Stephen W. Kuffler Kutatási Ösztöndíj

2017. február 23., 10:08

A Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány pályázatot hirdet egyetemi hallgatók tudományos kutatási munkájának támogatására.

A pályázaton – nemzetiségre való tekintet nélkül – azon közép- és kelet-európai egyetemen alap- és mesterfokú vagy osztatlan orvosképzésben tanulmányokat folytató hallgatók vehetnek részt, akik a 2016/17-es tanévben orvos- és élettudományi területen kutatómunkát végeznek és kutatásaikat a 2017/18-es tanévben is mint alap-, mesterfokú egyetemi hallgató vagy orvostanhallgató folytatják.

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány weboldala