Tanárképzés

Meghirdetett szakpárok

2013. szeptemberétől ismét egyciklusú, osztatlan képzési formában indultak tanárképzési szakjaink. A kiemelkedő, több évtizedes pécsi tanárképzési hagyományokra és a modern, nemzetközi színvonalú TTK-s oktatói és infrastruktúrális háttérre alapozva a következő években is a természettudományos tanárképzés letéteményesei maradunk.

Az újtípusú tanárképzésben szakpárok kerülnek meghirdetésre, minden esetben a középiskolai (5+1 év) és az általános iskolai (4+1 év) tanárok képzését is lehetővé tesszük. E kettő között a választást a képzés első három éve után kell majd megtenni.
A +1 év a majdan már az iskolában eltöltendő gyakorlati évet jelenti.

Meghirdetett képzéseinket úgy állítottuk össze, hogy a legnagyobb mértékben lefedjük a várható igényeket. A klasszikusnak mondható matematika-fizika, biológia-kémia, földrajz-testnevelés stb. szakpárok mellett nem csak két TTK-s területet tartalmazó, hanem karközi együttműködésben megvalósuló szakpárokat is indítunk. Ebben a Bölcsészettudományi Kar, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar és a Művészeti Kar a partnerünk. 2017-től a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolával kötött megállapodás alapján tanárszakjaink párosíthatók a hittanár-nevelőtanár szakkal is.

A tanárképzés rendszerének átalakítása nem öncélú folyamat. A társadalom és a kormányzat egyaránt felismerte, hogy a jövő nemzedékeinek nevelésében, oktatásában a tanároknak kulcsszerepük van. Megindult a tanári szakma presztízsének helyreállítása, amelyet erőteljesen húz alá az életpálya modell. Ez hosszú távú anyagi és erkölcsi elismerés alapjait teremti meg. Ennek is része, hogy a tanárszakos hallgatók kiemelkedő összegű Klébelsberg ösztöndíjban részesülhetnek, melynek összege két természettudományos területből álló szakpár esetén 75.000 Ft, míg egy természettudományos területetet tartalmazó szakpár esetén 50.000 Ft.

A karok és a PHF együttműködésében oktatandó szakpárok - a táblázatban jelzetten - vagy a TTK-n vagy a másik karon, intézményben kerülnek meghirdetésre. Tartalmi különbséget ez nem jelent, pl. az angol-földrajz (BTK) vagy a földrajz-történelem (TTK) szakpárok esetében is ugyanazt a földrajz tananyagot kell elsajátítani.

A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló kormányrendelet (KKK) a Magyar Közlöny 2013. január 30-i, 15. számában jelent meg, a 979. oldaltól olvasható. A KKK egyes szakok leírását tartalmazza, a meghirdetett szakpárok esetében mindig ezekből kettő kerül közös képzésbe.

Az osztatlan tanárképzés 2013. szeptembertől felfutó rendszerben került bevezetésre, ami azt jelenti, hogy a tanári pálya iránt érdeklődők erre a képzésre kell, hogy jelentkezzenek. A bolognai rendszerű alapszakokon (természettudományban BSc, bölcsészettudományban BA) tanuló hallgatók számára már nem indulnak tanári szakirányok. A 2013 előtt felvételt nyert azon alapszakosok számára, akik már választották a tanári szakirányt, utoljára 2016-ban került meghirdetésre az alapképzésre épülő tanári mesterképzés (minden területen egységesen MA jelöléssel).

Tájékoztató az osztatlan tanárképzésre jelentkezők számára előírt alkalmassági vizsgáról

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
Bővebb információk »

Rendben