Pályázati pótfelhívás ERASMUS ösztöndíjakra

2011. szeptember 11., 12:26

A PTE Természettudományi Kara pályázatot hirdet a Kar beiratkozott hallgatói számára az LLP/ ERASMUS hallgatói mobilitási program keretében a 2011-2012-es tanév tavaszi szemeszterében, 2011. október 12-i határidővel.

Pályázhatnak a Kar azon beiratkozott hallgatói, akik tanulmányaik első két félévét sikeresen lezárták, és jelentkezésük időpontjában még nem utolsó évesek. Valamennyi képzési szint esetében a megpályázott kiutazásnak a PTE-s hallgatói jogviszony alatt kell megvalósulnia.

Pályázhatnak, általában, akik:

  • a Pécsi Tudományegyetem államilag elismert oklevelet, vagy más, egyéb felsőfokú képzettséget (max. doktori szintig) nyújtó képzésén hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek;
  • még nem vettek részt az Erasmus tanulmányi célú mobilitási programban (önfinanszírozóként sem);
  • valamely, a programban részt vevő ország állampolgárai vagy valamely részt vevő országban tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, mint menekült, hontalan vagy állandó lakos.

Egyéb pályázati feltételek:

  • a pályázott szakterületen kiemelkedő tanulmányi eredmény
  • nyelvtudás (a megpályázott célország nyelve vagy angol)

A beadandó pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • kitöltött adatlap, kapható a Pályázati Irodán, vagy letölthető innen (doc)
  • szakmai önéletrajz: a pályázott szakterületen a jelentkezésig folytatott szakmai előélet és eredmények; a külföldi ösztöndíj időtartama alatt és által elérendő célok (tudományos, tanulmányi); közösségi munka; bejövő hallgatók fogadása, stb.
  • indexmásolat vagy ETR-nyomat az utolsó két lezárt félévről
  • nyelvtudás igazolása (amennyiben van: lektorátusi, állami, vagy külföldi nyelvvizsaga bizonyítványának másolata)
  • oktatói ajánlás (az érintett szakterület oktatójától)

A kiírás mellékletéről (doc) választandó ki a megpályázott külföldi felsőoktatási intézmény és ahol választható a kinttartózkodás időtartama. Egy hallgató csak egy pályázatot adhat be.

* * *

Az ERASMUS hallgatói mobilitási ösztöndíj pályázatokat 2011. október 12-ig kell leadni a Kar Pályázati Irodáján (Dékáni Hivatal), ahol a pályázati adatlap is beszerezhető. Döntést a TTK Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága hoz, a pályázati határidő lejártát követő 2 héten belül. A jelentkezők számától függően a bizottság szóbeli meghallgatást is kezdeményezhet.

A kiválasztás menetéről rendelkező egyetemi szabályzat megtekinthető a Dékánián, illetve a Hallgatói Önkormányzatnál.

Fontos tudnivalók az ERASMUS tanulmányi hallgatói mobilitásról

A jelentkezők közül a Kar választja ki a hallgatókat azokra a helyekre és időtartamokra, amelyeket a Kar oktatóinak kétoldalú szerződései alapján az Egyetem az Európai Uniónál megpályázott célintézményekbe. A ténylegesen igénybe vehető külföldi célegyetemek és hallgatói hónapok száma az Uniós döntés tartalmától és az egyetemünk által rendelkezésre bocsátott anyagi forrás nagyságától is függ, ezért a kiválasztottság nem jelenti automatikusan a hallgató számára a kiutazás tényét, nem biztosítja feltétlenül az adott időtartamú kinttartózkodás lehetőségét.

Hasonlóképpen, az ösztöndíj tényleges összege is a döntést követően, az Európai Bizottság, illetve a Tempus Közalapítvány által meghatározott irányelvek szerint kerül megállapításra.

Az ösztöndíj hozzájárulás a külföldi tanulmányi időszak többletköltségeihez, így az ERASMUS ösztöndíjjal való külföldi tanulás a hallgatótól is bizonyos mértékű anyagi áldozatvállalást igényel, a célországtól és -egyetemtől függően változó (jelenleg átlagban mintegy 200 EUR/hó) nagyságban. A megélhetéshez a legtöbb országban minimum havi 400-600 euró körüli összeg szükséges. Az átlagos hallgatói támogatást az egyetem köteles átlagosan havi 200 euró reálértéken vagy e felett tartani a program időtartama alatt.

A fogadó egyetemek regisztrációs/adminisztrációs díj befizetésére kötelezhetik a hallgatót. Az erre vonatkozó információk megtalálhatóak a fogadó egyetem honlapján az Erasmus bejövő hallgatók számára közzétett információk között.

Erasmus tanulmányi célú ösztöndíjat kizárólag teljes időben végzett felsőoktatási alap- vagy továbbképzésre lehet megítélni ideértve a szakdolgozatírást (de kizárva a kutatási tevékenységet, amely nem képezi részét egy bizonyos szaknak) , amely elismert diplomához vagy fokozathoz vezet, egy Erasmus University Charterrel rendelkező intézményben.

A pályázatával nyertes hallgató utazását csak alapos indoklással mondhatja le, olyan módon, hogy felszabaduló helyére új jelentkez kiválasztására még mód nyílhasson.

Az ERASMUS mobilitási programban történő részvétellel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról részletes tájékoztató anyag olvasható a PTE http://erasmus.pte.hu oldalán.

A felsőoktatási tanulmányai alatt egy adott hallgató csak egyszer kaphat ösztöndíjat külföldi Erasmus tanulmányi periódusra.

Mellékletek:

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
Bővebb információk »

Rendben