Pótfelvételi eljárásban meghirdetett szakok

A 2016/2017-es tanévre a PÓTFELVÉTELI eljárásban meghirdetett képzések

Alapképzésben meghirdetett szakok, nappali munkarend

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzés Önköltség
(félév)
Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min<max
Érettségi vizsgakövetelmények
A N K biológia(6) 225 000 Ft 6 1<85 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(18)
A N K fizika(4) 225 000 Ft 6 1<30
A N K földrajz(8) 225 000 Ft 6 1<70 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. történelem v. szakmai előkészítő tárgy(18)
A N K földtudományi(5) 225 000 Ft 6 1<30 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(18)
A N K gazdaságinformatikus(12) 225 000 Ft 7 1<40 matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. történelem v. szakmai előkészítő tárgy(19)
A N K kémia(9) 225 000 Ft 6 1<30 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(18)
A N K programtervező
informatikus(2)
225 000 Ft 6 1<30 matematika és
fizika v. informatika v. szakmai előkészítő tárgy(19)
A N K sportszervező(12) 225 000 Ft 6 1<19 kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv(20)
A N K szőlész-borász mérnöki(1)(14)(15)(16) 225 000 Ft 7 1<20 biológia v. kémia és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy idegen nyelv(21) v. szakmai előkészítő tárgy(17) (egy vizsgatárgy csak egyszer választható)
A N K testnevelő-edző(3) 225 000 Ft 6 1<100 testnevelés (E) és
biológia v. történelem
O N K osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan);fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)]](13) 300 000 Ft 10 1<4 pályaalkalmassági (Alk) és kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(18)
O N K osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan);földrajztanár]](13) 300 000 Ft 10 1<6
O N K osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan);kémiatanár]](13) 300 000 Ft 10 1<6
O N K osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan);testnevelőtanár]](13) 300 000 Ft 10 1<6 pályaalkalmassági (Alk) és testnevelés (E) és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(18)
O N K osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományos gyakorlatok);matematikatanár]](13) 300 000 Ft 10 1<8 pályaalkalmassági (Alk) és matematika (E) és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(18)
O N K osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár;matematikatanár]](13) 300 000 Ft 10 1<4
O N K osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár;testnevelőtanár]](13) 300 000 Ft 10 1<6 pályaalkalmassági (Alk) és testnevelés (E) és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(18)
O N K osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár;történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]](13) 300 000 Ft 10 1<4 pályaalkalmassági (Alk) és történelem (E) és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(18)
O N K osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár;matematikatanár]](13) 300 000 Ft 10 1<4 pályaalkalmassági (Alk) és matematika (E) és fizika v. informatika v. szakmai előkészítő tárgy19
O N K osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár;testnevelőtanár]](13) 300 000 Ft 10 1<4 pályaalkalmassági (Alk) és matematika és testnevelés (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)
O N K osztatlan tanári [10 félév [testnevelőtanár;történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]](13) 300 000 Ft 10 1<4 pályaalkalmassági (Alk) és testnevelés és történelem (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Alapképzésben meghirdetett szakok, levelező munkarend

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzés Önköltség
(félév)
Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min<max
Érettségi vizsgakövetelmények
A L K sportszervező(10)(12) 225 000 Ft 6 1<19 kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv(20)
A L K szőlész-borász mérnöki(1)(11)(14)(16) 225 000 Ft 7 1<30 biológia v. kémia és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy idegen nyelv(21) v. szakmai előkészítő tárgy(17) (egy vizsgatárgy csak egyszer választható)
A L K testnevelő-edző(10) 225 000 Ft 6 1<19 testnevelés (E) és
biológia v. történelem
(1) A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.
(2) Választható specializációk: akadémiai, alkalmazói.
(3) Választható specializációk: edző, testnevelői ismeretek.
(4) Választható specializációk: fizikus, informatikus fizikus.
(5) Választható specializáció: geológus.
(6) Választható specializációk: kísérletes biológia, szupraindividuális biológia.
(7) Választható specializáció: környezetkutató.
(8) Választható specializációk: táj- és könyezetföldrajz, település- és területfejlesztés, turizmus.
(9) Választható specializáció: vegyész.
(10) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: félévente négy alkalommal (havonta 3-4 nap).
(11) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:félévente két alkalommal 1-1 hét.
(12) Közös képzés a PTE Közgazdaságtudományi Karával.
(13) Az intézményben mindkét szakon szerezhető általános iskolai és középiskolai tanári szakképzettség.
(14) Közös képzés a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karával.
(15) A képzés több helyszínen folyik: Természettudományi Kar Pécs és Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Szekszárd
(16) A képzés több helyszínen folyik: Pécs és Szekszárd
(17) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.
(18) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek.
(19) Szakmai előkészítő tárgy: informatikai alapismeretek.
(20) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
(21) Választható nyelvek: angol, német.

Mesterképzésben meghirdetett szakok, nappali munkarend

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Választható szak Önköltség (félév) Képz. idő
(félév)
Irányszám
min<max
Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák
M N K biológus(4) 305 000 Ft 4 1<23 szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)
M N K fizikus(1) 305 000 Ft 4 1<10
M N K gazdaságinformatikus 325 000 Ft 4 1<7
M N K geográfus(3) 305 000 Ft 4 1<25
M N K hidrobiológus 305 000 Ft 4 1<10
M N K rekreáció(5) 305 000 Ft 4 1<30
M N K vegyész 305 000 Ft 4 1<21
M N K tanári [5 félév [biológiatanár]] 300 000 Ft 5 1<3
M N K tanári [5 félév [fizikatanár]] 300 000 Ft 5 1<3
M N K tanári [5 félév [informatikatanár]] 300 000 Ft 5 1<3
M N K tanári [5 félév [környezettan-tanár]] 300 000 Ft 5 1<3
M N K tanári [5 félév [matematikatanár]] 300 000 Ft 5 1<3
M N K tanári [5 félév [testnevelőtanár]] 300 000 Ft 5 1<3

Mesterképzésben meghirdetett szakok, levelező munkarend

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Választható szak Önköltség (félév) Képz. idő
(félév)
Irányszám
min<max
Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák
M L K tanári [2 félév [informatikatanár]](8) 300 000 Ft 2 8<11 szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)
M L K tanári [2 félév [matematikatanár]](8) 300 000 Ft 2 8<12
M L K tanári [2 félév [testnevelő tanár]](8) 300 000 Ft 2 8<12
(1) Választható specializáció: alkalmazott fizika, informatikus fizika.
(2) Választható specializációk: alkalmazott ökológia, környezetfizika, környezethidrológia.
(3) Választható specializációk: geomorfológia, táj- és környezetkutatás, terület- és településfejlesztés, turizmusföldrajz.
(4) Választható specializációk: molekuláris-, immun-, és mikrobiológia, növénybiológia, zoológia.
(5) Választható specializáció: sportrekreáció-sportturizmus.
(6) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: félévente két alkalommal 1 hét.
(7) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: félévente négy alkalom csütörtök-szombat.
(8) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: félévente két alkalommal 1-1 hét, továbbá 3 szombat.
(9) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: félévente négy alkalommal (csütörtök-szombat), továbbá 3 szombat.

Szakirányú továbbképzési szakok, levelező munkarend

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzés Önköltség
(félév)
Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min<max
Sz L K Gyógytestnevelő asszisztens 130 000 Ft 2 10<30
Sz L K Testnevelő instruktor 130 000 Ft 2 10<30
Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
Bővebb információk »

Rendben