XXXIII. OTDK eredmények - Biológiai Intézet

2017. április 19., 13:27

Sikeresen szerepeltek hallgatóink a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Biológia szekciójában.

Az április 9. és 12. között megrendezett konferenciának a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara adott otthont. Karunk biológia szakos hallgatói nagy számban vettek részt a megmérettetésen, ahonnan egy első, két második, egy harmadik helyezéssel és 6 különdíjjal térhettek haza.

Minden díjazottnak és indulónak, valamint felkészítőiknek gratulálunk!

PTE TTK biológia szakos hallgatóinak eredményei:

1. hely

Deme Judit: Florisztika, cönológia
A hazai koboldmoha (Buxbaumia) fajok elterjedésének, élőhelyi preferenciájának és állománynagyságának vizsgálata magyarországi minták alapján
Témavezető: Dr. Csiky János egyetemi docens, PTE TTK

2. hely

Nagy Dóra: Növényélettan
Szárazság és UV-B stressz hatása Nicotiana benthamiana növények fotoszintetikus és antioxidáns kapacitásaira
Témavezető: Prof. Dr. Hideg Éva egyetemi tanár, PTE TTK

Szűcs Boldizsár: Természetvédelmi biológia
Zöldfolyosók szerepe a kisemlősök abundancia viszonyainak megoszlásában agrárterületen
Témavezetők: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus, PTE TTK Somogyi Balázs PhD-hallgató, PTE TTK

3. hely

Kelemen Krisztina: Szünzoológia
Domináns kisemlősök térbeli szegregációs válasza lékes felújítóvágás hatására kialakuló fragmentációra
Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus, PTE TTK

Különdíj

Kővári Petra: Állatélettan
A PACAP szerepe endotoxin-indukálta uveitis esetében
Témavezetők: Váczy Alexandra egyetemi tanársegéd PTE ÁOK; Dr. Atlasz Tamás egyetemi docens PTE TTK

Harmat Máté: Szünzoológia
Fajgazdagság, dominancia viszonyok: kisemlős monitorozási adatok közösségi szintű értékelése különböző korú erdőállományokban
Témavezetők: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus, PTE TTK; Tóth Dániel PhD-hallgató, PTE TTK

Lanszki Zsófia: Szünzoológia
A nyest (Martes foina) és a vörös róka (Vulpes vulpes) táplálék-összetétele és predációjuk kísérletes vizsgálata egy pécsi szőlészetben
Témavezető: Dr. Purger Jenő egyetemi docens, PTE TTK

Nagy Lili Veronika: Neurofiziológia
Az α7-típusú kolinerg receptorokra ható agonista vegyületek és pozitív alloszterikus modulátorok hatásának in vivo elektrofiziológiai vizsgálata patkány hippocampusban
Témavezetők: Dr. Hernádi István egyetemi docens, PTE TTK; Dr. Bali Zsolt Kristóf tudományos segédmunkatárs, PTE TTK

Rácz Arnold: Növényélettan
A dohány peroxidáz enzimei: szerepük az UV-B-hez történő alkalmazkodásban, mérési eljárások összehasonlítása különböző korú levelekben
Témavezetők: Czégény Gyula tudományos segédmunkatárs, PTE TTK; Prof. Dr. Hideg Éva egyetemi tanár, PTE TTK

Jánosa Gergely: Természetvédelmi biológia
Lékes felújító vágás kisemlős közösségekre gyakorolt hatása erdőrezervátumi pufferterületen
Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus, PTE TTK

További induló hallgatók:

Lanszki Zsófia
Ragadozó emlősök táplálkozásvizsgálata az északi pocok (Microtus oeconomus) potenciális kis-balatoni élőhelyén
Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus, PTE TTK

Szünstein Máté, Kusz Petra
A mezei pocok (Microtus arvalis) állomány aktív járatszámoláson alapuló monitorozása intenzív művelésű mezőgazdasági területen
Témavezetők: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus, PTE TTK Somogyi Balázs PhD-hallgató, PTE TTK

Nagyfenyvesi Zoltán
Kisemlősök intra- és interspecifikus megközelítésű élőhely választása fragmentált erdőterületen
Témavezetők: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus, PTE TTK Tóth Dániel PhD-hallgató, PTE TTK

Márkus Rita
Az oltott és hagyományos dinnyefajták szövettani és genetikai összehasonlító vizsgálata
Témavezetők: Dr. Stranczinger Szilvia egyetemi adjunktus, PTE TTK Dr. Kocsis Marianna egyetemi adjunktus, PTE TTK

Halász Henriett
Intercelluláris „autópályák”- membrán nanocsövek: felépítés és funkció
Témavezetők: Dr. Szabó-Meleg Edina egyetemi adjunktus, PTE ÁOK Dr. Papp Gábor egyetemi adjunktus, PTE TTK

Hideg Orsolya, Csapó Hedvig
A hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) és a horizontális sejtek ontogenetikus kapcsolatának komplex vizsgálata posztnatális patkány retinában
Témavezető: Dr. Dénes Viktória egyetemi docens, PTE TTK

Kovács Kármen
A hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) szekretagóg hatásának farmakológiai analízise és az általa szabályozott fehérjék (Fgf1, Bmp4, Gdf3, Wnt1) expressziójának kimutatása újszülött patkány retinában
Témavezető: Dr. Dénes Viktória egyetemi docens, PTE TTK

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
Bővebb információk »

Rendben