Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati felhívások

2017. május 22., 14:51

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram.

Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját.

Az intézményi ÚNKP támogatási keret három részből áll:

  • az alap- és mester- (osztatlan) képzésben részt vevő hallgatók kutatói ösztöndíjának finanszírozására tervezett ÚNKP támogatási keretből ("A" keret)
  • a doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatói ösztöndíjának finanszírozására tervezett ÚNKP támogatási keretből ("B" keret)
  • a 45 év alatti oktatók, kutatók kutatói ösztöndíjának finanszírozását szolgáló ÚNKP támogatási keretből ("C" keret)

A pályázatok fogadása: 2017. május 05. - 2017. június 06. között.

A pályázathoz kapcsolódó összes információ és dokumentáció letölthető az Emberi Erőforrások Minisztériuma oldalról.

A pályázatokat a kiírásnak megfelelően egy nyomtatott eredeti példányban és egy nem újraírható DVD-n kell eljuttatni minden esetben a PTE OIG Tehetséggondozási Irodának címezve a Pécsi Tudományegyetem 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. címre. A borítékon meg kell jelölni azt a kart, amelyen belül az Ösztöndíjas a pályázatot benyújtja ("ÚNKP Ösztöndíjpályázat, TTK").

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a pályázatokat kizárólag postai úton lehet benyújtani!

A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel, kizárólag e-mailben kereshető:

  • Barna Adrianna ÚNKP koordinátor: barna.adrianna
  • Biró Sarolta ÚNKP projektmenedzser: biro.sarolta