkedéstörténetéhez Dr. Konrád Gyula, Dr. Sebe Krisztina Üledék- és szerkezetföldtan
II. helyezés
Kiss Balázs: Közlekedésföldrajzi vizsgálatok Pécsvárad környékén Dr. Dövényi Zoltán Gazdaságföldrajz
Kiemelt különdíj
Köbli Ádám: A turizmus hatásai a változó Hévízen Dr. Hajnal Klára Turizmus 2.
Kiemelt különdíj
Polák Attila: A bűnözés területi aspektusainak vizsgálata Pécsett - a megelőzés építészeti és várostervezési lehetőségei Dr. Trócsányi András Társadalomföldrajz
Kiemelt különdíj
Nezdei Csilla: A Kaposvári Egyházmegye kialakulása és oktatási szerepköre Majdánné Dr. Mohos Mária Politikai és történeti földrajz
A zsűri különdíja
Harangozó Petra: Az egészségturizmus pozíciója és fejlesztési lehetőségei a Nyugat-Dunántúli Régióban Dr. Aubert Antal, Marton Gergely Turizmus 2.
Dicséret

8. Kémiai és Vegyipari Szekció

2013 Eszterházy Károly Főiskola (2013. 04. 04-06.)

Nevezett dolgozatok száma: 7
III: helyezés: 3

Helyezettek és különdíjasok listája:

Hallgató / TDK dolgozat címe Témavezető Tagozat /
Helyezések, díjak
Papp Tamara: Platinakatalizált hidroformilezés regio- és enantioszelektivitásának meghatározása kvantumkémiai számítások segítségével Dr. Kégl Tamás Elméleti kémi és kémiai informatika
III. helyezés
Gergely Máté: Palládium-katalizált aminokarbonilezési reakciók pikolilaminok jelenlétében Dr. Kollár László Reakciókinetika és katalízis
III. helyezés
Simon József: Kétdimenziós korreláció alkalmazása a kromatográfiában Dr. Felinger Attila Analitikai kémia
III. helyezés

14. Tanulás- És tanításmódszertani – tudástechnológiai szekció

2013 Kaposvári Egyetem (2013. 04. 03-05.)

Nevezett dolgozatok száma: 2
Különdíj: 1

Helyezettek és különdíjasok listája:

Hallgató / TDK dolgozat címe Témavezető Tagozat /
Helyezések, díjak
Weiling Zsombor: Online irányítású robotkar alkalmazás lehetőségei az oktatásban Dr. Hegyi Sándor Természettudományok tanításának pedagógiája
Különdíj

16. Testnevelés- és Sporttudományi szekció

2013 Szegedi Tudományegyetem (2013. 04. 04-06.)

Nevezett dolgozatok száma: 10
I. helyezés: 1; II. helyezés: 1; III: helyezés: 2; Különdíj: 1

Helyezettek és különdíjasok listája:

Hallgató / TDK dolgozat címe Témavezető Tagozat /
Helyezések, díjak
Németh Judit és Schulteisz Nikolett: Mozgásprogram hatása idősek egészséggel kapcsolatos fittségi állapotára Dr. Wilhelm Márta Gyógytestnevelés és mozgásterápia
I. helyezés
Balatincz Dóra: A standard versenytánc terhelésélettani karakterisztikája Dr. Wilhelm Márta – Dr. Váczi Márk Humánkinezoológia-Sportbiológiai vizsgálatok 1.
II. helyezés
Stomp Katinka: 18-25 éves egyetemi hallgatók egészséggel kapcsolatos fittségi paramétereinek meghatározása egy vizsgálat tükrében Dr. Wilhelm Márta – Kaj Mónika Humánkinezoológia-Sportbiológiai vizsgálatok 1.
III. helyezés
Mutzhausz Ágnes: Szabadidő eltöltési szokások a szekszárdi általános iskolások körében Dr. Tóth Ákos – Dr. Tigyiné Dr. Pusztafalvi Henriette Sportrekreáció, Sportturizmus
III. helyezés
Imre Henrietta: A nagykanizsai középiskolás tanulók szabadidő eltöltési szokásai Dr. Tóth Ákos – Dr. Tigyiné Dr. Pusztafalvi Henriette Sportrekreáció, Sportturizmus
Különdíj

Dr. Horváth Győző
TDK elnök

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
Bővebb információk »

Rendben